De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A609Controle gereedheid voor Invoering

Nr.IDVraagFout                             Goed
11529Is de gebruikersdocumentatie van voldoende kwaliteit gebleken om mee te kunnen werken?
2286Is er een pre-productie-run ingepland?
32431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
43361Is de documentatie herleidbaar naar het systeem waarvoor het bedoeld is?
52616Is voor de installatie een bekabelingsplan gemaakt voor het netwerk?
6764Is er na in-productie-neming van het systeem terugkeer naar de oude situatie mogelijk?
72397Wordt de werking van het nieuwe systeem gecontroleerd door m.b.v. het te vervangen systeem schaduw te draaien?
82421Is vastgesteld of het wel zinvol is om schaduw te draaien bij grote wijzigingen in de organisatie of in opzet van het systeem?
91809Is een diagnose gemaakt van het risico dat de organisatie het nieuwe systeem niet zal accepteren?
102661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
112409Is in het invoeringsplan rekening gehouden met de pieken in werkdrukte van de gebruikersorganisatie?
121505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
132433Is tijd gereserveerd voor het vullen van de stuurgegevenbestanden?
142434Is bij het schaduwdraaien tijdelijk extra personeel aangetrokken?
15623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
16624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
17627Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
182404Is er voor gezorgd dat de organisatie haar taken kan blijven uitvoeren tijdens de invoering van het systeem?
191256Is voor zover mogelijk kritische kennis verspreid over meerdere functionarissen?
202426Is het vullen van de bestanden haalbaar in de beschikbare tijd?
212215Is een risico-analyse gemaakt van die situaties waarbij het management opdracht geeft om de procedures niet te volgen?
222543Vormt de documentatie een integraal onderdeel van het gehele informatiesysteem?
232674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
24572Is bepaald hoelang en wanneer het systeem niet voor gebruikers beschikbaar zal zijn wegens de invoering van het systeem?
252440Is afgesproken welke ontwikkelaars bereikbaar zijn tijdens de invoering t.b.v. het oplossen van problemen?
261173Is voldoende aandacht besteed aan de vervangbaarheid van personeel in sleutelposities?
27322Is voldoende aandacht besteed aan de opzet van de backup en restore-procedures?
28323Is bij calamiteiten in uitwijkmogelijkheden voorzien?
293378Is een noodvoorziening getroffen die het mogelijk maakt om terug te keren naar de uitgangspositie als de installatie fout loopt?
302172Zijn werkstations met bijzondere bevoegheden extra beveiligd?
312173Zijn computers die continu beschikbaar moeten zijn extra beveiligd?
32506Is per batchjob aangegeven of operator interventie nodig is?
333366Is er een installatiescript gemaakt?
343367Is het installatiescript getest voor dat de invoering daadwerkelijk plaatsvind?
35899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
36900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
373370Zijn alle onderkende taken volledig toegekend aan de leden van het team?
382413Wordt de eerste tijd na de invoering van het systeem uitsluitend voor het herstellen van fouten benut?
392415Is de productieplanning bij de invoering van het systeem gereed?
402662Bevat de documentatie alleen relevante informatie over het systeem?
412663Bevat de documentatie de volledige informatie over het systeem?
422411Is er voldoende motivatie bij de gebruikers om het nieuwe systeem te gaan gebruiken?
43569Is de invloed van de invoering van het systeem op het beveiligingsplan van het computercentrum vastgesteld?
442713Bevat de documentatie een verklarende woordenlijst?
451512Is een lijst gemaakt van nog niet gehonoreerde gebruikerswensen?
461513Is een overzicht gemaakt van de gemaakte documentatie?
471514Is een verslag gemaakt over de acceptatie van het systeem door de gebruikersorganisatie?
482437Is de kwaliteit van het product voldoende om door het computercentrum geaccepteerd te worden?
491167Is voorkomen dat het informatiesysteem als excuus voor gemaakte fouten gebruikt kan worden?
502221Is voor het project een documentatiestructuur gekozen?
511813Is duidelijk omschreven voor welke bedrijfsfuncties en processen het systeem is opgezet?
52756Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen?
53256Is bij het in productie nemen een lijst gemaakt van fouten welke (nog) in de applicaties aanwezig zijn?
541518Is het afsluitrapport van het project van de projectleider besproken?
553368Hebben alle bij de invoering betrokken medewerkers de beschikking over de noodzakelijke instructies?
563369Is het invoerplan herleidbaar naar de mijlpaalproducten uit de eerdere projectfases?
573372Sluit het invoeringsplan aan op de oorspronkelijke opdracht van het project?
583376Zijn alle tijdens de invoering gemaakte fouten opgelost voordat het systeem wordt vrijgegeven?
591534Is de methode waarop men de documentatie liet ontstaan goed bevallen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar