De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A41101Specificeer programmatuur
Beoordeel programma-structuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
1306Is het uitgesloten dat er een overflow van variabelen tijdens de uitvoering van het programma voorkomt?
21382Voldoet de naam van het programma aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
3882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
41787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
51852Vindt toegangspadanalyse op de database plaats op basis van gebruiksfrequentie van de data per programma?
61853Vindt toegangspadanalyse op de database per programma plaats op basis van het aantal gegevens in de database?
7258Blijft het geheugen dat de applicatie nodig heeft binnen de daarvoor gestelde normen?
81358Worden alle werkbestanden verwijderd op het moment dat ze niet langer nodig zijn?
91500Kan voor de realisatie gebruik worden gemaakt van een programmacode genererend pakket?
101997Is de programmatuur zoveel mogelijk door parameters gestuurd, zodat de functionaliteit van het programma veelzijdiger wordt?
112151Is per programma een structuurdiagram gemaakt?
122330Is rekening gehouden met de maximale grootte van arrays die mogelijk is in de programmeertaal?
132331Is rekening gehouden met het maximale aantal processen dat mogelijk is in de programmeertaal?
14262Is het gebruik van de systeemdatum binnen de applicaties vermeden?
15280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
16918Is de gebruikte logica zo ongecompliceerd mogelijk van opzet?
17804Zijn de koppelingen tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
18805Zijn de diverse programma-modules in een hierarchische structuur ondergebracht?
19806Zijn de interfaces tussen de diverse programmamodules eenvoudig van opzet?
20301Is het programma modulair van opzet?
21310Bevat het programma geen control-flow fouten?
22313Is voorkomen dat het programma zichzelf (indirect) aanroept?
23328Zijn rekenkundige routines zo gemaakt dat de rekentijd zo kort mogelijk is?
241370Is voorkomen dat voor mutatie ingelezen gegevens tussentijds door een andere gebruiker gewijzigd kunnen worden?
25785Is in het rapport aangegeven hoelang batchprocessen naar verwachting zullen duren?
261019Wordt het mutatiebestand pas geschoond als alle mutaties verwerkt zijn?
27279Is voorkomen dat subroutines zichzelf aanroepen?
28995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
291278Is vermeden dat batch en online handelingen te gelijkertijd op dezelfde gegevensverzamelingen plaatsvinden?
30884Zijn situaties waarin deadlocks voor kunnen komen onderkend en d.m.v. de programmatuur ondervangen?
31885Is d.m.v. een lockingmechanisme voorkomen dat twee gebruikers tegelijkertijd hetzelfde gegeven kunnen muteren?
32738Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de privacy eisen zoals die in de eerdere fasen gesteld zijn?
33739Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de integriteit van de gegevens?
34740Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de beveiligingseisen zoals die in de eerdere fasen aan autorisaties gesteld zijn?
35741Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met het opsporen van programmeer fouten?
36742Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de herstelmogelijkheden die in de toekomst nodig zijn voor gemaakte programmeerfouten?
37743Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de systeemstructuur zoals die in eerdere fasen gekozen is?
38745Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de gedefinieerde interfaces met andere (deel) systemen?
39746Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de technische eisen zoals die door de infrastructuur van de omgeving worden opgelegd?
40747Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de eigenschappen van de te verwerken gegevens?
411103Kunnen wijzigingen in het gebruik van randapparatuur plaatsvinden zonder aanpassingen in de programmatuur?
42931Is in het rapport aangegeven in hoeverre de programmatuur zelf de gevonden fouten kan herstellen?
432829Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar