De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A3050201Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie standaard softwarepakket
Voorbereiding pakket selectie

Nr.IDVraagFout                             Goed
11897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
23111Zijn er prioriteiten gekoppeld aan de verwachtingen die men heeft van een applicatie voordat een pakket geselecteerd wordt?
31046Is voor het selecteren van pakketten een informatiemodel opgesteld waaraan de pakketten moeten voldoen?
41047Is een lijst opgesteld van alle mogelijke leveranciers van een geschikt pakket?
51048Is een vragenlijst voor enkele leveranciers opgesteld waaruit een selectie van circa vier pakketten te maken is?
61049Zijn de eindgebruikers betrokken bij het vaststellen van de eisen waaraan de toepassing moet voldoen?
71035Is het verschil in de tijd waarin het standaard product ingevoerd kan worden t.o.v. de tijd waarin het maatwerk ingevoerd kan worden bepaald?
81050Bevat de vragenlijst voor de leveranciers vragen t.a.v. functionaliteit, ondersteuning, techniek en identiteit van de leverancier?
91051Is aan de leveranciers duidelijk gemaakt welke procedure gevolgd wordt bij het selecteren van een geschikt systeem?
101140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
111053Is bekend hoe groot het marktaandeel van het product is?
121365Wordt voor de definitieve keuze van een pakket eerst een simpel PC-pakket gebruikt om zodoende de opstapdrempel te verlagen?
131032Staat de leverancier toe dat de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd?
141060Kan de leverancier de onderhoudbaarheid van het systeem aantonen?
151061Is bekend wat de leeftijd van het pakket is?
161064Wordt er minimaal met twee kandidaatleveranciers onderhandeld over de levering van een systeem?
171065Zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het selecteren van het systeem?
181120Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat het systeem betrouwbaar is?
191121Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat de toepassing bruikbaar is
201132Zijn er onafhankelijke publicaties van het systeem waarin het systeem met andere systemen vergeleken wordt?
211141Is het pakket reeds meerdere malen succesvol toegepast?
223316Is het pakket in het Nederlands verkrijgbaar?
233317Is het pakket geschikt voor de omvang van de organisatie?
243318Is het pakket in Nederland verkrijgbaar?
251023Sluit het systeem aan op een reeds aanwezig operatingsystem?
261024Draait het systeem onder een gangbaar operatingsystem?
271026Is het systeem in een gangbare actuele programmeertaal ontwikkeld?
281027Is het systeem volgens een gangbare methodologie ontwikkeld?
291067Is het mogelijk om gesprekken met organisaties die het systeem reeds gebruiken te voeren?
301111Is er een gebruikersgroep waar veel kennis van het pakket beschikbaar is?
311133Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in werking gezien?
321069Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat?
3331Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
341364Wordt de organisatie voor het kiezen van een pakket eerst d.m.v. een cursus bekend gemaakt met de verschillende technieken die worden toegepast?
351070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
361071Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed?
371073Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed?
381074Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed?
391343Is onderzocht of bij een keuze voor zelfbouw van een informatiesysteem dezelfde kwaliteit als van een standaard pakket gehaald kan worden?
401104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
411451Verstrekt de leverancier van het pakket een licentie verklaring?
421106Wordt er een goede opleiding geboden bij het standaard pakket?
431107Wordt er bij het standaardpakket een onderhoudscontract aangeboden?
441109Is bekend hoe geavanceerd het pakket moet zijn om nog door de gebruikers geaccepteerd te worden?
451342Is onderzocht of specifieke eisen en wensen in het standaardpakket verwerkt kunnen worden?
46938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
473050Ligt de uiteindelijke eind keuze voor het systeem bij de directie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Juridisch: De bindendheid van licenties
Adviezen, Methoden: Outsourcen of niet: aanpak voor een assessment van bedrijfsfuncties met checklist
Adviezen, Organisatie: Kies voor een pilot voor je een pakket invoert.
Sidebar