De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A41303Vervaardig gedetailleerd testplan
Testgevallen systeemtest

Nr.IDVraagFout                             Goed
1382Is het ontwerp van het te testen systeem voor het bepalen van de testgevallen aanwezig?
2186Is bekend wie de testgegevens voor de testset zal verzamelen?
32538Is de applicatiebeheerder betrokken bij het opstellen van de testgevallen?
416Zijn er voldoende testgevallen, zodat de testset alle wenselijke testsituaties dekt?
5165Is bij het samenstellen van de testset rekening gehouden met voorkomende lussen en subroutines binnen de te testen applicatie?
661Is bij de voorbereiding van de test voorzien in software om testgevallen mee te genereren?
7174Zijn de testgevallen in de testset aan de hand van het ontwerp bepaald, zodat alle paden binnen de applicatie afgelopen worden?
8182Bevat de testset tevens redundante informatie, zodat de testresultaten daar later mee vergeleken kunnen worden?
9196Is bij het vervaardigen van de testset gebruik gemaakt van beslissingstabellen?
10134Is in de testset een voorspelling van de uitkomsten van de test opgenomen?
11197Is bij het samenstellen van de testset rekening gehouden met de oorspronkelijk gedefinieerde eisen?
12200Bevat de testset testgevallen waarmee de productiviteit van de applicaties getest kan worden?
13238Is voor het invoeren van massale testgegevens gebruik gemaakt van een scherm simulator in batch vorm?
14208Bevat de testset speciale testgevallen waarmee ook de systeemomgeving getest wordt?
15236Zijn interne interfaces (tussen deelsystemen) altijd van beide kanten getest?
16364Zijn per testgeval alleen die variabelen vermeld die voor de test noodzakelijk zijn, terwijl de overige vrij (wel juist) te kiezen zijn?
17338Zijn de onduidelijkheden in het ontwerp die aan het licht komen bij het samenstellen van de testset in het ontwerp aangepast?
18339Is bij complexe berekeningen gebruik gemaakt van een simulatie programma om de testgevallen te bepalen?
19381Zijn er ook speciale testgevallen opgenomen die het (4GL-) systeem testen?
203359Zijn bij het hergebruiken van componenten uit andere systemen de testgevallen voor deze componenten opgevraagd?
21352Bevat de testset voornamelijk testgevallen waarmee de kans op het vinden van fouten zo groot mogelijk is?
22359Worden, indien een statischbestand in de test betrokken is, zowel het eerste als het laatste element van dat bestand meegenomen?
23353Bevat de testset testgevallen waarmee de grenswaarden volledig getest worden?
242528Is de databasemanager betrokken bij het vaststellen van de testgevallen op basis van de technische grenzen van de gegevens?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar