De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50701Voer systeemtest uit
Organisatie rondom systeemtest

Nr.IDVraagFout                             Goed
1149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
2154Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de systeemtesten?
3335Is voor de oplossing van de gevonden fouten tijdens de test een aparte functionaris aangesteld?
4346Zijn er verschillende testobjecten onderkend zodat er per onderdeel een aparte test gedefinieerd kan worden?
5116Is t.b.v. de uitvoering van de testen vooraf een draaiboek gemaakt?
6191Is het testteam gemotiveerd om zoveel mogelijk fouten en hiaten in de applicaties te vinden?
7218Zijn er om een goede voortgang bij ziekte e.d. te waarborgen vervangers voor de testers aangewezen?
8120Is met het computercentrum een regeling getroffen om de testgegevensverzamelingen van de verschillende teststadia te bewaren?
9185Is bepaald of alle voor de test aangeboden applicaties ook daadwerkelijk te testen zijn?
10283Zijn de applicaties voor de systeemtest d.m.v. code-reading eerst "droog" getest?
11219Is bekend op welke lokaties de testen zullen worden uitgevoerd?
12221Zijn alle aanvullende faciliteiten (b.v. kantoorartikelen) voor de test tijdig aanwezig?
13387Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest?
14227Is zowel centraal als decentraal voldoende computercapaciteit voor de test gereserveerd?
15288Is voor er met testen wordt begonnen bekend hoeveel fouten de programmatuur bij benadering zal bevatten?
16289Is het gemaakte testplan als er met de test wordt begonnen nog wel up-to-date?
171392Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen?
18281Zijn de testactiviteiten niet te lang uitgesteld zodat veel kennis (door personeelsverloop) verloren gaat?
19390Is in het testplan aangegeven welke computercapaciteit in welke periode in de testcyclus nodig is?
20124Worden alle applicaties die een relatie hebben met de gewijzigde applicatie opnieuw getest?
21348Als er tijdens de test een fout geconstateerd is, kan deze fout dan opnieuw via dezelfde handelingen bereikt worden?
22469Wordt de tijd die nodig om de test uit te voeren geregistreerd, zodat ervaringscijfers ontstaan over de testduur van een bepaald soort applicatie?
23494Hebben de testers duidelijk voor ogen of zij het systeem testen op voldoen aan de normen of testen op voldoen aan hun verwachtingen?
24172Is het in de testversie van de applicatie mogelijk om tussenresultaten van lokale variabelen te bestuderen?
25491Is de volgende testfase pas gestart als de vorige testfase als geheel akkoord bevonden is?
26117Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te analyseren?
27118Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te verwerken?
28125Is er tijdens het testen sprake van een voldoende administratieve discipline zodat het testtraject beheersbaar blijft?
29226Is na het afsluiten van het testtraject de testwerkgroep officieel ontbonden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Knelpunten: Testen terwijl het systeem in productie is.
Sidebar