De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A60302Instructies conversie en Invoering
Draaiboek Invoering

Nr.IDVraagFout                             Goed
12370Is vastgesteld of de conversie automatisch kan plaatsvinden?
22371Is het mogelijk gebruik van standaard conversie- programmatuur onderzocht?
3286Is er een pre-productie-run ingepland?
42431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
52397Wordt de werking van het nieuwe systeem gecontroleerd door m.b.v. het te vervangen systeem schaduw te draaien?
62421Is vastgesteld of het wel zinvol is om schaduw te draaien bij grote wijzigingen in de organisatie of in opzet van het systeem?
72727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
82409Is in het invoeringsplan rekening gehouden met de pieken in werkdrukte van de gebruikersorganisatie?
91070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
101072Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de beveiliging van het systeem besteed?
111073Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed?
121074Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed?
132357Zijn voor de conversie de bronbestanden geanalyseerd om zo de mogelijke voorkomens van gegevens vast te stellen?
142358Zijn de verschillen tussen de documentatie en de feitelijke gegevensopslag in het oude systeem vastgesteld?
152433Is tijd gereserveerd voor het vullen van de stuurgegevenbestanden?
162435Is er tijd gereserveerd voor de gebruikers om zich het systeem eigen te maken?
171071Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed?
182359Zijn de in de documentatie van het oude systeem opgegeven datatypes correct?
192360Is bekend welke verschillen er zijn in de waarden in de rubrieken van de te converteren bestanden en de opgegeven waarde in de rubrieken?
202404Is er voor gezorgd dat de organisatie haar taken kan blijven uitvoeren tijdens de invoering van het systeem?
212422Is met het computercentrum besproken hoe het systeem ingevoerd wordt?
222436Is de eerste groep gebruikers die met het systeem gaat werken niet te groot zodat een optimale begeleiding mogelijk is?
232410Zijn alle werkinstructies bij invoering van het systeem aanwezig en volledig?
242417Is alle apparatuur voor de invoering van het systeem aanwezig?
252350Is bekend hoeveel tijd de conversie in beslag zal nemen?
262426Is het vullen van de bestanden haalbaar in de beschikbare tijd?
272356Is in de gebruikersorganisatie rekening gehouden met een conversie waarbij de gegevens gefaseerd beschikbaar komen?
282398Zijn de nieuwe formulieren voor de invoering van het systeem bij de gebruikersorganisatie aanwezig?
293180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
30572Is bepaald hoelang en wanneer het systeem niet voor gebruikers beschikbaar zal zijn wegens de invoering van het systeem?
312440Is afgesproken welke ontwikkelaars bereikbaar zijn tijdens de invoering t.b.v. het oplossen van problemen?
322167Wordt alle software voor installatie gecontroleerd op juistheid?
332168Wordt alle software voor installatie gecontroleerd op virussen?
34580Is een inventarisatie gemaakt van het aantal applicaties die binnen de release (opnieuw) opgeleverd zullen worden?
352700Is getracht om de conversie in een controleerbare fasering op te splitsen?
36569Is de invloed van de invoering van het systeem op het beveiligingsplan van het computercentrum vastgesteld?
372439Is het tempo van de invoering van het systeem met het computercentrum afgestemd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Knelpunten: Migreren om het migreren?
Adviezen, Oplossingen, Achtergronden, Definities: Computervirussen en Trojaanse paarden
Sidebar