De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30505Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie o.b.v. Kosten/baten

Nr.IDVraagFout                             Goed
11034Is het kosten verschil tussen een standaard product en maatwerk bepaald?
21035Is het verschil in de tijd waarin het standaard product ingevoerd kan worden t.o.v. de tijd waarin het maatwerk ingevoerd kan worden bepaald?
31105Zijn de kosten van het standaard product belangrijk lager dan een maatwerk oplossing?
41137Zijn bijkomende kosten voor de plaatsing in de kostenbepaling meegenomen?
51138Zijn bijkomende kosten voor de airconditioning in de kostenbepaling meegenomen?
61148Zijn bijkomende kosten voor de verzending in de kostenbepaling meegenomen?
71149Zijn bijkomende kosten voor de installatie in de kostenbepaling meegenomen?
81150Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen?
91344Is bekend hoe de kosten van onderhoud zich verhouden tussen zelfbouw en standaard product?
101345Is bekend hoe de doorlooptijd van het onderhoud zich verhoud tussen zelfbouw en standaard product?
113122Is een vergelijking gemaakt van de kosten die de diverse computercentra in rekening brengen?
122948Is de prijs van de opleiding duidelijk?
13557Is voordat een product in een release wordt opgenomen bepaald of er een gunstige kosten-baten verhouding is?
141108Zijn de kosten van de permanente gebruikersondersteuning bekend?
152933Is de installeerbaarheid van de alternatieve pakketten in tijd en moeite bekend?
163068Is de prijs per gebruiker van elk alternatief netwerk bekend?
171732Is in het financieringsvoorstel een gefundeerde keuze gemaakt voor kopen, huren of leasen van apparatuur?
181733Zijn in het financieringsvoorstel de aflevertermijnen van de apparatuur beoordeeld?
191325Zijn er bij het uitbesteden van de productie-activiteiten vaste prijzen afgesproken voor de geboden diensten?
202042Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de onderhoudskosten van het netwerk?
211984Zijn de reparatiekosten en tijd mede betrokken in de selectie?
223142Zijn er garanties dat het uitbesteden ook na de eerste paar jaar rendabel blijft?
233143Is bij het bepalen van de kosten/baten verhouding bij uitbesteden rekening gehouden met de kostenontwikkeling van nieuwe technologieen.
243144Is onderzocht in hoeverre de leverancier geen melding gemaakt heeft van (verborgen) kosten die straks wel betaald moeten worden?
251305Spelen de verwerkingskosten een integrale rol bij de keuze voor een systeem?
26915Is de datacommunicatie zo opgezet dat de kosten van de verbinding beperkt blijven?
271322Blijven de productiekosten gegarandeerd over een langere periode constant?
281122Zijn de pakketkosten van de verschillende leveranciers vergeleken?
291124Zijn de onderhoudskosten van de verschillende systemen vergeleken?
301615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
311045Staat de prijs van het pakket in een juiste verhouding tot de hardware waarop het pakket moet draaien?
32344Zijn de kosten die besteed zijn aan de realisatie in balans met de kwaliteit van het opgeleverde product?
332801Heeft de projectleider bewezen het budget binnen het project te beheersen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: Cloud Computing

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar