De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A3050403Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie hardware
Selectie netwerk

Nr.IDVraagFout                             Goed
12617Is bij de keuze van het netwerk rekening gehouden met toekomstige groei?
22599Wordt er bij een overgang van PC naar een netwerk rekening meegehouden dat bekende applicaties zich anders kunnen gaan gedragen?
31172Is voorkomen dat op communicatieverbindingen kan worden ingebroken?
43068Is de prijs per gebruiker van elk alternatief netwerk bekend?
52598Wordt bij de selectie rekening gehouden met de geheugenruimte die het netwerk standaard in gebruik heeft?
63062Is de bekabeling zodanig dat de medewerkers voldoende bewegingsvrijheid hebben?
71230Worden vertrouwelijke gegevens die via openbare netten verzonden worden eerst versleuteld?
83014Is voor een type kabel gekozen die geschikt is voor alle gangbare netwerkconcepten?
93015Zijn in de bekabeling schakelkasten opgenomen waarmee een flexibele indeling van het netwerk te maken is?
103069Heeft het systeem een functie waarmee per ongeluk verwijderde bestanden terug te halen zijn?
113070Kunnen printers zowel op de fileserver als op de werkstations aangesloten worden?
123071Kan elke gebruiker zijn eigen printopdrachten beheren?
133072Is per printer een ander voorblad in te stellen?
143073Is het mogelijk om met meer dan 1 fileserver in het netwerk te werken?
153074Is het mogelijk om het beheer van het netwerk vanaf een werkstation uit te voeren?
163076Is bekend of de bekabeling eenvoudig of moeilijk te installeren is?
173077Is bekend welke afstand met de bekabeling onversterkt te overbruggen is?
183078Is bekend of de bekabeling afgeschermd is tegen storingen uit andere kabels?
193079Is bekend of de bekabeling afgeschermd is tegen afluisteren?
203080Is een duidelijke keuze tussen een ster- of ringstructuur gemaakt?
213081Is bij de keuze voor het protocolconcept uitgegaan van het toekomstig aantal gebruikers van het netwerk?
222037Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de karakteristieken van de informatie die vervoerd moet worden?
232038Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de apparatuur die op het netwerk aangesloten moet worden?
242039Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de interfaces met andere netwerken?
252040Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de beveiligingsaspecten?
262041Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de verwachte netwerkgroei?
272042Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de onderhoudskosten van het netwerk?
282596Kunnen voor het netwerk applicaties ontwikkeld worden waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden met de specifieke netwerk structuur?
292568Is het netwerk instaat om uitgeschakelde printservers automatisch op te starten?
302569Laat het netwerk besturingstekens voor printers door?
312570Heeft het netwerk een functie waarmee een overzicht van de netwerkconfiguratie is af te drukken?
322578Beschikt het netwerk over faciliteiten waarmee vrije aansluitpunten snel gevonden kunnen worden?
332050Is bij de selectie van het netwerk gelet op de opzet van het gebouw?
342051Is bij de selectie van het netwerk gelet op de locatie van de gebouwen?
352594Is het netwerk op eenvoudige wijze uit te breiden?
361222Is het netwerk zo ingericht dat gebruikers niet door systeemfouten bij software kunnen komen waarvoor ze niet geautoriseerd zijn?
372619Beschikt het netwerk over een netwerkinformatiesysteem waarmee de status van het netwerk op elk moment te bepalen is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar