Over ITpedia

ITpedia is opgericht in december 2010 met als doel zoveel mogelijk IT-kennis via internet te delen. De ingebrachte artikelen en checklisten zijn public domain en vrij te gebruiken.

Opbouw

ITpedia bestaat uit een database met artikelen, analyses enzovoort over de IT. Bedrijven, personen en organisaties kunnen deze artikelen opvoeren en volgens het Wiki principe met elkaar delen. Het doel is dat IT-ers elkaar helpen en oplossingen aanreiken voor problemen. Tevens kunnen nieuwe producten en oplossingen via ITpedia wereldkundig worden gemaakt.

In de ITpedia is een online IT audit- en reviewtool opgenomen. Met dit ITpediatool is m.b.v. checklisten de kwaliteit van automatiseringsprojecten, informatiesystemen, organisaties en implementaties te beoordelen.

Gebruik

In veel gevallen worden de artikelen gekoppeld aan de checklisten. Gebruikers kunnen door deze koppeling niet alleen de kwaliteit van een product beoordelen maar krijgen daarbij ook een analyse, advies of oplossing aangereikt. Andersom wordt per artikel zichtbaar welke checklisten op het onderwerp van toepassing zijn. ITpedia wordt in alle fases van de automatisering gebruikt om de kwaliteit van IT producten te controleren. Dit gebeurt door bevindingen vast te leggen aan de hand van de checklisten. De juiste checklisten zijn te vinden via een hiërarchieke structuur en een zoekfunctie.

ITpedia kan in de volgende situaties worden toegepast:
– Klassieke waterval projectfasering.
– Agile projecten.
– Review op onderdelen in een Audit of Due diligence traject.

ITpedia kent verschillende doelgroepen.

Diegene die alleen van de kennisdatabase van ITpedia gebruik willen maken zijn b.v. consultants die rapporten voorbereiden. Tevens zijn er profesionals die zelfstandig reviews en audits uitvoeren en daarbij de beoordelingen niet in teamverband delen maar deze direct in een rapport samenvatten zoals EDP-auditors.
Naast de individuele gebruikers zijn er projectteams die de beoordelingsresultaten online met elkaar willen delen. Dit zijn bijvoorbeeld applicatiebeheerders, systeemanalisten en ontwikkelaars. Toepassingen: meerdere teams op meerdere locaties, uitbestede projecten, langdurig uitbesteed onderhoud in bijv. offshore constructies.

De in ITpedia vastgelegde gegevens zijn public domain, de licentie voor het gebruik van de tool wordt impliciet gegeven zodra u ITpedia oproept.

ITpedia in theorie en praktijk.

ITpedia ondersteunt de toepassing van kwaliteitverbetercirkels (Deming wheel).
Daarnaast is ITpedia ook ad hoc te gebruiken om bepaalde automatiseringsproducten voor te bereiden of te reviewen.
Voor alle automatiseringsproducten zijn checklisten gemaakt. Deze zijn te vinden door te zoeken op trefwoorden of via de overzichtelijke hiërarchieke structuur, opgebouwd volgens de bekende watervalfasering. Naast deze structuur zijn ook structuren volgens ander inzichten gemaakt om het zoeken te vergemakkelijken.

Een verbeter-cirkel bestaat uit de stappen Plan, Doe, Meet en Verbeter.
De vier stappen worden als volgt door ITpedia ondersteunt:

Plan: Bepaal via zoekwoorden of vanuit de hiërarchieke structuur welke checklist op een IT product van toepassing is. Onder de omschrijving wordt telkens een reeks van de volgende mogelijk stappen gemeld. Door er op te klikken worden ze actief. Klik op Checklist om de checklist op te roepen. Hoewel de indeling van hiërarchieke structuur volgens de watervalfasering is, bent u daarvan niet afhankelijk. U kunt ook via de trefwoorden naar eigen inzicht uit 520 checklisten kiezen. Doe: De gekozen checklist kunt u uitprinten. Op korte checklisten staan heldere op de praktijk gerichte vragen waarmee de producten te beoordelen zijn. Meet: Door het invullen van de checklist is het resultaat van de beoordeling per product eenduidig vast te leggen. Deze resultaten zijn te benchmarken met de vastleggingen van andere gebruikers zodat u kunt beoordelen welke kwaliteit het product heeft. Verbeter: Om de producten te verbeteren kunnen de resultaten uit de beoordeling worden teruggekoppeld. Dit doet u door een link te mailen naar de maker van het product, die dan het resultaat kan raadplegen.


-- Printbare PDF-versie --


Sidebar