Definities

SMART-eisen aan KPI`s

Het is belangrijk dat doelstellingen en prestatie-indicatoren op een goede en duidelijke wijze worden geformuleerd. Hiervoor zijn voorwaarden opgesteld waarmee je de prestatie indicatoren en doelstellingen kunt toetsen. Dit wordt de SMART-eis genoemd. Met behulp van deze SMART-eis kun je een duidelijke definitie geven van een doelstelling die haalbaar en meetbaar is. De letters van… lees verder »

KPI`s en de Balanced Scorecard

Wat zijn KPI`s? Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) zijn variabelen om prestaties van een organisatie te meten. Ondernemingen hebben doelstellingen voor de lange termijn en daaraan gekoppeld doelstellingen voor de korte termijn. Hieruit kunnen operationele doelstellingen voortvloeien. In dit geval kunnen KPI`s worden opgesteld om de prestaties van een organisatie te meten. De uitkomsten van deze metingen… lees verder »

DevOps

DevOps – De herkomst De afgelopen jaren hebben veel organisaties de voordelen ervaren van de toepassing van Agile methoden zoals Scrum en Kanban. De software wordt sneller opgeleverd en de kwaliteit stijgt, terwijl de kosten dalen. Een groot nadeel blijkt te zijn dat de Agile ontwikkeling haaks staat op de traditionele wijze van beheer, zowel… lees verder »

Wat is opdrachtgeverschap?

Definitie opdrachtgever De term ‘opdrachtgever’ heeft twee betekenissen: de persoon die een projectmanager[1] aanstuurt (Engels: project sponsor) de organisatie die een leverancier inhuurt (Engels: customer). Dit artikel gaat over de opdrachtgever in de eerste betekenis, dus in relatie tot de besturing van een project. Opdrachtgeverschap is de wijze waarop deze rol van opdrachtgever wordt vervuld. Verschil… lees verder »

Service Level Management – De External SpecSheet

ESS – Introductie ESS staat voor External SpecSheet. Het doel van de ESS is om de behoefte van de klant ten aanzien van de serviceverlening vast te leggen. Deze informatieverslaglegging is nodig om de gewenste serviceverlening te kunnen analyseren op maakbaarheid en haalbaarheid. ESS – Lifecycle Management SC – gebruik Voordat een SLA wordt opgesteld (zie… lees verder »

Service Level Management – De SLA

SLA – Introductie In de Information & Communication Technology (ICT) wordt al een aantal decennia aandacht besteed aan het maken van afspraken over de te leveren service. Hierbij kan worden gedacht aan de openingstijd van een servicedesk, de beschikbaarheid van de service, het maximale aantal concurrent gebruikers, de bewaartermijn van informatie en dergelijke. Deze serviceafspraken… lees verder »

Business case

Definitie business case De businesscase van een investering (bijvoorbeeld een project of verbeterprogramma) is de reden waarom de opdrachtgevende organisatie de investering doet, dus het waarom, de motivatie, de onderbouwing, de verantwoording of de rechtvaardiging ervan, ook wel ‘nut en noodzaak’ genoemd. De businesscase is de relatie tussen de investering en de belangen of doelen… lees verder »

Service Level Management – De documenten

Service Level Management

SLM – Introductie SLM staat voor Service Level Management. Dit proces is verantwoordelijk voor het afstemmen van de vraag en het aanbod aangaande de ICT-serviceverlening. Dit artikel beschrijft welke documenten hierbij komen kijken en wat de samenhang is aan de hand van figuur 1. SLM – Grafische weergave De licht blauw gekleurde documenten zijn herkenbaar… lees verder »

Risico gebaseerd accepteren

Wat zijn acceptatiecriteria? De acceptatie van nieuwe applicaties of wijzigingen daaraan is niet nieuw. Al jarenlang is het gebruikelijk om acceptatietesten uit te voeren. Vaak wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een gebruiker acceptatietest (gebruiksgemak en dergelijk), functionele acceptatietest (werking van de functies van de applicatie) of productie acceptatietest (is de applicatie beheerbaar). Er wordt… lees verder »

Lean Management

Waar Six Sigma zich vooral richt op het verminderen van de variatie in de processen, is Lean Management gericht op het vermijden van verspilling. ‘Verspilling’ is in dit geval zeer ruim gedefinieerd. Alle stappen in een proces die niet per definitie waarde toevoegen voor de klant, zijn volgens de beginselen van Lean Management verspilling en… lees verder »

SISp 4.1 Standaard Pakket uitproberen in een proeftuin

Selectie van standaard software

Na drie afgewerkte SISp fases zijn we uiteindelijk bij het softwarepakket uitgekomen dat onze voorkeur heeft. Nu hoeft het zich alleen nog maar te bewijzen. In de laatst afgewerkte fase hebben we al een productdemo van de leverancier gekregen. Daardoor heeft de projectgroep al een goed beeld en een gevoel van de mogelijkheden van het… lees verder »

Datamigratie of dataconversie, is er een verschil?

In de automatisering worden beide begrippen vaak door elkaar gebruikt, waarbij het woord migratie aan populairteit lijkt te winnen. Migratie wordt meestal gebruikt voor het overzetten van complete systemen terwijl een conversie zich veelal beperkt blijft tot het omzetten van data. Dataconversie Bij dataconversie vindt er meestal een omzetting van data plaats zodat deze na… lees verder »

DevOps The Phoenix Project

DevOps is een samentrekking van Development en Operations, oftewel Ontwikkeling en Beheer. Het is een logisch vervolg op Agile werken. Niet alleen wordt software in sprints opgeleverd, maar deze software gaat ook meteen naar productie, zo veel mogelijk geautomatiseerd en gefaciliteerd door een vast team waarin zowel ontwikkelaars als beheerders zitten. Een senior functioneel beheerder… lees verder »

Six Sigma

De term ‘Six Sigma’ is afkomstig van de statistische theorie. Bij een normale verdeling bevindt zich ongeveer 68% van alle waarden rond het gemiddelde μ, plus of min één keer de standaardafwijking σ (twee keer 34,1%). Bij drie keer de standaardafwijking (3σ) is dat al 99,7% (twee keer 34,1% plus twee keer 13,6% plus twee… lees verder »

Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management (MDM) platformen worden gebruikt om beheer en beveiliging van een mobiel device (mobiele telefoon, tablet, PDA’S e.d.)  te optimaliseren. Met MDM kan een ICT beheerder smartphones en tablets van medewerkers op afstand afzonderlijk beveiligen, updaten en beheren wanneer deze zijn aangesloten op het platform. Wordt er te veel data gebruikt? Dan kunt… lees verder »

Sidebar