De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A71208Voer periodieke beoordeling uit
Audit privacy-gevoelige gegevens

Nr.IDVraagFout                             Goed
12848Is bekend op welke wijze gegevens over personen worden gebruikt?
22849Is het inzagerecht t.a.v. gegevens over personen geregeld?
32850Is het correctierecht t.a.v. gegevens over personen geregeld?
42851Wordt het gebruik van gegevens over personen geregistreerd?
52852Is er een interne controle op de verstrekking van persoonsgegevens aan derden?
62854Is de toegang tot registraties over personen controleerbaar?
72855Is bekend waar in de organisatie gegevens over personen geautomatiseerd worden overgedragen?
82856Kan vastgesteld worden wie de persoonsgegevens heeft opgevoerd?
92310Worden informatiesystemen met vertrouwelijke gegevens afgezonderd op een aparte machine?
101236Is er een aparte beheerder aangesteld t.a.v. de beveiliging van privacy-gevoelige gegevens in het systeem?
111237Is de wijze waarop met privacy-gevoelige gegevens moet worden omgegaan in werkinstructies vastgelegd?
122853Is informatie die openbaar gemaakt wordt controleerbaar?
132148Worden documenten met een vertrouwelijk karakter na kantooruren goed opgeborgen?
14718Is de privacy van de gegevens in de database gewaarborgd.
153327Wordt het recht om een database buiten het informatiesysteem te raadplegen vanuit de informatieverstrekkende database geregeld?
162236Voldoet het systeem aan de wet op de persoonsregistratie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Achtergronden, Juridisch: Verzekeringsclaims verifieren middels Facebook
Adviezen, Analyses, Juridisch: De veiligheid van e-mail
Adviezen, Juridisch: Rechtmatig operationeel handelen in ICT
Achtergronden, Juridisch: Regels voor personeelsgegevens op internet
Achtergronden, Juridisch: Anonimiteit en privacy op het internet
Achtergronden, Juridisch: Foto's op Internet
Analyses, Achtergronden, Juridisch: Persoonsgegevens op Internet
Organisatie, Definities: Wat is een audit, wat is een review?
Sidebar