De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A703Plan van onderhoud

Nr.IDVraagFout                             Goed
11310Wordt het onderhoud met de juiste prioriteit t.o.v. nieuwbouw ingepland?
21311Is voor de onderhoudswerkzaamheden een goed ingerichte testomgeving aanwezig?
33100Is bij de invoering van een netwerk vooraf bepaald of er behoefte is aan het gedeeld gebruik van apparatuur?
43101Is bij de invoering van een netwerk vooraf bepaald of er behoefte is aan het gedeeld gebruik van standaard pakketten en gegevensverzamelingen?
53102Is bij de invoering van een netwerk vooraf bepaald of er behoefte is aan een verdere centralisatie van werkzaamheden?
6584Is al het planbaar onderhoud gebundeld in releases?
71335Is er een plan voor uitbreiding en verbetering van het systeem gemaakt?
81312Is er in de onderhoudsfase vooraf inzicht in de kosten die het onderhoud zullen vergen?
91313Is vooraf bepaald welke doelstellingen er met het onderhoud gehaald moeten worden?
101314Is de mate van gebruikersparticipatie bij het onderhoud aan het informatiesysteem bepaald?
111315Is er een inventarisatie gemaakt van de huidige en gewenste onderhoudswerkzaamheden?
121316Is er een inventarisatie gemaakt van de achterstand van de onderhoudswerkzaamheden?
131320Worden alle verzoeken om onderhoud geregistreerd?
14585Is de inhoud van de release zodanig met de opdrachtgever afgestemd dat er geen onduidelijkheden meer zijn?
15586Is de omvang van de release zo met de opdrachtgever afgestemd dat alle partijen er zich in kunnen vinden?
162502Is het systeemonderhoudsplan afgestemd op de productieplanning van de gebruikersorganisatie?
173049Is voor het beheer van het systeem een speciaal plan opgesteld?
18591Past de geplande oplevering van de aanpassingen aan het informatiesysteem in de reeds vastgestelde productieplanning?
19603Is bij het samenstellen van de release de lijst openstaande wensen en problemen geraadpleegd?
202473Is de prioriteit van het onderhoud juist t.o.v. de nieuwbouw van informatiesystemen?
212621Is de prioriteit waarmee storingsmeldingen worden afgehandeld mede afhankelijk van de strategische waarde van de toepassing?
222467Wordt er aan het onderhoud een hogere prioriteit gegeven dan aan nieuwe functionaliteit?
23600Bestaat er een overeenkomst tussen de functionele aanpassingen van het systeem binnen een release?
242575Is het onderhoudsplan van de apparatuur gebaseerd op een gedetailleerde registratie?
252537Geeft de applicatiebeheerder de prioriteit die aan de gebruikerswensen gegeven moet worden?
262460Stelt de applicatiebeheerder de prioriteiten van de wensen vast?
27580Is een inventarisatie gemaakt van het aantal applicaties die binnen de release (opnieuw) opgeleverd zullen worden?
28581Is de gebruikersdocumentatie van de applicaties die in de release worden opgeleverd ook binnen de release opgeleverd?
292520Is er een bewaking op het klein blijven van de onderhoudsachterstand, zodat bij toename tot nieuwbouw besloten kan worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: Kwaliteitsattributen
Sidebar