De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A505Maak systeem productierijp

Nr.IDVraagFout                             Goed
1622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
232Is de gebruikersdocumentatie volledig?
3809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
4291Liggen de eisen die aan de documentatie gesteld worden vast?
52661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
6155Zijn de verschillende (test) omgevingen goed van elkaar gescheiden?
7156Is er een goede bewaking op het juist overgaan van applicaties van de ene omgeving naar de andere?
82656Is de documentatie ingedeeld volgens een vooraf vastgestelde standaard indeling?
9471Is er voldoende overleg tussen de productieafdeling en de ontwikkelafdeling, zodat de productie-afdeling niet voor verrassingen komt te staan?
10276Is er een testprocedure binnen het testplan voor de producten van de systeemprogrammeurs?
112163Is voorkomen dat tijdens het testen fraude gepleegd kan worden door gebruik van werkelijke gegevens?
12152Sluit de productie-documentatie aan op de opgeleverde applicaties?
13337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
141594Liggen de eisen die als gevolg van het systeem aan de operators gesteld zullen worden in het rapport vast?
152375Bevat de programmadocumentatie een beschrijving van de relatie met het operatingsystem?
162543Vormt de documentatie een integraal onderdeel van het gehele informatiesysteem?
172567Is er in de opzet van het systeem rekening mee gehouden dat waarschuwingen in de documentie pas bij het voordoen van het probleem gelezen worden?
182674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
192673Bevat de documentatie informatie over het gebruik van de apparatuur?
202704Zijn de mee te geven opstartparameters gedocumenteerd?
21205Zijn de instructies voor de operators van het opgeleverde systeem duidelijk omschreven?
221188Zijn de operatorinstructies na programmawijziging bijgewerkt?
231334Is een lijst van alle uitvoer die het systeem kan produceren aanwezig?
242671Is in de documentatie duidelijk aangegeven wie bij calamiteiten en storingen gewaarschuwd moeten worden?
252563Is in de documentatie aangegeven welke bestanden er bijgewerkt worden?
26466Heeft het computercentrum een vast tijdstip waarop applicaties in productie worden genomen?
272655Is de schrijver gerechtigd de documentatie te schrijven?
282612Is de uiterlijke presentatie van het rapport zodanig dat het de acceptatie ten goede komt?
291169Is de fysieke beveiliging van de programmasources geregeld?
301182Zijn er vaste procedures voor de overdracht van nieuwe applicaties?
311183Zijn er vaste procedures voor de overdracht van gewijzigde applicaties?
321279Is elke applicatie die in productie gaat beoordeeld op te verwachten gedrag in de productieomgeving?
33151Heeft de productie-afdeling de draaibaarheid van het systeem gunstig beoordeeld?
341248Is in het rapport aangegeven uit hoeveel bladen de lijst naar verwachting zal bestaan?
352913Is er slechts een beperkte toegang tot de productiedocumentatie?
362662Bevat de documentatie alleen relevante informatie over het systeem?
372663Bevat de documentatie de volledige informatie over het systeem?
382682Is extra belangrijke informatie in de documentatie duidelijk gemarkeerd?
392683Is de omvang en het formaat van de documentatie hanteerbaar?
402385Zijn alle batchjobs waarin het gewijzigde programma voorkomt aangepast?
412387Bevat de laatste compilerlisting geen fouten meer?
422664Zijn alle bijlagen waarnaar in de documentatie verwezen wordt aanwezig?
432665Zijn alle bijlagen voorzien van een nummer, zodat ze herkenbaar worden?
442666Zijn alle bijlagen voorzien van een goede titel, zodat ze herkenbaar worden?
45374Is geconstateerd dat het verwerkingsschema van de applicaties aansluit bij de productiedocumentatie?
46898Is het rapport tijdens het ontwikkelproces gemaakt en niet achteraf tot stand gekomen?
47899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
482832Is bij de bouw van de programmatuur rekening gehouden met de omstandigheden waarin de programmatuur gebruikt gaat worden?
49740Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de beveiligingseisen zoals die in de eerdere fasen aan autorisaties gesteld zijn?
502544Is de documentatie zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten, als gevolg van verkeerde uitleg van de documentatie minimaal is?
512380Zijn de uitlijstingen van de broncode gearchiveerd?
522566Is de gepresenteerde informatie slechts op 1 manier uit te leggen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar