De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A71202Voer periodieke beoordeling uit
Audit organisatie rond de werkplek

Nr.IDVraagFout                             Goed
1416Bestaat er een duidelijke strategie t.a.v. de automatisering van de werkplek van de gebruiker?
22252Sluiten de toegangen tot de computerruimten zich automatisch na geopend te zijn geweest?
32723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
43055Beschikt de medewerker over een goede stoel?
53056Beschikt de medewerker over een goed bureau?
62172Zijn werkstations met bijzondere bevoegheden extra beveiligd?
72174Wordt de privacy van de medewerkers niet door de beveiligingsmaatregelen aangetast?
82991Is bij grote organisaties een standaard gebouw als concept ontworpen, waarin rekening is gehouden met geautomatiseerde systemen?
93057Is het beeldscherm van voldoende kwaliteit voor de tijdsduur waarin het achter elkaar gebruikt wordt?
103058Is de werkplek voldoende verlicht voor het verrichten van de werkzaamheden?
113059Zijn de tekens op het scherm op 1 meter afstand nog goed leesbaar?
123060Weerkaatst de verlichting niet op het beeldscherm?
133061Is de werkplek rustig genoeg om ongestoord te kunnen werken?
14959Is het systeem beschikbaar op die plaats waar de gebruiker het systeem nodig heeft?
152175Zijn er speciale ruimten waarvoor maatregelen tegen afluisteren zijn getroffen?
163048Zijn de letters op het scherm voldoende groot, duidelijk van vorm en voldoende scherp omlijnd?
173062Is de bekabeling zodanig dat de medewerkers voldoende bewegingsvrijheid hebben?
183063Is de kijkafstand naar het beeldscherm en naar de werkpapieren ongeveer gelijk?
191059Is het aantal werkstations in een juiste verhouding met het aantal gebruikers?
201271Is daar waar nodig gebruik gemaakt van aarding van de werkplek?
212095Is voor elke werkplek het meest geschikte werkstation gekozen?
222277Kunnen de bedieningshandelingen voor alle systemen op een punt plaatsvinden?
232278Zijn er duidelijk zichtbaar borden opgehangen waarop voor de eventuele gevaren in de ruimte gewaarschuwd wordt?
243075Is het contrast tussen de tekens op het scherm en de achtergrond eenvoudig in te stellen?
252388Is de scherpte van de beeldschermen dusdanig dat er minder kans op vermoeidheid is?
262209Is voorkomen dat snoeren per ongeluk los kunnen raken?
272263Zijn er eisen gesteld aan de orde en netheid van de werkplekken?
282584Heeft de netwerkbeheerder ook buiten werktijd toegang tot de werkplek en de werkstations?
292149Staan beeldschermen waarop vertrouwelijke informatie getoond wordt niet bij ramen of deuren opgesteld?
301244Zijn er ontspanningsruimten voor het bedienend personeel?
311245Is er ruimte gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen?
321246Is de hoeveelheid loopwerk beperkt door een gunstige opstelling van de apparatuur?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Best practices, Achtergronden: Op maat organiseren van Het Nieuwe Werken
Adviezen, Organisatie, Analyses, Achtergronden: Cloud Computing: De ‘driver’ voor Het Nieuwe Werken?
Organisatie, Knelpunten, Achtergronden: Het nieuwe werken en oude Arbo-regels: Thuiswerkvrees is onnodig
Achtergronden, Juridisch: Regels voor personeelsgegevens op internet
Organisatie, Definities: Wat is een audit, wat is een review?
Knelpunten, Best practices: Interne Audit, aanvraagformulier

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar