De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A41203Valideer technisch-ontwerp
Validatie technische aspecten

Nr.IDVraagFout                             Goed
1992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
2991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
3777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
4919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
5752Is van alle functionele aspecten nader gespecificeerd hoe ze technisch opgelost worden?
61013Is bij hoge eisen aan performance eerst een technisch ontwerp gemaak?
71014Is bij hoge eisen aan gebruikersvriendelijkheid eerst een technisch ontwerp gemaak?
81015Is waar sprake is van complexe technische architecturen eerst een technisch ontwerp gemaak?
92125Ondersteund de gekozen technische oplossing het functioneelontwerp?
101996Is het ontstaan van niet herstelbare fouten voorkomen?
11715Zijn er waarborgen in het systeem gebouwd waardoor redundant opgeslagen gegevens aan elkaar gelijk blijven?
12635Zijn de foutsituaties op de juiste wijze door het ontwikkelteam geinterpreteerd en in het systeem afgevangen?
13915Is de datacommunicatie zo opgezet dat de kosten van de verbinding beperkt blijven?
141016Worden bij het afbreken van een programma alle bestanden weer in dezelfde situatie teruggebracht zoals die was voor het afbreken?
151819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
16711Is alleen bij zwaar wegende factoren zoals performance- eisen van de normalisatie-eisen afgeweken?
17995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
181278Is vermeden dat batch en online handelingen te gelijkertijd op dezelfde gegevensverzamelingen plaatsvinden?
19254Zijn de interfaces met de verschillende decentrale applicaties akkoord bevonden?
202701Is bij het ontwerp van de conversie rekening gehouden met de technische beperkingen van beide systemen?
21836Is het gebruik van statuscodes, die een bepaalde situatie in de gegevensverzamelingen weergeven zo veel mogelijk vermeden?
22922Kenmerkt de vervaardiging van de managementinformatie zich door lage responsetijden?
231227Is rekening gehouden met de lees- en schrijfsnelheid van de tape/diskette/CD/DVD drives?
241228Is rekening gehouden met de afdruksnelheid van de printer?
25780Is bij koppeling van systemen voorkomen dat er ongeautoriseerd toegang op het systeem kan plaatsvinden?
26799Zijn de in het rapport beschreven programmamodules van een hanteerbare omvang?
27253Zijn de interfaces tussen de verschillende externe systemen akkoord bevonden?
282199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
29881Is er voldoende flexibiliteit in het ontwerp aanwezig om het systeem in de gebruiksfase nog aan te kunnen passen?
301754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
31827Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar