De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30601Bepaal technische vormgeving
Beoordeling programmastructuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
12063Zijn er verschillende deelsystemen geïdentificeerd?
22064Is aangegeven welke deelsystemen er minimaal nodig zijn?
3294Is in het programma de meest gunstige index gekozen om gegevens via de kortste weg te vinden?
4804Zijn de koppelingen tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
5301Is het programma modulair van opzet?
62975Wordt bij het gebruik van client/server de online-controle zoveel mogelijk bij de client uitgevoerd?
71853Vindt toegangspadanalyse op de database per programma plaats op basis van het aantal gegevens in de database?
82151Is per programma een structuurdiagram gemaakt?
92329Is rekening gehouden met de maximale grootte van getallen die mogelijk is in de programmeertaal?
102330Is rekening gehouden met de maximale grootte van arrays die mogelijk is in de programmeertaal?
112331Is rekening gehouden met het maximale aantal processen dat mogelijk is in de programmeertaal?
12865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
132334Is door het gebruik van tussenbestanden het aantal benaderingen op de database tot een minimum beperkt?
14280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
151871Is de waarborging van de referentiele integriteit daar waar mogelijk door het dbms uitgevoerd?
16694Is de opzet van de applicatie zodanig dat de verwerking van de gegevens onafhankelijk is van de verwerking van de schermen?
17918Is de gebruikte logica zo ongecompliceerd mogelijk van opzet?
181017Worden alle mutaties die op bestanden plaatsvinden ook naar een apart mutatiebestand geschreven, om zo herstel en herstart mogelijk te maken?
192321Is vastgesteld dat het programma geen andere functionaliteit heeft dan de door de gebruiker gewenste?
202128Zijn t.b.v. de overdraagbaarheid van het systeem alleen standaard instructies gebruikt?
212829Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar