Public domain

Veel checklisten en artikelen op ITpedia zijn overgebracht naar het Public Domain. Dat wil zeggen dat iedereen ze mag gebruiken en indien gewenst wijzigen. Dit geldt echter niet voor alle artikelen. De licentie op het gebruik van het  artikel kan verschillen. Soms is het public domain, soms Creative Commons (d.w.z. naamsvermelding van de auteur / gelijkdelen), soms wat anders. De licentie die van toepassing is op het artikel staat onder het artikel vermeld. Als er sprake is van een copyright wordt dit expliciet boven in het artikel vermeld. Dit kan afwijken van hetgeen onderin staat. In dat geval gaat het copyright voor. Let op de toegepaste licentie als je van plan bent om een artikel over te nemen.

Artikelen

Door je als gebruiker te registreren kan je nieuwe artikelen opvoeren of bestaande artikelen wijzigen. Doe dit zorgvuldig want de oorspronkelijke auteur had in eerste instantie een bedoeling om het artikel op die manier te plaatsen. Fouten, onwaarheden of nieuwe inzichten kunnen zondermeer worden aangepast en doorgevoerd.
Van iedere aanpassing blijft een revisie stuk bewaard. ITpedia is gerechtigd om oorspronkelijke teksten terug te zetten en de aanpassingen te overrulen.

Ons verzoek is om aanvullingen op de artikelen ook apart als aanvulling op te voeren. Zo houdt het oorspronkelijke artikel zijn kracht en geldt de aanvulling als verrijking.

Checklisten

Het wijzigen van de checklisten door de gebruikers is technisch nu nog niet mogelijk. Gebruik het contactformulier als er vragen of opmerkingen zijn of als je een nieuwe checklist wil aanbrengen.

Lees meer over Public domain in de Wikipedia.


-- Printbare PDF-versie --


Sidebar