Lees dit eerst

De toegang en het gebruik van ITpedia zijn vrij. Er zijn echter wel een aantal zaken die je moet weten….

Voorwaarden

Door het in gebruik nemen van de site stem je toe gebonden te zijn aan de gebruikersvoorwaarden. Deze site bevat programmatuur waarvan de auteursrechten berusten bij Softrax Holding BV. De database met checklisten en artikelen vallen onder het Public Domain. Het doorverkopen of publiceren van de checklisten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van ITpedia en Softrax.  Het doorverkopen of publiceren van de artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Disclaimer

De checklisten, artikelen en foto’s worden opgevoerd en onderhouden door de gebruikers van ITpedia. Echter ITpedia controleert de juistheid en het copyright niet integraal en is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Wanneer mocht blijken dat checklisten, artikelen of foto’s ten onrechte of onrechtmatig op de site zijn gepubliceerd dan zullen ze direct worden verwijderd.

Derhalve kan de informatie op de site zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Dit houdt geen enkele verplichting in voor ITpedia. De site kan technische onjuistheden of tekstuele fouten bevatten. Deze zullen na melding en acceptatie gecorrigeerd worden.

ITpedia en Softrax zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuist gebruik van ITpedia of een onjuiste interpretatie van de informatie. Derhalve wordt  geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de inhoud, kwaliteit, prestaties, of geschiktheid voor een bepaald doel van de site gegeven. ITpedia en Softrax aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade wegens gederfde winst of gederfde besparingen of andere gevolgschade voortkomend uit het gebruiken of niet kunnen gebruiken van ITpedia .

Security

De data die je bij het gebruik van ITpedia vastlegt wordt opgeslagen in de  database van ITpedia. Er vindt dus geen opslag plaats op je eigen PC of server. Dit vereist de volgende extra aandacht voor de beveiliging van de gegevens:

1. Routinematig wordt een backup gemaakt van de database.
2. Alleen d.m.v. een gebruikerscode/wachtwoord combinatie is het mogelijk om de artikelen te wijzigen.
3. De beoordelingen kunnen alleen d.m.v. een e-mail worden opgevraagd.
4. Gebruikers kunnen elkaars beoordelingen alleen benaderen door elkaar een e-mail te sturen.
5. De beoordelingen worden zonder enige verwijzing naar gebruikers opgeslagen.
6. Medewerkers van ITpedia mogen alleen voor beheerdoeleinden activiteiten op de database uitvoeren.
7. Medewerkers van ITpedia zijn gehouden aan geheimhoudingsafspraken.

Verander het wachtwoord regelmatig met behulp van de daarvoor beschikbaar gestelde functie. Als je je  wachtwoord bent vergeten is er een mogelijkheid om dit te resetten. Er wordt dan een speciale link naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

Privacy

In je profiel liggen alle gegevens waaronder je e-mailadres vast die betrekkingen hebben het beheren van artikelen op ITpedia. Deze informatie is te raadplegen en te wijzigen m.b.v. de menu optie Je Profiel.

ITpedia is een Nederlands bedrijf en is gehouden aan de Nederlandse privacy wetgeving. Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot het gebruik van ITpedia .

Cookie

Tijdens het gebruik van ITpedia kan een cookie worden aangemaakt. Dit cookie dient uitsluitend om de communicatie tussen de verschillende schermen te regelen. Na verloop van tijd verliest deze cookie zijn geldigheid.


-- Printbare PDF-versie --


Sidebar