De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30604Bepaal technische vormgeving
Beoordeling technische vormgeving

Nr.IDVraagFout                             Goed
1991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
2624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
3625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
4627Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
5628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
62123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
7702Is de logische structuur van de database beschreven?
8777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
9629Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de layoutstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
10630Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de standaardroutines die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
11919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
121361Kan het systeem geblokkeerd worden voor online gebruik?
13804Zijn de koppelingen tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
141097Is de systeemarchitectuur zo opgezet dat het systeem continue beschikbaar kan zijn?
15301Is het programma modulair van opzet?
162975Wordt bij het gebruik van client/server de online-controle zoveel mogelijk bij de client uitgevoerd?
172124Zijn de mogelijke alternatieve technische oplossingen in het rapport beschreven?
182082Zijn de toe te passen programmeertechnieken in het rapport aangegeven?
19865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
20613Sluiten de gedefinieerde productwijzigingen aan op de technische eisen en wensen zoals die door het computercentrum gesteld zijn?
212011Is bij decentralisatie vastgesteld dat de beveiliging van de systemen complexer wordt?
22280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
23694Is de opzet van de applicatie zodanig dat de verwerking van de gegevens onafhankelijk is van de verwerking van de schermen?
24918Is de gebruikte logica zo ongecompliceerd mogelijk van opzet?
251017Worden alle mutaties die op bestanden plaatsvinden ook naar een apart mutatiebestand geschreven, om zo herstel en herstart mogelijk te maken?
26681Is een uitgewerkt schema van het datamodel in het rapport opgenomen?
272321Is vastgesteld dat het programma geen andere functionaliteit heeft dan de door de gebruiker gewenste?
281239Zijn de technische problemen, die aanleiding waren voor het maken van bepaalde keuzes in duidelijke taal verklaard?
292125Ondersteund de gekozen technische oplossing het functioneelontwerp?
302128Zijn t.b.v. de overdraagbaarheid van het systeem alleen standaard instructies gebruikt?
31775Is in het rapport rekening gehouden met het beleid t.a.v. de te volgen hardwarelijn?
321754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar