Artikelen aanbrengen

Het beheer van artikelen vindt plaats volgens het Wiki-principe. Dat wil zeggen dat iedereen artikelen mag wijzigen en verbeteren met als doel kwalitatief zeer hoogwaardige artikelen op ITpedia te verkrijgen. Voordat je een artikel opvoert moet je jezelf afvragen of het artikel werkelijk iets toevoegt aan de IT-wereld. De volgende vragen kunnen je helpen bij het beantwoorden van die vraag.

Wie mag artikelen opvoeren?

Iedere bezoeker en gebruiker mag artikelen opvoeren en/of veranderen op ITpedia. Dit kan op persoonlijke titel of onder verantwoordelijkheid van een bedrijf of organisatie. Als je artikelen plaatst onder verantwoordelijkheid van een werkgever is het verstandig om deze daarvan op de hoogte te brengen. Raadpleeg daarvoor de richtlijnen van je werkgever.
De artikelen moeten aan enkele kenmerken voldoen om blijvend op de site te mogen staan. Van de auteurs wordt verwacht dat ze verstand van zaken hebben en kennis en ervaring inbrengen op die deelgebieden van de IT waarover ze schrijven. Tevens kan je verwachten dat de artikelen kritisch worden gelezen en dat er soms ook kritisch wordt gereageerd op een artikel.

Wat moet de inhoud van een artikel bevatten?

Artikelen gaan altijd over de IT, dat wil zeggen software, hardware, methoden, opzet enz. Daarnaast moet een artikel de nodige diepgang hebben. Schrijf dus niet ‘Wij hebben de beste computers’. Maar beschrijf waarom je de beste computers hebt en welk probleem met deze computers wordt opgelost. M.a.w. het plaatsen van verkoopmateriaal is niet toegestaan.
De voertaal op ITpedia is Nederlands. Incidenteel mag een belangrijk artikel in het Engels worden geplaatst.

Waar moet een artikel aan voldoen?

Lengte: Een artikel bestaat uit minimaal 300 woorden en maximaal 800. Dreigt een artikel veel groter te worden splits het dan in meerdere artikelen.
Taalgebruik: Uitgangspunt is foutloos geschreven tekst. Iedereen maakt natuurlijk fouten maar als er veel fouten in staan of als er vreemd taalgebruik is of de zinsopbouw klopt niet wordt het artikel een draak om te lezen. In dat geval zal de redactie het artikel aanpassen of verwijderen.
Inhoud: Dient IT gerelateerd te zijn. Als je niet zeker bent over een onderwerp neem dan eerst contact op met ITpedia.
Opzet: Deel het artikel overzichtelijk in, maakt het leesbaar en toegankelijk.
Toevoegingen: Het is mogelijk om foto’s, schema’s en bestanden toe te voegen aan het artikel. Maak daar zo mogelijk gebruik van. Het maakt een artikel een stuk plezieriger om te lezen.

Hoe kan ik een artikel opvoeren of wijzigen?
Voordat je een artikel kan opvoeren moet je je eerst als gebruiker registreren. Tijdens het registratieproces ontvang je een e-mail met een link die bevestigd moet worden. Daarna kan je aanloggen en kiezen voor ‘Nieuw artikel’.  Als je denkt dat je daadwerkelijk een verbetering kan aanbrengen mag je ook bestaande artikelen wijzigen.
Koppel het artikel altijd aan een of meerdere categorieën zodat het altijd terug te vinden is.
Koppel het artikel ook aan een of meer checklisten. Checklistgebruikers willen graag een oplossing aangereikt krijgen nadat ze het cijfer op de checklist hebben gekregen. Het zou mooi zijn als jou artikel die oplossing biedt.

Waarom kennis delen met onbekenden?

Er is altijd een bepaalde angst om kennis te delen, gaan anderen er dan niet met de oplossing vandoor? Misschien, maar het bezit van kennis is geen garantie of men deze kennis ook daadwerkelijk kan toepassen. Daar is vaak ook doorzettingsvermogen voor nodig. Door het artikel te plaatsen laat je zien dat jij dat zeker kunt. In die zin kan het een aansporing zijn om contact met jou op te nemen. Jij bent immers diegene die ze moeten hebben…
Dit geldt zeker ook voor bedrijven, zij kunnen d.m.v. artikelen laten zien wat ze in hun mars hebben.

Hoe vaak mag ik artikelen plaatsen?

Het aantal artikelen dat je mag plaatsen is ongelimiteerd. Plaats een artikel echter niet meer dan een keer. Controleer ook vooraf of er misschien al een artikel met een vergelijkbare inhoud is opgevoerd. In dat geval is het beter om dit aan te vullen.

Downloaden : ITpedia-richtlijnen (PDF)


-- Printbare PDF-versie --


Sidebar