De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A70803Zorg voor gegevensbeheer
Beheer database

Nr.IDVraagFout                             Goed
11355Is er een planning gemaakt waarbij de database regelmatig gereorganiseerd wordt?
21356Is de beslissing om de database daadwerkelijk te reorganiseren op de statistieken van het systeem gebaseerd?
31852Vindt toegangspadanalyse op de database plaats op basis van gebruiksfrequentie van de data per programma?
41853Vindt toegangspadanalyse op de database per programma plaats op basis van het aantal gegevens in de database?
51254Zijn de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers die bij de inrichting van de database betrokken zijn duidelijk aangegeven?
6729Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als alternatieve toegangssleutel dienen?
7470Wordt regelmatig door het computercentrum gecontroleerd of de indexen op de juiste wijze worden opgebouwd?
81276Wordt de groei van de bestanden nauwlettend in de gaten gehouden?
91277Wordt bij interleave loading rekening gehouden met de tijd die nodig is om de database te reorganiseren?
101341Zijn wijzigingen op de database altijd eerst in de ontwikkelomgeving getest?
112450Is bekend om welke reden er gegevens uit de bestanden verwijderd mogen worden?
122451Is bekend in welke vorm verouderde gegevens bewaard moeten blijven?
132454Is er een plan voor het schonen van bestanden?
142455Is het gegevensbeheer geregeld?
15730Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling versleuteld moet worden opgeslagen t.b.v. privacy-aspecten?
16731Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling gecomprimeerd moet worden opgeslagen t.b.v. ruimte winst?
172464Is het proces van bestandsreorganisatie zo opgezet dat telkens de juiste definities gekozen worden?
183125Is de opslag van de gegevensverzamelingen zo gekozen dat het netwerkverkeer minimaal is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Achtergronden, Juridisch: Persoonsgegevens op Internet
Sidebar