De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50904Voer acceptatietest uit
Acceptatietest lijsten

Nr.IDVraagFout                             Goed
168Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - wie het overzicht heeft opgestart?
269Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - voor wie het overzicht bestemd is?
374Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht is opgestart?
475Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht heeft gedraaid?
51189Is aan het voorblad duidelijk te zien uit welke omgeving de lijst afkomstig is?
680Is op het juiste moment met een nieuwe bladzij op het overzicht begonnen?
781Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladlengte?
882Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladbreedte?
965Komt de layout van de lijst overeen met de layout volgens het technisch-ontwerp?
1012Komen er geen taalfouten in de lijst voor?
1139Worden de hoofdletters en de kleine letters bij de vaste tekst op de voorgeschreven wijze toegepast?
1266Is de logische identificatie van het overzicht op het overzicht zelf aanwezig?
1367Is de logische identificatie van het overzicht juist volgens het technisch-ontwerp?
14242Is de juiste omschrijving in de kopregels van het overzicht opgenomen?
15385Is het versie/release-nummer van het product altijd duidelijk zichtbaar, zodat bekend is welke versie beoordeeld wordt?
16695Is de kwaliteit van de printer afgestemd op de gewenste kwaliteit van de afdruk?
17697Zijn de gegevens ieder met de gewenste helderheid (dikte) weergegeven?
18698Zijn de weergegeven teksten op de juiste wijze al of niet onderstreept?
19699Zijn de getoonde teksten op de juiste wijze al of niet cursief weergegeven?
20960Is de volgorde van gegevens zoals die op het overzicht gepresenteerd worden juist?
21391Is bij de plaatsing van het teken bij numerieke gegevens niet afgeweken van de (project)standaard?
22392Is bij de opmaak van numerieke rubrieken niet afgeweken van de (project)standaard?
23615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
2484Is het einde van het overzicht d.m.v. een aparte regel aangegeven?
2583Worden de nieuwe kopregels op het juiste moment afgedrukt?
261994Zijn de foutmeldingen opvallend genoeg?
271995Is bij foutmeldingen direct duidelijk waar de fout zit?
28912Zijn de gebruikte datumrubrieken op de standaardwijze opgebouwd?
2936Zijn op het overzicht de juiste rubrieken met de juiste gegevens volgens het ontwerp gevuld?
3040Worden de hoofdletters en de kleine letters bij de variabele tekst op de voorgeschreven wijze toegepast?
3144Zijn de juiste gegevens uit de juiste (test) omgeving opgehaald?
3248Zijn bij numerieke rubrieken de negatieve en positieve waarden op de juiste wijze weergegeven?
3398Zijn bij het afdrukken van regels alle waarden uit vorige regels geschoond zodat alle regels de juiste waarden bevatten?
34273Komt bij het afdrukken van een brief het adres goed voor het venster van de envelop?
3521Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen inhoudelijk juist?
3620Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen begrijpelijk?
3794Zijn numerieke waarden die met nul gevuld zijn als een nul getoond of als een blankveld getoond waar nodig?
38235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
39539Zijn alle opstart parameters op een juiste wijze op het afgedrukte overzicht weergegeven?
40619Worden variabele gegevens uit bijvoorbeeld bestanden op de juiste wijze weergegeven?
4125Zijn er geen onjuiste afrondingen geconstateerd in berekende rubrieken op het overzicht?
4229Functioneert de applicatie zoals deze in het functioneel-ontwerp is beschreven?
4347Zijn bij numerieke rubrieken de negatieve en positieve waarden op de juiste wijze verwerkt?
4472Tellen de bladnummers op het overzicht op de juiste wijze door?
4573Is de bladteller voldoende groot gedefinieerd, zodat elk mogelijk blad van het overzicht een uniek nummer heeft?
4676Is op het voorblad van de lijst duidelijk te zien op welke datum het overzicht is afgedrukt?
4777Zijn alle gevallen die op het overzicht afgedrukt moeten worden ook daadwerkelijk geselecteerd?
48145Is het mogelijk om de overzichten op verschillende typen printers af te drukken?
49146Komt de kwaliteit van de afdruk overeen met de vereiste kwaliteit t.b.v. het gebruik van het overzicht?
50177Is er ook een goed overzicht geproduceerd als het overzicht nul of 1 element(en) bevat?
51245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
5251Worden ongeldige ingaven op correcte wijze gemeld?
53635Zijn de foutsituaties op de juiste wijze door het ontwikkelteam geinterpreteerd en in het systeem afgevangen?
54264Zijn alle bladen tijdens het afdrukken van een overzicht benut?
5570Komt bij doortellende overzichten de beginstand van de lijst overeen met de eindstand van de vorige lijst ?
5671Sluit het volgnummer van de lijst altijd aan op het volgnummer van de vorige lijst?
57246Sluiten de eindtotalen van mutatieverslagen en foutverslagen op elkaar aan?
5890Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
5985Zijn de subtotalen zoals die op het overzicht worden afgedrukt in overeenstemming met de onderliggende gegevens?
6086Zijn de generaaltotalen zoals die op het overzicht worden afgedrukt in overeenstemming met de onderliggende gegevens?
6187Zijn de generaaltotalen zoals die op het overzicht worden afgedrukt juist in relatie met de subtotalen?
6288Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder elkaar?
6389Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder de daarvoor aanwezige kopregels?
64248Is het aantal doorslagen dat bij het afdrukken van het overzicht is aangemaakt akkoord bevonden?
65249Is het aantal afdrukken dat bij het printen van het overzicht is aangemaakt akkoord bevonden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar