De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50706Voer systeemtest uit
Systeem performance test

Nr.IDVraagFout                             Goed
1598Zijn de gevolgen voor de nodige opslagcapaciteit van het systeem door wijzigingen t.g.v. de aanpassing onderkend?
2202Komt uit de test naar voren in hoeverre andere systemen hinder ondervinden van het in te voeren systeem?
3204Komt uit de test naar voren in hoeverre andere systemen het in te voeren systeem hinderen?
41154Is de performance-test vooral gericht op het presteren van het totale systeem?
51866Is in een tijdkritische omgeving meer belang gehecht aan performance dan aan het testen van de consistentie?
61279Is elke applicatie die in productie gaat beoordeeld op te verwachten gedrag in de productieomgeving?
7142Heeft elke aanslag op het toetsenbord een reactie op het scherm tot het gevolg?
8143Geeft elke aanslag op het toetsenbord een reactie binnen een aanvaardbare tijd?
9151Heeft de productie-afdeling de draaibaarheid van het systeem gunstig beoordeeld?
10213Is tijdens de destructietest bepaald of het systeem goed omgaat met een zware overbelasting?
11783Is de performance van de randapparatuur goed in samenhang met het systeem?
12209Is voor het bepalen van de performance gebruik gemaakt van loadgeneratoren?
13210Is tijdens de test bepaald welke performancefactoren afhankelijk zijn van het netwerk?
14251Blijkt uit de test dat de online-verwerking optimaal beschikbaar blijft tijdens de uitvoering van batchverwerkingen?
15922Kenmerkt de vervaardiging van de managementinformatie zich door lage responsetijden?
1630Voldoet de applicatie aan de performance-criteria zoals die zijn vastgelegd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: DYA Infrastructuur Architectuurproces
Sidebar