De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30804Totaalplan, kosten/baten analyse Informatie Analyse
Inventariseren en classifiseren FPA

Nr.IDVraagFout                             Goed
13458Zijn alle afzonderlijke invoerfuncties geteld?
23466Zijn alle afzonderlijke uitvoerfuncties geteld?
33478Zijn alle afzonderlijke opvraagfuncties geteld?
43486Worden alle logische bestanden die binnen de grenzen van het informatiesysteem vallen geteld?
53491Zijn alle afzonderlijke koppelbestanden geteld?
63591Zijn wijzigfuncties als invoerfunctie geïnventariseerd?
73593Zijn verwijderfuncties als invoerfunctie geïnventariseerd?
83594Zijn integriteitscontroles niet als invoerfunctie geteld?
93490Wordt als er geen logische gegevens structuur aanwezig is uitgegaan van de record indeling van de bestanden?
103549Zijn functies met dezelfde indeling en dezelfde verwerking eenmaal geteld?
113550Zijn functies die nodig zijn vanwege de toegepaste technologie niet in de inventarisatie meegenomen?
123595Wordt invoer in één functie via meerdere media als één invoerfunctie geteld?
133459Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende invoerdocumenten?
143460Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende optisch leesbare documenten?
153461Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende invoerfuncties via beeldschermen?
163462Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende transacties vanuit andere informatiesystemen?
173467Is bij de inventarisatie van uitvoerfuncties rekening gehouden met de bekende af te drukken overzichten?
183468Is bij de inventarisatie van uitvoerfuncties rekening gehouden met de bekende overzichten op beeldscherm?
193469Is bij de inventarisatie van uitvoerfuncties rekening gehouden met de transacties van gegevens die van andere informatiesystemen bestemd zijn?
203479Worden alleen functies waarbij gegevens worden ingebracht voor sturing van het zoekproces als opvraagfunctie onderkend?
213480Worden alleen functies waarbij de ingevoerde zoekgegevens direct het zoeken naar verwante gegevens tot gevolg heeft als opvraagfunctie onderkend?
223487Worden alleen bestanden, ongeacht hun fysieke opslagvorm, uit de gegevensanalyse geteld?
233492Zijn bestanden die door andere informatiesystemen worden aangeleverd als koppelbestand geïnventariseerd?
243493Zijn bestanden die door andere informatiesystemen worden gebruikt als koppelbestand geïnventariseerd?
253564Is bekend of gegevens op meerdere plaatsen in het informatiesysteem worden gemuteerd?
263470Zijn overzichten die alleen qua indeling afwijken van andere toch in de inventarisatie opgenomen?
273471Zijn foutverlagen in de inventarisatie meegenomen?
283472Zijn foutboodschappen op een invoerscherm niet als uitvoerfunctie geteld?
293473Is de uitvoer van on-line opvragingen niet in de inventarisatie meegenomen?
303481Beperkt de invoer van de opvraagfunctie tot de specificatie van de zoekgegevens?
313482Worden opvraagfuncties die gekoppeld zijn aan een invoerfunctie zowel bij invoer als bij opvraging geteld?
323484Worden ook zeer eenvoudige opvraagfuncties in b.v. SQL meegenomen in de inventarisatie?
333551Is invoer bij opvraagfuncties als invoerfunctie geclassificeerd?
343552Is uitvoer bij opvraagfuncties als uitvoerfunctie geclassificeerd?
353463Zij schermen die alleen nodig zij om een volgend scherm op te starten niet in de inventarisatie opgenomen?
363464Zijn opvraagschermen niet ten onrechte als invoerscherm in de inventarisatie opgenomen?
373474Is uitvoer in bestanden bestemd voor andere systemen niet als uitvoer geïnventariseerd maar als koppeling?
383475Zijn de uitvoerfuncties geclassifiseerd op basis van het aantal uitvoervelden en het aantal gegevensgroepen?
393483Worden opvraagfuncties die standaard aanwezig zijn in een softwarepakket niet meegenomen in de inventarisatie?
403488Worden tijdelijke files zoals sorteerbestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
413494Zijn koppelingen alleen bij het systeem geteld als de betreffende bestanden door het systeem in een geschikte vorm geconverteerd moeten worden?
423495Worden koppelingen alleen geteld als het systeem het bestand voor een ander systeem in een geschikte vorm moet aanmaken?
433586Worden indexen niet in de inventarisatie meegenomen?
443587Worden historische bestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
453588Worden statische bestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
463589Worden tussenbestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
473590Worden backupbestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
483592Worden views niet in de inventarisatie meegenomen?
493600Is bij koppeling van systemen rekening gehouden met de conversie van gegevens?
503496Is de koppeling dubbel geteld als beide systemen het koppelbestand tot een geschikte vorm moeten verwerken?
513601Zijn de ondersteunende functies goed in de puntentelling meegenomen?
523602Zijn de helpschermen goed in de functiepuntentelling meegenomen?
533603Is de gehele menu-afhandeling als één enkele uitvoerfunctie meegeteld?
543465Zijn de invoerfuncties geclassifiseerd op basis van het aantal invoervelden en het aantal geraadpleegde gegevensgroepen?
553476Zijn de procesgegevens ook meegeteld als uitvoerveld?
563477Zijn alle gegevensgroepen die nodig zijn om de uitvoer samen te stellen meegeteld?
573485Zijn de opvraagfuncties geclassifiseerd op basis van het aantal uitvoervelden en het aantal gegevensgroepen?
583489Zijn de logische bestanden geclassifiseerd op basis van het aantal attributen per entiteit?
593497Zijn de koppelingen geclassificeerd op basis van het aantal velden en het aantal gegevensgroepen?
603597Worden systeemvelden zoals de systeemdatum ook meegeteld?
613598Zijn vaste teksten niet meegeteld als veld?
623599Is de opmaak van de tekst niet meegeteld als veld?
633498Vindt de functiepunt berekening plaats met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen?
643499Blijkt men er zich bij functiepuntanalyse van bewust dat de verschillende componenten een nauwe relatie met elkaar hebben?
653584Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt tussen verplichte en te benoemen functies?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar