De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A40901Specificeer schermen en lijsten
Specificeer beeldschermindelingen

Nr.IDVraagFout                             Goed
1647Zijn alle bij het deelsysteem horende schermindelingen beschreven?
2700Is van elk scherm een gespecificeerde layout in het ontwerp opgenomen?
3737Zijn alle gegevens die bij elkaar horen / nodig zijn ook bij elkaar op een scherm getoond?
43565Zijn t.b.v. functiepuntanalyse de invoerentiteiten bij het schermontwerp beschreven?
5997Zijn van alle schermen beeldschermdialogen als schema in het rapport opgenomen?
693Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
7139Is het gebruik van kleuren op het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
8140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
9141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
10144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
11762Stemt de indeling van het scherm overeen met de binnen de organisatie geldende normen?
121963Wordt een rustig beeld geschapen door de verschillende rubrieken zoveel mogelijk recht onder elkaar te plaatsen?
13243Is de juiste omschrijving in de kopregels van het scherm opgenomen?
14758Komt de logische identificatie van de uitvoer overeen met de doorvoor geldende normen?
151930Is de betekenis van de in te vullen gegevens eenduidig?
16692Sluiten de indeling van het te verwerken formulier en het ontworpen scherm voldoende op elkaar aan?
171974Is elke gebruikte lijn in het ontwerp beslist noodzakelijk?
18697Zijn de gegevens ieder met de gewenste helderheid (dikte) weergegeven?
19698Zijn de weergegeven teksten op de juiste wijze al of niet onderstreept?
20699Zijn de getoonde teksten op de juiste wijze al of niet cursief weergegeven?
212Is het scherm van een logische identificatie voorzien?
22941Is de uitvoer zo ontworpen dat alle relevante informatie in een oogopslag zichtbaar is?
23957Is de plaatsing van de rubrieken in overeenstemming met de attentiewaarde van die rubrieken?
2411Komen er geen taalfouten in het scherm voor?
25960Is de volgorde van gegevens zoals die op het overzicht gepresenteerd worden juist?
26961Wordt zonder extra handelingen niet meer dan 80% van de informatie getoond, zodat er geen overload aan informatie ontstaat?
27968Is voorkomen dat gebruikers voor een onverwachte situatie komen te staan a.g.v. een verkeerde (functie)toetskeuze of muisklik?
28615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
29828Zijn de rubrieken die bij elkaar horen ook daadwerkelijk bij elkaar geplaatst?
30773Ondersteunen de gebruikte schermkaders de functie van het scherm?
31942Is het gebruik van geluid bij het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
32999Is in het ontwerp van het scherm aangegeven welke andere schermen aangeroepen kunnen worden?
331000Is in het ontwerp van het scherm aangegeven welke andere schermen dit scherm aan kan roepen?
341001Is in het ontwerp van het scherm aangegeven welke rubrieken te muteren zijn en welke rubrieken slechts getoond worden?
3519Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen begrijpelijk?
3622Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen inhoudelijk juist?
37912Zijn de gebruikte datumrubrieken op de standaardwijze opgebouwd?
381755Is de relatie tussen de opstartschermen en de lijsten traceerbaar?
3990Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
40391Is bij de plaatsing van het teken bij numerieke gegevens niet afgeweken van de (project)standaard?
41392Is bij de opmaak van numerieke rubrieken niet afgeweken van de (project)standaard?
422648Is er rekening gehouden met de beperkingen van de te gebruiken beeldschermen?
431965Is er rekening gehouden met de omstandigheden waaronder het scherm gebruikt wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar