De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A60502Converteer gegevens
Rapportage controle conversie

Nr.IDVraagFout                             Goed
1841Vindt er controle plaats op volledigheid van de invoer?
2842Vindt er controle plaats op juistheid van de invoer?
3843Vindt er controle plaats op juistheid van de gegevensverwerking?
4844Vindt er controle plaats op volledigheid van de gegevensverwerking?
5845Vindt er controle plaats op het volledig blijven van de gegevensverzameling?
6846Vindt er controle plaats op het juist blijven van de gegevensverzameling?
7848Vindt controle plaats door resultaten die op verschillende wijzen verkregen zijn met elkaar te vergelijken?
82349Wordt tijdens de conversie gebruik gemaakt van geprogrammeerde controles over de te converteren gegevens?
9840Zijn er voldoende controles in de programmatuur ingebouwd, zodat voor de handliggende fouten direct worden afgevangen?
101787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
11851Vindt er een automatische controle plaats op de voortgang van de gegevensverwerking?
12933Worden bij een foutcorrigerend systeem zowel de gecorrigeerde als de nog te corrigeren fouten apart op een verslag afgedrukt?
13852Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen?
14853Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaanbaarheidscontroles?
15854Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van redelijkheidscontroles?
16855Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van verbandscontroles?
17856Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controles op het ontbreken van gegevens?
18857Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van hashtotalen?
19859Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen per record?
20862Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controles op berekeningsresultaten?
21863Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van pariteitscontroles?
221819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
23929Staan de kosten van de controle in verhouding met de baten die de controle oplevert?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar