De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A60201Maak taakbeschrijvingen
Taken gebruikersorganisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
12246Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en bevoegdheden beschreven?
21174Is de organisatiestructuur door functiescheiding overzichtelijk?
3668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
4669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
5670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
6671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
72842Kent de organisatie een controlefunctionaris die direct aan de leiding rapporteert?
82444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
9538Is de plaats van het computercentrum binnen de organisatie duidelijk omschreven?
102874Is de organisatiestructuur in het rapport beschreven?
111608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
122419Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld?
131256Is voor zover mogelijk kritische kennis verspreid over meerdere functionarissen?
142185Is bij decentralisatie duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het informatiesysteem?
152174Wordt de privacy van de medewerkers niet door de beveiligingsmaatregelen aangetast?
161478Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden?
17959Is het systeem beschikbaar op die plaats waar de gebruiker het systeem nodig heeft?
181452Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen?
192442Zijn er overbruggingsprocedures gemaakt die gedurende de invoering gebruikt zullen worden voor de normale werkzaamheden?
20508Is het computercentrum een onafhankelijke afdeling binnen de organisatie?
212783Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende inzicht in de taken die als gevolg van de systeem invoering wijzigigen of vervallen?
222784Voert de personeelsfunctionaris aparte gesprekken met de medewerkers die in de reorganisatie betrokken zijn?
23676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
241872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
252696Zijn de wijzigingen in carrieremogelijkheden van personen betrokken bij het systeem onderkent?
262900Kent de organisatie een parafenlijst waarop van de betrokken medewerkers de autorisaties zijn aangegeven?
272438Zijn de geplande organisatie aanpassingen voor de invoering van het systeem doorgevoerd?
282749Is er sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw van de medewerkers in de organisatie?
292751Is een goede afvloeiingsregeling getroffen voor het personeel dat als gevolg van reorganisaties moet afvloeien?
302752Is een goed sociaalplan gemaakt voor die medewerkers die als gevolg van reorganisaties een andere standplaats krijgen?
312753Is de periode tot een eventueel ontslag benut voor herscholing van de betrokken medewerkers?
321572Zijn de sociale gevolgen van de invoering van het systeem in het rapport beschreven?
331168Is een goede functiescheiding tussen het computercentrum en de overige afdelingen gerealiseerd?
342890Bevat het rapport een organisatieschema?
352104Sluit het systeem aan op de bestaande werkroosters van de gebruikersorganisatie?
361547Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld?
372780Is bij een reorganisatie tijdig met betrokken medewerkers gesproken, zodat niemand onnodig verrast wordt?
382781Is bij een reorganisatie voldoende met betrokken medewerkers gesproken, zodat niemand onnodig verrast wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Knelpunten, Achtergronden: Het nieuwe werken en oude Arbo-regels: Thuiswerkvrees is onnodig
Adviezen, Organisatie, Analyses, Achtergronden: Kennismanagement 2.0
Sidebar