De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30502Specificeer benodigde faciliteiten
Selectie standaard softwarepakket

Nr.IDVraagFout                             Goed
11897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
23111Zijn er prioriteiten gekoppeld aan de verwachtingen die men heeft van een applicatie voordat een pakket geselecteerd wordt?
31046Is voor het selecteren van pakketten een informatiemodel opgesteld waaraan de pakketten moeten voldoen?
41047Is een lijst opgesteld van alle mogelijke leveranciers van een geschikt pakket?
51048Is een vragenlijst voor enkele leveranciers opgesteld waaruit een selectie van circa vier pakketten te maken is?
61049Zijn de eindgebruikers betrokken bij het vaststellen van de eisen waaraan de toepassing moet voldoen?
71035Is het verschil in de tijd waarin het standaard product ingevoerd kan worden t.o.v. de tijd waarin het maatwerk ingevoerd kan worden bepaald?
81050Bevat de vragenlijst voor de leveranciers vragen t.a.v. functionaliteit, ondersteuning, techniek en identiteit van de leverancier?
91051Is aan de leveranciers duidelijk gemaakt welke procedure gevolgd wordt bij het selecteren van een geschikt systeem?
101140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
11127Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd?
121031Kunnen maatwerk aanpassingen aan het pakket uitgevoerd worden, zodat een naadloze aansluiting op de organisatie mogelijk is?
131053Is bekend hoe groot het marktaandeel van het product is?
141057Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij de invoering van het systeem?
151058Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij het gebruik van het systeem?
161086Is de vragenlijst voor de leverancier zodanig opgesteld dat alle mogelijke antwoorden ook gegeven kunnen worden?
171097Is de systeemarchitectuur zo opgezet dat het systeem continue beschikbaar kan zijn?
181365Wordt voor de definitieve keuze van een pakket eerst een simpel PC-pakket gebruikt om zodoende de opstapdrempel te verlagen?
191032Staat de leverancier toe dat de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd?
201037Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee wijzigingen op maatwerk a.g.v. nieuwe releases automatisch uitgevoerd kan worden?
211038Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee bestanden uit andere systemen automatisch overgenomen kunnen worden?
221060Kan de leverancier de onderhoudbaarheid van het systeem aantonen?
231061Is bekend wat de leeftijd van het pakket is?
241062Zijn er backup- restoremogelijkheden binnen het systeem aangebracht?
251064Wordt er minimaal met twee kandidaatleveranciers onderhandeld over de levering van een systeem?
261065Zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het selecteren van het systeem?
271120Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat het systeem betrouwbaar is?
281121Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat de toepassing bruikbaar is
291132Zijn er onafhankelijke publicaties van het systeem waarin het systeem met andere systemen vergeleken wordt?
301141Is het pakket reeds meerdere malen succesvol toegepast?
312241Wordt van meerdere pakketten een workshop georganiseerd waarin de eigen omstandigheden worden nagespeeld?
323316Is het pakket in het Nederlands verkrijgbaar?
333317Is het pakket geschikt voor de omvang van de organisatie?
343318Is het pakket in Nederland verkrijgbaar?
351022Is het systeem geschikt om op de reeds aanwezige hardware te gebruiken?
361023Sluit het systeem aan op een reeds aanwezig operatingsystem?
371024Draait het systeem onder een gangbaar operatingsystem?
381025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
391026Is het systeem in een gangbare actuele programmeertaal ontwikkeld?
401027Is het systeem volgens een gangbare methodologie ontwikkeld?
411067Is het mogelijk om gesprekken met organisaties die het systeem reeds gebruiken te voeren?
421075Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen?
431111Is er een gebruikersgroep waar veel kennis van het pakket beschikbaar is?
441112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
451114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
461119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
471133Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in werking gezien?
481344Is bekend hoe de kosten van onderhoud zich verhouden tussen zelfbouw en standaard product?
491345Is bekend hoe de doorlooptijd van het onderhoud zich verhoud tussen zelfbouw en standaard product?
503566Is vastgesteld welke functiepunten er per geselecteerd softwarepakket bijgebouwd moeten worden om aan de minimum eisen te voldoen?
51129Zijn de gebruikers in het testteam tevens aangewezen om het systeem binnen de organisatie te promoten?
521069Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat?
531082Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen?
54163Zijn de mogelijkheden voor het opstellen van een onafhankelijke organisatie voor het testen onderzocht?
55173Is het mogelijk om de opgeleverde applicaties uitputtend te testen?
5631Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
571364Wordt de organisatie voor het kiezen van een pakket eerst d.m.v. een cursus bekend gemaakt met de verschillende technieken die worden toegepast?
58137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
591070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
601071Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed?
611072Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de beveiliging van het systeem besteed?
621073Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed?
631074Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed?
641029Is de toepassing modulair opgebouwd?
651030Zijn de diverse modules van het pakket afzonderlijk verkrijgbaar?
661041Heeft het pakket zich reeds in de praktijk bewezen?
671343Is onderzocht of bij een keuze voor zelfbouw van een informatiesysteem dezelfde kwaliteit als van een standaard pakket gehaald kan worden?
681040Kan het pakket op computers van meerdere fabrikanten werken?
691187Is bekend welk deel van de omzet van de leverancier aan het geselecteerde systeem toegeschreven kan worden?
701104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
7193Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
721451Verstrekt de leverancier van het pakket een licentie verklaring?
73966Is een aparte helpfunctie aanwezig die opgeroepen kan worden als er een foutmelding op het scherm komt?
741106Wordt er een goede opleiding geboden bij het standaard pakket?
751107Wordt er bij het standaardpakket een onderhoudscontract aangeboden?
761108Zijn de kosten van de permanente gebruikersondersteuning bekend?
771109Is bekend hoe geavanceerd het pakket moet zijn om nog door de gebruikers geaccepteerd te worden?
781361Kan het systeem geblokkeerd worden voor online gebruik?
79345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
80375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
81964Kan de ervaren gebruiker binnen de helpfunctie kiezen voor een meer compact helpscherm dan de onervaren gebruiker?
821115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
832933Is de installeerbaarheid van de alternatieve pakketten in tijd en moeite bekend?
843035Past het pakket binnen het bestaande beveiligingssysteem?
851342Is onderzocht of specifieke eisen en wensen in het standaardpakket verwerkt kunnen worden?
863034Is bekend hoeveel gebruikers gelijktijdig met het pakket kunnen werken?
873064Worden functietoetsen en iconen niet telkens met een andere betekenis gebruikt?
881101Is binnen de gebruikersdocumentatie onderscheid gemaakt naar eindgebruikers, management, operating en techniek?
89615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
90789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
91877Is het uitdraaien van onhanteerbaar dikke lijsten zoveel mogelijk voorkomen?
92882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
93906Vindt de invoer bij voorkeur op de meest natuurlijke wijze plaats?
94907Vinden dialogen met het systeem op de meest natuurlijke wijze plaats?
95908Wordt bij codes gebruik gemaakt van herkenbare codes, zodat niet eerst andere documenten geraadpleegd hoeven worden voor een vertaling?
961452Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen?
972046Is onderzocht of er binnen de organisatie al apparatuur aanwezig is waarop de systemen geïnstalleerd kunnen worden?
98184Is het mogelijk om de applicatie op alle, binnen de organisatie daarvoor aanwezige werkstations te gebruiken?
99234Worden, indien nodig de datumrubrieken op juistheid getest?
100235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
101245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
102258Blijft het geheugen dat de applicatie nodig heeft binnen de daarvoor gestelde normen?
1031876Is in het rapport aangegeven hoeveel gebruikers te gelijkertijd van het systeem gebruik kunnen maken?
1041989Lost het systeem zoveel mogelijk storingen zelf automatisch op?
1052598Wordt bij de selectie rekening gehouden met de geheugenruimte die het netwerk standaard in gebruik heeft?
106804Zijn de koppelingen tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
1071251Zijn bij de keuze van software de internationale standaards gevolgd?
1081984Zijn de reparatiekosten en tijd mede betrokken in de selectie?
1092116Ligt de duur van de ondersteuning van de geleverde producten vast?
1102118Liggen de prijs en de korting van de producten vast?
1112161Worden bestanden tussentijds gesaved, zodat de gevolgen bij spanningsuitval beperkt blijven?
1122480Is het mogelijk om afwijkende programmatuur en apparatuur naast de organisatie-standaard in te voeren?
113951Zijn de schermen voor zowel ervaren als onervaren gebruikers geschikt te maken?
114952Kan de gebruiker zelf default waarden waarmee de schermen moeten opkomen opvoeren?
115953Kan de gebruiker zelf de default waarden waarmee de schermen opkomen wijzigen?
1161093Is de diepgang van de helpschermen aan de identiteit van de gebruiker gekoppeld?
1171094Is het mogelijk om verwerkingen opnieuw te doen of te verbeteren voor ze definitief vastgelegd worden?
118954Is het aantal keuzemogelijkheden per menu beperkt tot acht?
119955Is er een logische opbouw in de keuzemogelijkheden op het scherm, zodat de gebruiker zijn keuze snel kan bepalen?
120956Kan de gebruiker zelf de taal waarmee hij met het systeem communiceerd wijzigen?
121961Wordt zonder extra handelingen niet meer dan 80% van de informatie getoond, zodat er geen overload aan informatie ontstaat?
1225Zijn de helpschermen aanwezig?
123140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
124141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
125965Is de helpfunctie zo van opzet dat gebruikers zelf extra helpschermen aan het systeem kunnen toevoegen?
126967Kan binnen de helpschermen naar verschillende inzichten gericht naar informatie gezocht worden?
1273176Is de wijze waarop keuzes op het scherm gemaakt moeten worden op alle plaatsen van het systeem gelijk?
1283177Is de wijze waarop helpschermen opgeroepen worden op alle plaatsen van het systeem gelijk?
1291990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
130909Worden bij het wisselen van schermen de reeds bekende variabelen, van toepassing op het volgscherm meegenomen?
131910Wordt bij het wisselen van schermen, met de reeds bekende sleutel de gegevens voor het volgscherm ingelezen?
132146Komt de kwaliteit van de afdruk overeen met de vereiste kwaliteit t.b.v. het gebruik van het overzicht?
133147Is het helpscherm altijd aanwezig op het moment dat dit gewenst is?
134148Zijn er in het helpscherm voorbeelden gegeven over de verwerkingswijze van het scherm?
1351979Is bekend hoeveel interngeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
1361980Is bekend hoeveel externgeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
1372323Blijft het pakket ook werken op nieuwere generatie hardware?
1381028Kan in het pakket waarnodig met diverse valuta gewerkt worden?
1391090Kan binnen het pakket d.m.v. parameters aangegeven worden van welke opties gebruik gemaakt wordt?
1401091Kan de naamgeving van de rubrieken op de schermen en lijsten d.m.v. wijziging in de datadictionary aangepast worden?
1411092Kan de indeling van schermen en lijsten door de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden?
1423175Ondersteund het pakket het standaard lettertype van de organisatie?
1431043Zijn functies in het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
1441044Zijn rubrieken op schermen van het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
1451087Kunnen binnen de organisatie gebruikte codes op hun bestaanbaarheid gecontroleerd worden?
1461088Kan binnen de applicatie een sluitend geheel van de controle-totalen worden gemaakt?
1471099Is het pakket geschikt om telefonisch orders mee te accepteren danwel telefonisch informatie te verschaffen?
1481100Vinden de controles op de juistheid van de invoer, bij toepassingen waarbij in hoog tempo gegevens ingevoerd moeten worden achteraf plaats?
1491095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
1501096Is binnen het systeem gebruik gemaakt van vensters waarop gekozen kan worden uit een reeks van mogelijkheden na een zoekopdracht?
151676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
152759Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen?
153825Is er binnen het systeem naar gestreefd om transacties zoveel mogelijk in een keer te kunnen verwerken?
1541098Sluiten de boekingsperiodes die binnen de organisatie gebruikt worden aan op de periodes gebruikt in het pakket?
155144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
15664Wordt bij een foutmelding goed verwezen naar de gebruikersdocumentatie?
1571747Zijn de gebruikers voldoende bekwaam om de technische mogelijkheden van het systeem volledig te benutten?
158102Zijn alle functies van het systeem in de gebruikersdocumentatie beschreven?
159136Is het mogelijk om vanuit de applicatie tijdelijk opdrachten aan het besturingssysteem te geven?
160145Is het mogelijk om de overzichten op verschillende typen printers af te drukken?
1611447Zijn het datamodel en de datadictionary van het pakket vergelijkbaar met de eigen specificaties?
1629Zijn de autorisaties voor de applicatie aan de gebruikers toe te kennen?
1631102Komt het datamodel van het systeem grotendeels overeen met het datamodel van de organisatie?
16490Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
1652141Is het systeem zo ontworpen dat bij een storing snel een reconstructie kan plaatsvinden?
1662142Is de snelheid waarmee storingen verholpen moeten worden in het rapport vastgelegd?
1673051Is de programmatuur zo opgezet dat het maximaal mogelijke uit het interne geheugen gehaald wordt?
168607Is er een procedure waarmee geconstateerde fouten in het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld kunnen worden?
169938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
170939Is het systeem zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten door de gebruiker zo klein mogelijk is?
171940Is het systeem zo opgezet dat de intensiviteit van de gebruikersondersteuning zo laag mogelijk is?
1721036Is het maatwerk zodanig opgezet dat aansluiting met nieuwe releases van andere modules gewaarborgd is?
1731033Wordt geen inbreuk gedaan op het eigendomsrecht van de leveranciers als de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd?
174962Kan de gebruiker zelf functies aan nog ongebruikte functietoetsen toekennen, zodat zijn werk door bv een macro vergemakkelijkt wordt?
1751122Zijn de pakketkosten van de verschillende leveranciers vergeleken?
1761123Zijn de leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers vergeleken?
1771124Zijn de onderhoudskosten van de verschillende systemen vergeleken?
1781125Kan aan de eisen van geheimhouding inzake het systeem worden voldaan?
1791126Is voorkomen dat de auteursrechten door de installatie van het pakket worden overschreden?
1801615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
1812127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
1821083Gaat de leverancier in de offerte nader in op de functionele eisen- en wensenlijst?
1831045Staat de prijs van het pakket in een juiste verhouding tot de hardware waarop het pakket moet draaien?
1841084Is het systeem voldoende gebruikersvriendelijk?
1852790Beschikt de organisatie over een catalogus van software pakketten die als standaard gekozen zijn waaruit de gebruiker kan kiezen?
1861103Kunnen wijzigingen in het gebruik van randapparatuur plaatsvinden zonder aanpassingen in de programmatuur?
1871116Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is van het gebruik van het systeem?
1881117Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het werken met het systeem?
1891118Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het samenwerken van de gebruikers van het systeem?
190344Zijn de kosten die besteed zijn aan de realisatie in balans met de kwaliteit van het opgeleverde product?
1911042Is starheid in het pakket voorkomen, zodat in de toekomst voor een andere opzet van de organisatie gekozen kan worden?
192107Is tijdens het testen gebleken dat het systeem geschikt is om in de organisatie te gebruiken?
193342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
194343Is gebleken dat het opgeleverde systeem goed bruikbaar is in de organisatie waarvoor het bedoeld is?
195887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
196888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
1973050Ligt de uiteindelijke eind keuze voor het systeem bij de directie?
1981264Is het tempo van aanpassingen van het systeem in overeenstemming met het tempo van de aanpassingen waar de organisatie behoefte aan heeft?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Juridisch: Het kiezen van een software-licentie

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar