Discussies

Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”. Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening”… lees verder »

Denial of service, verstikkingsaanval

Het uitvoeren van een denial of service aanval (of in mooi Nederlands een verstikkingsaanval) is sinds 1 september 2006 ook strafbaar. Op het belemmeren van de toegang tot of het gebruik van een systeem door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden staat maximaal 1 jaar cel of geldboete van 16.750 euro (art…. lees verder »

Wat is open source software?

Open Source Software zijn programma’s waarvan de broncode, dus de oorspronkelijke programmeerregels, samen met het programma zelf verstrekt worden. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om deze software te verbeteren of naar zijn eigen behoeftes aan te passen. Er zijn verschillende vormen van Open Source Software, die niet allen gratis verkrijgbaar zijn. Gratis Public domain… lees verder »

Waarom slagen projecten?

In de wereld van de ICT is het nu eenmaal zo dat veel projecten mislukken. Er worden cijfers genoemd van 75 tot 90%! In iedergeval vele malen vaker dan bijvoorbeeld in de bouw. Alleen al om die reden lijkt het me niet leuk om in de ICT te werken. Als argument wordt vaak gebruikt dat… lees verder »

Energiebesparing en ICT

ICT heeft veel invloed op het energiegebruik. Datacenters, computers, printers en televisies zijn een grote gebruiker van energie. Aan de andere kant bieden ICT toepassingen juist kansen voor energiebesparing. Bijdragen aan klimaat en economie Bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en overheden denken na hoe ICT een bijdrage kan leveren aan een beter klimaat en aan het… lees verder »

BiSL en de mens

Samenvatting van een eerdere publicatie op aslbislfoundation.org. 1: Dromen, hoe je ze waarmaakt De boodschap is dat als je veranderingen doorvoert, je ervoor moet zorgen dat mensen plezier hebben en houden in hun werk. Een belangrijke factor bij veranderprocessen is de boodschap die je over wilt brengen. Als je een heldere boodschap hebt betekend dit… lees verder »

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op… lees verder »

Sidebar