De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50804Voltooi documentatie
Algemene opzet documentatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
1835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
2102Zijn alle functies van het systeem in de gebruikersdocumentatie beschreven?
31905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
4977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
52658Is de documentatie voorzien van een datum die aangeeft wanneer de documentatie vervaardigd is?
62659Is de documentatie voorzien van een nummer waaraan gerefereerd kan worden?
72660Is de documentatie voorzien van een versienummer dat de uitgave aangeeft?
82656Is de documentatie ingedeeld volgens een vooraf vastgestelde standaard indeling?
9137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
10622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
11628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
12771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
132062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
143362Is de documentatie volgens de geldende standaard opgebouwd?
153363Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de detaillering van de programmatuur?
163364Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de vertrouwdheid van de gebruiker met automatisering?
172667Zijn de bladzijden van de documentatie genummerd?
181104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
192549Is de documentatie op een juiste wijze onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen?
202654Is uit de inleiding duidelijk op te maken van wie de documentatie afkomstig is?
212679Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst?
2293Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
23345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
241101Is binnen de gebruikersdocumentatie onderscheid gemaakt naar eindgebruikers, management, operating en techniek?
252674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
262672Zijn de gebruiksvoorschriften van het systeem in de documentatie opgenomen?
272673Bevat de documentatie informatie over het gebruik van de apparatuur?
281688Is een standaard gekozen voor de indeling van de documentatie?
292653Is uit de inleiding duidelijk op te maken voor wie de documentatie bestemd is?
30375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
312682Is extra belangrijke informatie in de documentatie duidelijk gemarkeerd?
322683Is de omvang en het formaat van de documentatie hanteerbaar?
332664Zijn alle bijlagen waarnaar in de documentatie verwezen wordt aanwezig?
342665Zijn alle bijlagen voorzien van een nummer, zodat ze herkenbaar worden?
352666Zijn alle bijlagen voorzien van een goede titel, zodat ze herkenbaar worden?
362546Blijft de documentatie, indien deze vertaald is goed leesbaar?
372545Is de documentatie losbladig van opzet, zodat onderhoud eenvoudig is?
382547Is het taalgebruik in de documentatie niet onnodig ingewikkeld?
392548Is de stijl van de documentatie niet betuttelend?
40688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
41689Is het rapport als geheel leesbaar?
422650Is de tekst helder en gemakkelijk te lezen door het gebruik van korte zinnen?
432651Is de tekst inhoudelijk correct?
442652Gaat de tekst diep genoeg voor een juist begrip van het systeem bij de doelgroep?
451900Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen?
462676Zijn de persoonlijke voornaamwoorden "wij" en "ik" in de documentatie vermeden?
47791Is het rapport als geheel begrijpelijk?
48793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar