Organisatie

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Service Level Management – Het Service Quality Plan

SQP – Introductie SQP staat voor Service Quality Plan. Het doel van het SQP is om voor het komende jaar aan te geven wat moeten worden gedaan om te borgen dat de beoogde serviceverlening wordt gerealiseerd. SQP – Lifecycle Management SQP – gebruik Een belangrijk stuurmechanisme en tevens meetinstrument voor het SQP zijn de doelstellingen van… lees verder »

Het nut van een Risico Breakdown Structure (RBS)

Invoering van een Risico Breakdown Structure in de organisatie In projectmanagementtaal gaat het bij risico’s om alle ongeplande en onvoorziene zaken die een negatieve invloed op de projectkosten, de projecttiming of de projectkwaliteit kunnen hebben. Een goede projectmanager moet in staat zijn de risico’s effectief te beheersen om het project succesvol af te kunnen ronden. Een belangrijk… lees verder »

Service Level Management – Het Service Improvement Plan

SIP – Introductie SIP staat voor Service Improvement Plan. Het SIP is bedoeld om structurele afwijkingen van servicenormen te onderzoeken, maatregelen te definiëren en te effectueren. SIP – Lifecycle Management SIP – gebruik Afwijkingen van de afgesproken serviceverlening worden afgehandeld door beheerprocessen te weten incident management, problem management en change management. Toch kan het voorkomen… lees verder »

Service Level Management – Het UC

UC – Introductie UC staat voor Underpinning-Contract. Het doel van een UC is om invulling te geven aan de juridische aspecten ten aanzien van de overeen te komen serviceverlening tussen leverancier en toeleverancier. UC – Lifecycle Management UC – gebruik De juridische aspecten van de serviceverlening kunnen wel of niet in de SLA worden opgenomen…. lees verder »

Service Level Management – De OLA

OLA – Introductie OLA staat voor Operationeel Level Agreement. Het doel van een OLA is binnen de organisatie van de leverancier te borgen dat de SLA-afspraken worden nagekomen. OLA – Lifecycle Management OLA – gebruik In SLA’s zijn prestatie-afspraken opgenomen tussen de klant en de leverancier. De service level manager van de leverancier moet intern… lees verder »

Service Level Management – De servicecatalogus

SC – Introductie In dit artikel staat SC voor servicecatalogus. Dit document wordt door een beheerorganisatie gebruikt om de services te beschrijven die aan de klant worden aangeboden. Vaak bevat de beschrijving van de service ook de serviceniveaus (service levels). De definitie van de service levels wordt veelal in termen van edele metalen zoals goud,… lees verder »

Service Level Management – De DFA

DFA – Introductie DFA staat voor Dossier Financiële Afspraken. Dit document wordt gekoppeld aan een Service Level Agreement (SLA). In de SLA staan de serviceafspraken die een leverancier maakt met de klant over de serviceverlening (zie het artikel SLA). Waar de SLA in gaat op de servicenormen van de serviceverlening, gaat de DFA in op… lees verder »

Service Level Management – De DAP

DAP – Introductie DAP staat voor Dossier Afspraken en Procedures. Dit document wordt gekoppeld aan een Service Level Agreement (SLA). In de SLA staan de serviceafspraken die een leverancier maakt met de klant over de serviceverlening (zie het artikel SLA). Waar de SLA in gaat op de servicenormen van de serviceverlening, gaat de DAP in… lees verder »

Elektronisch ondertekenen

Met een elektronische handtekening, gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, kan je digitaal documenten versturen waarbij de identiteit van de ondertekenaar voor 100% vaststaat en waar voor 100% zeker is dat het document ongewijzigd is. Het elektronisch ondertekenen van elektronische documenten en pdf’s kan eenvoudig met behulp van een gekwalificeerd certificaat. Hiervoor is uitgekiende software ontwikkeld… lees verder »

Service Level Management – De Internal SpecSheet

ISS – Introductie ISS staat voor Internal SpecSheet. Het doel van de ISS is vast te stellen in welke mate invulling gegeven kan worden aan een service en welke acties daartoe nodig zijn. Hiertoe dienen de requirements voor deze service, zoals verwoord in de ESS, als uitgangspunt. ISS – Lifecycle Management ISS – gebruik Voordat… lees verder »

Service Level Management – De documenten

Service Level Management

SLM – Introductie SLM staat voor Service Level Management. Dit proces is verantwoordelijk voor het afstemmen van de vraag en het aanbod aangaande de ICT-serviceverlening. Dit artikel beschrijft welke documenten hierbij komen kijken en wat de samenhang is aan de hand van figuur 1. SLM – Grafische weergave De licht blauw gekleurde documenten zijn herkenbaar… lees verder »

Assertief opdrachtgeverschap

De opdrachtgever voor een project is in de regel een MT lid met tijdgebrek. Veel mensen zitten aan dat soort mensen te trekken. Toch is hij voor de duur van het project het scharnierpunt tussen de permanente (lijn) organisatie en de project organisatie. Door het tijdsgebrek wordt opdrachtgevers rol niet altijd serieus genomen. Maar wat… lees verder »

Responsibility Assignment Matrix (RACI Model)

RACI Balans

Het maakt niet uit hoe groot een project is, de taken moeten duidelijk worden omschreven. Of het nu een 5-koppig team of een internationale samenwerking betreft, iedereen moet zijn rol begrijpen en iedere medewerker moet zijn de taken en activiteiten kunnen afronden. Een goede manier om de rol van elk teamlid helder te krijgen is het toepassen van een ​​RACI-matrix. Het RACI-model is een verantwoordelijkhedenmodel… lees verder »

Sidebar