De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Nr. KWA00Kwaliteitsattributen
De 17 standaard IT kwaliteitsvragen

Nr.IDVraagFout                             Goed
14472Beheerbaarheid: Is het eenvoudig om het informatiesysteem in operationele staat te brengen en te houden?
24473Beveiliging: Is het zeker dat raadpleging of mutatie van de gegevens uitsluitend mogelijk is door die personen die daartoe bevoegd zijn?
34474Bruikbaarheid: Draagt mate waarin het informatiesysteem is toegesneden op de organisatie en het profiel van de eindgebruikers voor wie het bedoeld is bij aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen?
44475Connectiviteit: Is het eenvoudig om een koppeling met een ander informatiesysteem of binnen het informatiesysteem tot stand te brengen of te wijzigen?
54476Continuiteit: Is het zeker dat de gegevensverwerking ongestoorde voortgang zal kunnen vinden, dat wil zeggen ook na ernstige storingen binnen redelijke termijn kan worden hervat?
64477Controleerbaarheid: Is het eenvoudig om de juistheid en de volledigheid van de informatie (in het verloop van de tijd) te controleren?
74478Flexibiliteit: Kan de gebruiker zelf uitbreidingen of variaties op het informatiesysteem aanbrengen zonder dat de programmatuur moet worden aangepast?
84479Functionaliteit: Kan worden vastgesteld dat de verwerking van de gegevens juist en volledig geschiedt, conform de beschrijving in de functionele specificaties?
94480Gebruiksvriendelijkheid: Is het voor de eindgebruiker eenvoudig te leren om met het informatiesysteem te werken en is het bedieningsgemak van het informatiesysteem groot?
104481Herbruikbaarheid: Zijn grote delen van het informatiesysteem, of van het ontwerp, opnieuw te gebruiken voor de ontwikkeling van andere toepassingen?
114482Geschiktheid Infrastructuur: Is de apparatuur, het netwerk, de systeemsoftware en het DBMS geschikt voor de betreffende toepassing en de mate waarin deze infrastructuurelementen op elkaar aansluiten?
124483Inpasbaarheid: Sluiten de handmatige procedures goed aan op het geautomatiseerde informatiesysteem en zijn de handmatige procedures werkbaar voor de organisatie?
134484Onderhoudbaarheid: Kan het informatiesysteem eenvoudig worden aangepast aan nieuwe wensen van de gebruiker, de veranderende externe omgeving of om fouten te herstellen?
144485Performance: Is de snelheid waarmee het informatiesysteem interactieve en batch-transacties afhandelt voldoende?
154486Portabiliteit: Kan het informatiesysteem op een grote diversiteit van hardware- en systeemsoftware-omgevingen draaien, en kan het systeem eenvoudig worden overgebracht van de ene omgeving naar een andere omgeving?
164487Testbaarheid: Kunnen de functionaliteit en het prestatieniveau van het systeem (na iedere aanpassing) eenvoudig en snel worden getest?
174488Zuinigheid: Is verhouding tussen het prestatieniveau van het systeem (uit te drukken in het transactievolume en de totale snelheid) en de hoeveelheid resources (CPU-cycles, I/0-tijd, geheugenbeslag, enzovoort) die daarvoor gebruikt worden gunstig?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: Kwaliteitsattributen
White papers, Analyses, Achtergronden: Compliance & governance
Analyses, Achtergronden: Systeem denken drijft effectieve en blijvende performance optimalisatie aan
Adviezen, Knelpunten: Kwaliteitsplan helpt het beheer in kaart te brengen
Sidebar