De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A70604Zorg voor gegevensverwerking
Selectie Verwerkingsorganisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
12287Heeft het computercentrum ervaring met systemen die vergelijkbaar zijn met het uit te besteden systeem?
22291Is het uit te besteden systeem niet van belang voor het voortbestaan van het computercentrum?
31346Wordt binnen het computercentrum gebruik gemaakt van een scheduler-pakket zodat een juiste planning van de batchverwerking gemaakt kan worden?
43126Is de omvang van de uit te besteden werkzaamheden meegenomen in de selectie van het computercentrum?
53122Is een vergelijking gemaakt van de kosten die de diverse computercentra in rekening brengen?
63160Is het bureau onafhankelijk, vakbekwaam en integer?
71322Blijven de productiekosten gegarandeerd over een langere periode constant?
81323Heeft het computercentrum deskundigen in huis die kwalitatief hoogstaand werk afleveren?
91324Kan het management zich na het uitbesteden van de productie-activiteiten zich geheel op de kernactiviteiten richten?
103134Worden er bij voorkeur contracten met bureaus afgesloten in plaats van met individuen?
113161Is de leverancier bereid om volgens de handboeken van de opdrachtgever te werken?
123159Is in het offertestadium reeds duidelijk welke sancties er gelden bij het niet realiseren van de kwaliteitseisen?
133128Heeft het computercentrum de nodige ervaring met vergelijkbare klanten en applicaties?
141301Is het computercentrum in staat en bij machte om de verantwoordelijkheden t.a.v. de verwerking van het systeem te dragen?
151303Is bekend inhoeverre het computercentrum instaat is om pieken in de verwerking te kunnen verwerken?
163083Is het personeel van het computercentrum voldoende opgeleid?
173145Is het computercentrum bereid om tijdens de looptijd van het contract nieuwe technologieen ten voordele van de klant in te voeren?
183146Is duidelijk hoelang de huidige hardwarelijn nog gehandhaafd zal worden?
193147Is de verbinding met het computercentrum dubbel uitgevoerd zodat storingen worden vermeden?
203149Zijn de consequenties voor de workload op het personeel bij het uitbesteden vastgesteld?
213141Zijn maatregelen genomen die het response verlies door het op afstand gaan werken, beperken?
223142Zijn er garanties dat het uitbesteden ook na de eerste paar jaar rendabel blijft?
233143Is bij het bepalen van de kosten/baten verhouding bij uitbesteden rekening gehouden met de kostenontwikkeling van nieuwe technologieen.
243144Is onderzocht in hoeverre de leverancier geen melding gemaakt heeft van (verborgen) kosten die straks wel betaald moeten worden?
253091Is de geografisch afstand t.o.v. het computercentrum bij uitbesteden aanvaardbaar?
263082Blijft bij decentralisatie en uitbesteden van werk het systeem en de administratieve organisatie controleerbaar?
273084Zijn er bij het computercentrum procedures voor het overnemen van taken bij een shiftwisseling?
283092Is de kwaliteit van de dienstverlening van het computercentrum bij uitbesteden beoordeeld?
293093Is de financiele positie van het computercentrum bij uitbesteden beoordeeld?
303094Zijn de technische faciliteiten van het computercentrum bij uitbesteden beoordeeld?
313095Is er bij uitbesteding sprake van een goede voorbereiding?
321340Worden de systemen van de diverse klanten niet door elkaar beinvloed?
333090Zijn de tijdstippen waarop de gegevens bij het computercentrum bij uitbesteden kan worden bijgewerkt aanvaardbaar?
343123Is bekend wat de kortste tijd is waarbinnen het computercentrum de gewenste productie kan leveren?
353124Sluit de apparatuur waarmee het computercentrum werkt aan bij de appartuur van de eigen organisatie?
363117Is onderzocht hoe de problemen opgevangen moeten worden als het computercentrum ingebreke blijft?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Oplossingen: De outsourcing ICT checklist
Adviezen, Organisatie: Totstandkoming van een Shared Service Organisatie
Adviezen, Organisatie, Achtergronden: Outsourcing van onderhoud en verwerking

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar