De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A409Specificeer schermen en lijsten

Nr.IDVraagFout                             Goed
1629Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de layoutstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
21189Is aan het voorblad duidelijk te zien uit welke omgeving de lijst afkomstig is?
3102Zijn alle functies van het systeem in de gebruikersdocumentatie beschreven?
42661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
5137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
6647Zijn alle bij het deelsysteem horende schermindelingen beschreven?
7648Zijn alle bij het deelsysteem horende lijstindelingen beschreven?
81139Bevat het helpscherm voldoende informatie zodat de functie van de applicatie goed ondersteund wordt?
9700Is van elk scherm een gespecificeerde layout in het ontwerp opgenomen?
10701Is van elke lijst een gespecificeerde layout in het ontwerp opgenomen?
11737Zijn alle gegevens die bij elkaar horen / nodig zijn ook bij elkaar op een scherm getoond?
123565Zijn t.b.v. functiepuntanalyse de invoerentiteiten bij het schermontwerp beschreven?
13997Zijn van alle schermen beeldschermdialogen als schema in het rapport opgenomen?
14998Bevat het rapport een volledige lijst van mogelijke foutmeldingen?
1593Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
1688Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder elkaar?
1789Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder de daarvoor aanwezige kopregels?
18139Is het gebruik van kleuren op het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
19140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
20141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
21144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
22762Stemt de indeling van het scherm overeen met de binnen de organisatie geldende normen?
23763Stemt de indeling van de lijst overeen met de binnen de organisatie geldende normen?
24769Stemt de indeling van overzichten die de organisatie verlaten overeen met de huisstijl van de organisatie?
251963Wordt een rustig beeld geschapen door de verschillende rubrieken zoveel mogelijk recht onder elkaar te plaatsen?
262649Is per foutmelding beschreven wat de oorzaak is en hoe de gebruiker de fout kan oplossen?
272567Is er in de opzet van het systeem rekening mee gehouden dat waarschuwingen in de documentie pas bij het voordoen van het probleem gelezen worden?
2881Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladlengte?
2982Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladbreedte?
30242Is de juiste omschrijving in de kopregels van het overzicht opgenomen?
31243Is de juiste omschrijving in de kopregels van het scherm opgenomen?
322672Zijn de gebruiksvoorschriften van het systeem in de documentatie opgenomen?
33266Is het releasenummer van een opnieuw opgeleverde applicatie in de documentatie op de juiste wijze opgehoogd?
34758Komt de logische identificatie van de uitvoer overeen met de doorvoor geldende normen?
351625Is de mate van detailering van de mutatieverslagen juist t.o.v. het aantal te verwerken mutaties?
361930Is de betekenis van de in te vullen gegevens eenduidig?
37692Sluiten de indeling van het te verwerken formulier en het ontworpen scherm voldoende op elkaar aan?
381974Is elke gebruikte lijn in het ontwerp beslist noodzakelijk?
3973Is de bladteller voldoende groot gedefinieerd, zodat elk mogelijk blad van het overzicht een uniek nummer heeft?
40684Komt de plaats waar de (fout)meldingen op het scherm komen overeen met de ontwerpstandaard van de organisatie?
4184Is het einde van het overzicht d.m.v. een aparte regel aangegeven?
4266Is de logische identificatie van het overzicht op het overzicht zelf aanwezig?
4368Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - wie het overzicht heeft opgestart?
4469Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - voor wie het overzicht bestemd is?
45697Zijn de gegevens ieder met de gewenste helderheid (dikte) weergegeven?
46698Zijn de weergegeven teksten op de juiste wijze al of niet onderstreept?
47699Zijn de getoonde teksten op de juiste wijze al of niet cursief weergegeven?
482Is het scherm van een logische identificatie voorzien?
49941Is de uitvoer zo ontworpen dat alle relevante informatie in een oogopslag zichtbaar is?
50957Is de plaatsing van de rubrieken in overeenstemming met de attentiewaarde van die rubrieken?
511334Is een lijst van alle uitvoer die het systeem kan produceren aanwezig?
52504Is per lijst aangegeven op welke printer deze lijst afgedrukt moet worden?
5311Komen er geen taalfouten in het scherm voor?
5412Komen er geen taalfouten in de lijst voor?
5513Komen er geen taalfouten in het helpscherm voor?
56960Is de volgorde van gegevens zoals die op het overzicht gepresenteerd worden juist?
57961Wordt zonder extra handelingen niet meer dan 80% van de informatie getoond, zodat er geen overload aan informatie ontstaat?
58968Is voorkomen dat gebruikers voor een onverwachte situatie komen te staan a.g.v. een verkeerde (functie)toetskeuze of muisklik?
59615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
60828Zijn de rubrieken die bij elkaar horen ook daadwerkelijk bij elkaar geplaatst?
61773Ondersteunen de gebruikte schermkaders de functie van het scherm?
62942Is het gebruik van geluid bij het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
63999Is in het ontwerp van het scherm aangegeven welke andere schermen aangeroepen kunnen worden?
641000Is in het ontwerp van het scherm aangegeven welke andere schermen dit scherm aan kan roepen?
651001Is in het ontwerp van het scherm aangegeven welke rubrieken te muteren zijn en welke rubrieken slechts getoond worden?
662329Is rekening gehouden met de maximale grootte van getallen die mogelijk is in de programmeertaal?
671994Zijn de foutmeldingen opvallend genoeg?
6819Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen begrijpelijk?
6920Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen begrijpelijk?
7021Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen inhoudelijk juist?
7122Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen inhoudelijk juist?
72879Zijn de afzonderlijke verwerkingsverslagen herkenbaar door een volgnummer?
73912Zijn de gebruikte datumrubrieken op de standaardwijze opgebouwd?
741755Is de relatie tussen de opstartschermen en de lijsten traceerbaar?
752712Zijn alle uitzonderingssituaties in de documentatie beschreven?
7690Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
77539Zijn alle opstart parameters op een juiste wijze op het afgedrukte overzicht weergegeven?
782688Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de codes die ingegeven moeten worden?
792689Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de lengte van de gebruikte rubrieken?
802690Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de gebruikte controles?
812692Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de functiescheiding die door het systeem ondersteund wordt?
8274Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht is opgestart?
8375Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht heeft gedraaid?
8476Is op het voorblad van de lijst duidelijk te zien op welke datum het overzicht is afgedrukt?
85138Bevatten de foutmeldingen alleen voor de gebruiker interessante informatie?
86148Zijn er in het helpscherm voorbeelden gegeven over de verwerkingswijze van het scherm?
87391Is bij de plaatsing van het teken bij numerieke gegevens niet afgeweken van de (project)standaard?
88392Is bij de opmaak van numerieke rubrieken niet afgeweken van de (project)standaard?
89770Zijn de foutmeldingen alle voorzien van een uniek nummer zodat ze herkenbaar zijn?
90439Is per lijst afgestemd op welk soort papier er afgedrukt moet worden?
91247Bevat de geleidestaat van te verzenden tapes, diskettes, CD-s en DVD-s inhoudelijk de juiste gegevens?
92103Worden foutmeldingen op goede wijze weergegeven?
93104Worden de foutmeldingen op het juiste moment en op de juiste plaats weergegeven?
94787Is duidelijk hoe reeds verwerkte gegevens opnieuw verwerkt moeten worden bij een mislukte backup/ restore situatie?
95788Is duidelijk hoe reeds verwerkte gegevens opnieuw verwerkt moeten worden bij een mislukte batchverwerking?
961248Is in het rapport aangegeven uit hoeveel bladen de lijst naar verwachting zal bestaan?
972648Is er rekening gehouden met de beperkingen van de te gebruiken beeldschermen?
98273Komt bij het afdrukken van een brief het adres goed voor het venster van de envelop?
991965Is er rekening gehouden met de omstandigheden waaronder het scherm gebruikt wordt?
100898Is het rapport tijdens het ontwikkelproces gemaakt en niet achteraf tot stand gekomen?
1011813Is duidelijk omschreven voor welke bedrijfsfuncties en processen het systeem is opgezet?
102810Bevat het ontwerp voldoende informatie om de gebruikers handleiding er op te baseren?
1032677Zijn de gebruikte begrippen consequent in de documentatie toegepast?
1042544Is de documentatie zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten, als gevolg van verkeerde uitleg van de documentatie minimaal is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar