De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A60102Uitgangspunten/plan van aanpak invoering
Planning Invoering

Nr.IDVraagFout                             Goed
11400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
21422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
32431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
41424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
51426Bevat de planning een deelplan voor de invoering van het systeem?
61427Bevat de planning een deelplan voor de conversie van bestanden?
72443Is het installatieplan van de apparatuur integraal onderdeel van het invoeringsplan?
82725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
92103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
101420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
111429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
121430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
132406Is het opleidingsplan een integraal onderdeel van het invoeringsplan?
14672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
15673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
161396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
171505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
181506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
193131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
201010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
213171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
223180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
231410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
242935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
251804Is de mogelijkheid tot een stapsgewijze invoering van het systeem onderzocht?
261414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
271415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
281417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
291431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Best practices: Plan van aanpak voorbeeld
Methoden, Organisatie: Invoeren van een nieuwe applicatie, haken en ogen van schaduwdraaien.
Adviezen, Organisatie, Best practices: Voorbeeld invoeringsplan
Sidebar