De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A3050302Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie Ontwikkeltools
Functionele beoordeling ontwikkeltool

Nr.IDVraagFout                             Goed
11025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
21112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
31082Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen?
43105Biedt het ontwikkeltool een volledige ondersteuning van de gehele levenscyclus van de applicaties?
51029Is de toepassing modulair opgebouwd?
61030Zijn de diverse modules van het pakket afzonderlijk verkrijgbaar?
73009Ondersteund het ontwikkeltool het gehele ontwikkel traject?
83022Is het mogelijk om autorisaties uit te geven voordelen van het pakket, zodat niet elke gebruiker toegang heeft tot alle projectgegevens?
9375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
103040Is bekend wat het beslag is dat het ontwikkeltool het systeem legt?
113106Genereert het ontwikkeltool de complete programmacode voor de applicatie?
12147Is het helpscherm altijd aanwezig op het moment dat dit gewenst is?
133034Is bekend hoeveel gebruikers gelijktijdig met het pakket kunnen werken?
141139Bevat het helpscherm voldoende informatie zodat de functie van de applicatie goed ondersteund wordt?
153001Is m.b.v. het ontwikkeltool een normalisatie-check het datamodel uit te voeren?
16789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
173031Beschikt het ontwikkeltool over een koppeling tussen de PC (ontwikkelomgeving) en mainframe (productie-omgeving)?
183103Biedt het ontwikkeltool de mogelijkheid om de applicatie niet op programma-code niveau maar op specificatieniveau te onderhouden?
193002Bevat het ontwikkeltool interface mogelijkheden na andere pakketten?
203003Bevat het ontwikkeltool een geintegreerde datadictionary?
213004Ondersteunt het ontwikkeltool minimaal 1 standaard wikkelplatform?
22952Kan de gebruiker zelf default waarden waarmee de schermen moeten opkomen opvoeren?
233110Bevat het ontwikkeltool hulpmiddelen waarmee het management mijlpalen kan vaststellen?
243026Kent het ontwikkeltool interfaces naar verschillende programmeeromgevingen?
251251Zijn bij de keuze van software de internationale standaards gevolgd?
263005Is het ontwikkeltool ook als netwerkversie beschikbaar?
273039Beschikt het ontwikkeltool over goede foutdiagnose en debugfaciliteiten?
28676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
291043Zijn functies in het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
301044Zijn rubrieken op schermen van het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
313118Kan er in het ontwikkeltool een ontwerpstandaard worden en ingebracht waaraan de ontwerpen later getoetst kunnen worden?
323028Bevat het ontwikkeltool mogelijkheden waarmee de aanwezigheid van redundante gegevenselementen opgespoord kunnen worden?
333043Worden de rapporten automatisch aangepast als de bestandsstructuur wijzigt?
342127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
35342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Discussies, Analyses: Wat is open source software?

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar