De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A305Specificeer benodigde faciliteiten

Nr.IDVraagFout                             Goed
11897Houden de in het rapport beschreven selectiecriteria direct verband met het doel waarvoor ze nodig zijn?
23111Zijn er prioriteiten gekoppeld aan de verwachtingen die men heeft van een applicatie voordat een pakket geselecteerd wordt?
32322Is het beleid er op gericht niet al te afhankelijk te worden van een leverancier?
43006Is voordat voor een ontwikkeltool gekozen wordt een bepaald aan welke verwachtingen het tool moet voldoen?
51079Beschouwt de leverancier zich als dienstverlenend bedrijf met bijhorende service?
61080Is de leverancier in het kader van systeemintegratie bereid om hardware en software van andere leveranciers te installeren?
71046Is voor het selecteren van pakketten een informatiemodel opgesteld waaraan de pakketten moeten voldoen?
81047Is een lijst opgesteld van alle mogelijke leveranciers van een geschikt pakket?
91048Is een vragenlijst voor enkele leveranciers opgesteld waaruit een selectie van circa vier pakketten te maken is?
101049Zijn de eindgebruikers betrokken bij het vaststellen van de eisen waaraan de toepassing moet voldoen?
112617Is bij de keuze van het netwerk rekening gehouden met toekomstige groei?
121034Is het kosten verschil tussen een standaard product en maatwerk bepaald?
131035Is het verschil in de tijd waarin het standaard product ingevoerd kan worden t.o.v. de tijd waarin het maatwerk ingevoerd kan worden bepaald?
141050Bevat de vragenlijst voor de leveranciers vragen t.a.v. functionaliteit, ondersteuning, techniek en identiteit van de leverancier?
151051Is aan de leveranciers duidelijk gemaakt welke procedure gevolgd wordt bij het selecteren van een geschikt systeem?
161052Is bekend of de leverancier onderdeel is van een holding waar ook concurrenten toe behoren?
171140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
18127Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd?
191031Kunnen maatwerk aanpassingen aan het pakket uitgevoerd worden, zodat een naadloze aansluiting op de organisatie mogelijk is?
201053Is bekend hoe groot het marktaandeel van het product is?
211054Is bekend wat de financiele draagkracht van de leverancier is?
221055Is bekend wat de samenstelling van het personeelsbestand van de leverancier is?
231056Is bekend op welke lokaties de leverancier vestigingen heeft?
241057Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij de invoering van het systeem?
251058Is bekend welke ondersteuning de leverancier geeft bij het gebruik van het systeem?
261086Is de vragenlijst voor de leverancier zodanig opgesteld dat alle mogelijke antwoorden ook gegeven kunnen worden?
271097Is de systeemarchitectuur zo opgezet dat het systeem continue beschikbaar kan zijn?
281365Wordt voor de definitieve keuze van een pakket eerst een simpel PC-pakket gebruikt om zodoende de opstapdrempel te verlagen?
291032Staat de leverancier toe dat de gebruiker zelf aanpassingen op het pakket uitvoerd?
301037Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee wijzigingen op maatwerk a.g.v. nieuwe releases automatisch uitgevoerd kan worden?
311038Is een standaard conversie-tool aanwezig waarmee bestanden uit andere systemen automatisch overgenomen kunnen worden?
321060Kan de leverancier de onderhoudbaarheid van het systeem aantonen?
331061Is bekend wat de leeftijd van het pakket is?
341062Zijn er backup- restoremogelijkheden binnen het systeem aangebracht?
351063Sluit de bedrijfsmentaliteit aan bij die van de leverancier?
361064Wordt er minimaal met twee kandidaatleveranciers onderhandeld over de levering van een systeem?
371065Zijn de toekomstige gebruikers betrokken bij het selecteren van het systeem?
381066Kan de leverancier zich inleven in de problematiek van de bedrijfstak?
391105Zijn de kosten van het standaard product belangrijk lager dan een maatwerk oplossing?
401120Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat het systeem betrouwbaar is?
411121Zijn er onafhankelijke testrapporten van het systeem waaruit blijkt dat de toepassing bruikbaar is
421127Is de leveranciers vooraf gemeld aan welke voorwaarden de offerte dient te voldoen?
431132Zijn er onafhankelijke publicaties van het systeem waarin het systeem met andere systemen vergeleken wordt?
441141Is het pakket reeds meerdere malen succesvol toegepast?
451142Spelen persoonlijke overwegingen bij de selectie een ondergeschikte rol?
462241Wordt van meerdere pakketten een workshop georganiseerd waarin de eigen omstandigheden worden nagespeeld?
473316Is het pakket in het Nederlands verkrijgbaar?
483317Is het pakket geschikt voor de omvang van de organisatie?
493318Is het pakket in Nederland verkrijgbaar?
501022Is het systeem geschikt om op de reeds aanwezige hardware te gebruiken?
511023Sluit het systeem aan op een reeds aanwezig operatingsystem?
521024Draait het systeem onder een gangbaar operatingsystem?
531025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
541026Is het systeem in een gangbare actuele programmeertaal ontwikkeld?
551027Is het systeem volgens een gangbare methodologie ontwikkeld?
561067Is het mogelijk om gesprekken met organisaties die het systeem reeds gebruiken te voeren?
571068Kan de inzet van specifieke specialisten door de leverancier verzorgd worden?
581075Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen?
591076Biedt de leverancier uitwijkmogelijkheden als het systeem voor langere tijd niet te gebruiken is?
601081Heeft de leverancier ervaring in meerdere bedrijfstakken?
611089Is het opleidingsniveau van de leverancier voldoende om een goede invoering en ondersteuning te kunnen waarborgen?
621110Is bij de leverancier voorzien in een "helpdesk" waar de gebruiker met zijn vragen terecht kan?
631111Is er een gebruikersgroep waar veel kennis van het pakket beschikbaar is?
641112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
651113Reageert de leverancier binnen een aanvaardbare tijd op de wensen van de gebruikers?
661114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
671119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
681133Heeft u het systeem in een vergelijkbare organisatie in werking gezien?
691137Zijn bijkomende kosten voor de plaatsing in de kostenbepaling meegenomen?
701138Zijn bijkomende kosten voor de airconditioning in de kostenbepaling meegenomen?
711143Geschiedt de beoordeling van de offertes door meerdere personen?
721144Geschiedt de beoordeling van de offertes a.d.h.v. de methode van gewogen rangorden?
731145Zijn de prestatiecijfers in de offerte gebaseerd op een "benchmark"-programma?
741146Is door simulatie het gedrag van het systeem aan de hand van de offerte te voorspellen?
751147Is de naam van de contactpersoon van de leverancier in de offerte vermeld?
761148Zijn bijkomende kosten voor de verzending in de kostenbepaling meegenomen?
771149Zijn bijkomende kosten voor de installatie in de kostenbepaling meegenomen?
781150Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen?
791151Zijn de garantiebepalingen in de offerte opgenomen?
801344Is bekend hoe de kosten van onderhoud zich verhouden tussen zelfbouw en standaard product?
811345Is bekend hoe de doorlooptijd van het onderhoud zich verhoud tussen zelfbouw en standaard product?
821873Is in het rapport aangegeven in welke mate prototyping toegepast zal worden?
831874Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden?
841875Is in het rapport aangegeven van welke hulpmiddellen gebruik gemaakt zal worden?
853566Is vastgesteld welke functiepunten er per geselecteerd softwarepakket bijgebouwd moeten worden om aan de minimum eisen te voldoen?
86129Zijn de gebruikers in het testteam tevens aangewezen om het systeem binnen de organisatie te promoten?
871069Is de periode waarin het systeem daadwerkelijk operationeel wordt correct door het management geschat?
881082Is het systeem flexibel genoeg om een veranderende organisatie te volgen?
892599Wordt er bij een overgang van PC naar een netwerk rekening meegehouden dat bekende applicaties zich anders kunnen gaan gedragen?
903122Is een vergelijking gemaakt van de kosten die de diverse computercentra in rekening brengen?
91163Zijn de mogelijkheden voor het opstellen van een onafhankelijke organisatie voor het testen onderzocht?
92173Is het mogelijk om de opgeleverde applicaties uitputtend te testen?
931131Heeft de leverancier een goede reputatie?
941134Zijn de door de leverancier uitgebrachte offertes van een goede kwaliteit?
951135Heeft de leverancier een goede marktpositie?
961136Zijn de continuïteitsverwachtingen van de leverancier gunstig?
971678Is de projectfasering in het rapport opgenomen?
982395Kenmerkt de leverancier zich reeds enkele jaren als een stabiele organisatie?
993104Biedt het ontwikkeltool een integratie tussen methodologie, technieken en hulpmiddelen?
1003105Biedt het ontwikkeltool een volledige ondersteuning van de gehele levenscyclus van de applicaties?
10131Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
1021364Wordt de organisatie voor het kiezen van een pakket eerst d.m.v. een cursus bekend gemaakt met de verschillende technieken die worden toegepast?
1033160Is het bureau onafhankelijk, vakbekwaam en integer?
104137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
1051070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
1061071Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed?
1071073Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed?
1081074Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed?
1091499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
1102948Is de prijs van de opleiding duidelijk?
1112949Is duidelijk hoe u zich voor de opleiding kunt aanmelden?
1122950Is duidelijk hoe u de opleiding kunt annuleren?
1131029Is de toepassing modulair opgebouwd?
1141030Zijn de diverse modules van het pakket afzonderlijk verkrijgbaar?
1151041Heeft het pakket zich reeds in de praktijk bewezen?
1161085Kan de leverancier vragen n.a.v. de offerte nader toelichten?
1171343Is onderzocht of bij een keuze voor zelfbouw van een informatiesysteem dezelfde kwaliteit als van een standaard pakket gehaald kan worden?
118555Wordt bij het vaststellen van de systeemwijzigingen rekening gehouden met de te verwachten levensduur van het systeem?
1191040Kan het pakket op computers van meerdere fabrikanten werken?
1202805Ligt in het rapport vast welke faciliteiten er nodig zijn om het systeem te bouwen?
1213009Ondersteund het ontwikkeltool het gehele ontwikkel traject?
1223022Is het mogelijk om autorisaties uit te geven voordelen van het pakket, zodat niet elke gebruiker toegang heeft tot alle projectgegevens?
1232013Is voor een apparatuurrange gekozen waarbinnen men ver kan groeien?
1242618Past het lokale netwerk qua verwerkingscapaciteit binnen het netwerk van de totale organistie?
1252622Wordt in de opleiding de nieuwe gebruikers eerst de basisvaardigheden aangeleerd?
1262643Wordt de applicatie voldoende gebruikt om de aanschaf van een aparte apparatuur te rechtvaardigen?
1272941Is het mogelijk om de cursus in-house te geven?
1282945Is in de opzet van de opleiding rekening gehouden met de kennis en ervaring van de deelnemers?
1292947Kan de ruimte waarin de opleiding gegeven wordt als gunstig worden omschreven?
1303023Bevat het ontwikkeltool prototyping functies?
1311187Is bekend welk deel van de omzet van de leverancier aan het geselecteerde systeem toegeschreven kan worden?
1321196Kunnen de laatste mutaties na het uitvallen van de computer alsnog, b.v. dankzij "checkpointing" verwerkt worden?
1331197Wordt de normale gegevensverwerking niet door checkpointing verstoord?
1342942Kan het tijdstip van de opleiding ingepast worden in de totaalplanning van het project?
1352946Kunnen de deelnemers hun eigen problematiek als case voorleggen tijdens de opleiding?
1362958Sluit de opleiding aan op het opleidingsplan van de gehele organisatie?
137777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
1381104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
1392533Is de gekozen transmissiesnelheid van de datacommunicatie hoog genoeg voor de toepassing?
1402937Is de opleiding afgestemd op de praktijk van de deelnemers?
1412939Is het aantal deelnemers beperkt, zodat de docent aan allen de nodige aandacht kan besteden?
1422940Wordt in de opleiding extra aandacht besteed aan fouten die veel gemaakt worden in de praktijk?
1432943Voert de docent overleg met de organisatie over specifieke opleidingsbehoeften?
1442944Kunnen sommige leden van de opleidingswerkgroep de opleiding vooraf (gedeeltelijk) gratis volgen om zo een oordeel te kunnen vormen?
1453008Ondersteund het ontwikkeltool de schematechnieken als die binnen de organisatie gehanteerd worden?
1463052Kunnen de deelnemers door een modulaire opzet van de opleiding de stof in kleine delen in zich opnemen?
1473053Sluiten de verschillende modules van de opleiding goed op elkaar aan?
1483054Vormen de deelnemers een heterogene groep met verschillende achtergronden, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden?
14993Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
150557Is voordat een product in een release wordt opgenomen bepaald of er een gunstige kosten-baten verhouding is?
1511451Verstrekt de leverancier van het pakket een licentie verklaring?
1523040Is bekend wat het beslag is dat het ontwikkeltool het systeem legt?
153966Is een aparte helpfunctie aanwezig die opgeroepen kan worden als er een foutmelding op het scherm komt?
1541106Wordt er een goede opleiding geboden bij het standaard pakket?
1551107Wordt er bij het standaardpakket een onderhoudscontract aangeboden?
1561108Zijn de kosten van de permanente gebruikersondersteuning bekend?
1571109Is bekend hoe geavanceerd het pakket moet zijn om nog door de gebruikers geaccepteerd te worden?
1581192Blijft het aantal hardwareleveranciers beperkt?
1592029Is bij de keuze voor de hardwarelijn rekening gehouden met het verschil in het aantal personeelsleden dat nodig is om het systeem te bedienen?
1602982Sluit de frequentie waarin de opleiding gegeven wordt aan op de behoeften van de organisatie?
1612983Hebben de docenten praktijkervaring met de stof die ze behandelen?
1623106Genereert het ontwikkeltool de complete programmacode voor de applicatie?
1631172Is voorkomen dat op communicatieverbindingen kan worden ingebroken?
1641361Kan het systeem geblokkeerd worden voor online gebruik?
1653161Is de leverancier bereid om volgens de handboeken van de opdrachtgever te werken?
166345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
167375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
168964Kan de ervaren gebruiker binnen de helpfunctie kiezen voor een meer compact helpscherm dan de onervaren gebruiker?
1691115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
1702933Is de installeerbaarheid van de alternatieve pakketten in tijd en moeite bekend?
1713035Past het pakket binnen het bestaande beveiligingssysteem?
1721342Is onderzocht of specifieke eisen en wensen in het standaardpakket verwerkt kunnen worden?
1733034Is bekend hoeveel gebruikers gelijktijdig met het pakket kunnen werken?
1743064Worden functietoetsen en iconen niet telkens met een andere betekenis gebruikt?
1751139Bevat het helpscherm voldoende informatie zodat de functie van de applicatie goed ondersteund wordt?
1761389Is er een goede interface tussen de programmeertaal en het database-management-system?
1771101Is binnen de gebruikersdocumentatie onderscheid gemaakt naar eindgebruikers, management, operating en techniek?
1782071Is duidelijk op welke apparatuur de applicaties geinstalleerd zullen worden?
1793057Is het beeldscherm van voldoende kwaliteit voor de tijdsduur waarin het achter elkaar gebruikt wordt?
1803059Zijn de tekens op het scherm op 1 meter afstand nog goed leesbaar?
1811128Zijn de interface mogelijkheden van het systeem in de offerte beschreven?
1821129Is de mate van technische service t.a.v. het systeem in de offerte beschreven?
1831130Zijn de opleidingsmogelijkheden t.a.v. het systeem in de offerte beschreven?
1842641Is de gekozen hardware mede bepaald door het soort toepassing dat op het systeem moet draaien?
1852642Is bij de keuze voor de hardware bepaald of de randapparatuur voldoende benut wordt?
1862862Is bekend hoe groot het marktaandeel van de leverancier is?
1873068Is de prijs per gebruiker van elk alternatief netwerk bekend?
1883159Is in het offertestadium reeds duidelijk welke sancties er gelden bij het niet realiseren van de kwaliteitseisen?
189615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
1902114Werken alle geselecteerde onderdelen van de hardware goed samen?
1913001Is m.b.v. het ontwikkeltool een normalisatie-check het datamodel uit te voeren?
192789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
193877Is het uitdraaien van onhanteerbaar dikke lijsten zoveel mogelijk voorkomen?
194882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
195906Vindt de invoer bij voorkeur op de meest natuurlijke wijze plaats?
196907Vinden dialogen met het systeem op de meest natuurlijke wijze plaats?
197908Wordt bij codes gebruik gemaakt van herkenbare codes, zodat niet eerst andere documenten geraadpleegd hoeven worden voor een vertaling?
1981230Worden vertrouwelijke gegevens die via openbare netten verzonden worden eerst versleuteld?
1991452Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen?
2001732Is in het financieringsvoorstel een gefundeerde keuze gemaakt voor kopen, huren of leasen van apparatuur?
2011733Zijn in het financieringsvoorstel de aflevertermijnen van de apparatuur beoordeeld?
2021862Komen er geen overlappende elementaire processen in het systeem voor?
2032046Is onderzocht of er binnen de organisatie al apparatuur aanwezig is waarop de systemen geïnstalleerd kunnen worden?
2042211Wordt bij telefonische toegang degene die aanlogt eerst automatisch door het systeem teruggebeld?
2053030Beschikt de database over een eenvoudige vraagtaal, bij voorkeur SQL?
2063031Beschikt het ontwikkeltool over een koppeling tussen de PC (ontwikkelomgeving) en mainframe (productie-omgeving)?
2073048Zijn de letters op het scherm voldoende groot, duidelijk van vorm en voldoende scherp omlijnd?
2083103Biedt het ontwikkeltool de mogelijkheid om de applicatie niet op programma-code niveau maar op specificatieniveau te onderhouden?
209184Is het mogelijk om de applicatie op alle, binnen de organisatie daarvoor aanwezige werkstations te gebruiken?
210234Worden, indien nodig de datumrubrieken op juistheid getest?
211235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
212245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
213258Blijft het geheugen dat de applicatie nodig heeft binnen de daarvoor gestelde normen?
214883Zijn ingewikkelde vraagstellingen aan de database ook buiten de applicaties om te maken?
2151257Is de toegangspadanalyse op de database voornamelijk d.m.v. statische maatregelen verzorgt?
2161325Zijn er bij het uitbesteden van de productie-activiteiten vaste prijzen afgesproken voor de geboden diensten?
2171787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
2181850Is bekend welke performancefactoren afhankelijk zijn van de samenwerking tussen de database en de programmeertaal?
2191876Is in het rapport aangegeven hoeveel gebruikers te gelijkertijd van het systeem gebruik kunnen maken?
2201989Lost het systeem zoveel mogelijk storingen zelf automatisch op?
2212020Is bij het bepalen van de systeemarchitectuur uitgegaan van de verwachte groei van bestanden?
2222030Is de gebruikersorganisatie betrokken bij de keuze voor een hardwarelijn?
2232031Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de omvang van de conversie die de verschillende lijnen zal vergen?
2242032Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met het tegelijkertijd werken van batch- en online-applicaties?
2252598Wordt bij de selectie rekening gehouden met de geheugenruimte die het netwerk standaard in gebruik heeft?
2262859Wordt automatisch gecontroleerd of gegevens, via datatransmissie overgezonden volledig aankomen d.m.v. de readbacktechniek?
2273002Bevat het ontwikkeltool interface mogelijkheden na andere pakketten?
2283003Bevat het ontwikkeltool een geintegreerde datadictionary?
2293004Ondersteunt het ontwikkeltool minimaal 1 standaard wikkelplatform?
2303062Is de bekabeling zodanig dat de medewerkers voldoende bewegingsvrijheid hebben?
2311243Is bekend hoeveel warmte de te plaatsen hardware zal afgeven?
2321680Zijn de benodigde transmissiefaciliteiten voor het systeem bepaald?
2332033Is bij de selectie van een nieuwe hardwarelijn rekening gehouden met de mogelijke koppeling met andere systemen?
2342047Kan met de voorgestelde configuratie worden voldaan aan de eisen die gesteld worden t.a.v. de beschikbaarheid?
2352049Is bij de selectie van de apparatuur gelet op de eisen die gesteld zijn t.a.v. de verplaatsbaarheid?
2362082Zijn de toe te passen programmeertechnieken in het rapport aangegeven?
2372588Is het aantal PC-modelen binnen de organisatie zo klein mogelijk gehouden zodat de kennis nodig voor het onderhoud beperkt blijft?
2382984Is het instituut bereid om docenten na afloop van de opleiding in de organisatie mee te laten lopen en de deelnemers verder te begeleiden?
2393014Is voor een type kabel gekozen die geschikt is voor alle gangbare netwerkconcepten?
2403015Zijn in de bekabeling schakelkasten opgenomen waarmee een flexibele indeling van het netwerk te maken is?
2412639Is de gekozen hardware geschikt voor de omvang van de gegevensverzameling?
2422640Is de gekozen hardware mede bepaald door het aantal gebruikers dat van de gegevens gebruik maakt?
2433069Heeft het systeem een functie waarmee per ongeluk verwijderde bestanden terug te halen zijn?
2443070Kunnen printers zowel op de fileserver als op de werkstations aangesloten worden?
2453071Kan elke gebruiker zijn eigen printopdrachten beheren?
2463072Is per printer een ander voorblad in te stellen?
2473073Is het mogelijk om met meer dan 1 fileserver in het netwerk te werken?
2483074Is het mogelijk om het beheer van het netwerk vanaf een werkstation uit te voeren?
2493076Is bekend of de bekabeling eenvoudig of moeilijk te installeren is?
2503077Is bekend welke afstand met de bekabeling onversterkt te overbruggen is?
2513078Is bekend of de bekabeling afgeschermd is tegen storingen uit andere kabels?
2523079Is bekend of de bekabeling afgeschermd is tegen afluisteren?
2533080Is een duidelijke keuze tussen een ster- of ringstructuur gemaakt?
2543081Is bij de keuze voor het protocolconcept uitgegaan van het toekomstig aantal gebruikers van het netwerk?
2551363Beschikt het systeem over mogelijkheden om de status van de randapparatuur te tonen?
2562037Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de karakteristieken van de informatie die vervoerd moet worden?
2572038Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de apparatuur die op het netwerk aangesloten moet worden?
2582039Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de interfaces met andere netwerken?
2592040Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de beveiligingsaspecten?
2602041Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de verwachte netwerkgroei?
2612042Is bij de selectie van het netwerk rekening gehouden met de onderhoudskosten van het netwerk?
2622596Kunnen voor het netwerk applicaties ontwikkeld worden waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden met de specifieke netwerk structuur?
2632951Is het cursusboek tevens als naslagwerk te gebruiken?
2643075Is het contrast tussen de tekens op het scherm en de achtergrond eenvoudig in te stellen?
265695Is de kwaliteit van de printer afgestemd op de gewenste kwaliteit van de afdruk?
266696Is de kwaliteit van het scherm afgestemd op de gewenste kwaliteit van de weergave?
267804Zijn de koppelingen tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
268915Is de datacommunicatie zo opgezet dat de kosten van de verbinding beperkt blijven?
2691170Zijn er maatregelen genomen zodat gegevensverzamelingen snel gereconstrueerd kunnen worden?
2701250Zijn bij de keuze van apparatuur de internationale standaards gevolgd?
2711251Zijn bij de keuze van software de internationale standaards gevolgd?
2721984Zijn de reparatiekosten en tijd mede betrokken in de selectie?
2732116Ligt de duur van de ondersteuning van de geleverde producten vast?
2742118Liggen de prijs en de korting van de producten vast?
2752161Worden bestanden tussentijds gesaved, zodat de gevolgen bij spanningsuitval beperkt blijven?
2762388Is de scherpte van de beeldschermen dusdanig dat er minder kans op vermoeidheid is?
2772390Kunnen de beeldschermen in de omgevingen van meerdere computerfabrikanten werken?
2782391Kunnen op de beeldschermen verschillende toetsenborden voor verschillende taken aangesloten worden?
2792480Is het mogelijk om afwijkende programmatuur en apparatuur naast de organisatie-standaard in te voeren?
2802590Is bij de selectie van de apparatuur rekening gehouden met de temperatuur van de omgeving waarin gewerkt wordt?
2813033Is de ontwikkeltool/database combinatie zo opgezet dat de ontwikkelaars geen technische kennis van de database hoeven te hebben?
2823353Is het mogelijk om op eenvoudige wijze schermen te generen op basis van de databasestructuur?
283951Zijn de schermen voor zowel ervaren als onervaren gebruikers geschikt te maken?
284952Kan de gebruiker zelf default waarden waarmee de schermen moeten opkomen opvoeren?
285953Kan de gebruiker zelf de default waarden waarmee de schermen opkomen wijzigen?
2861077Is duidelijk welke garantie bepalingen er voor het systeem van toepassing zijn?
2871078Is duidelijk voor welke kosten de leverancier aansprakelijk gesteld kan worden?
2881093Is de diepgang van de helpschermen aan de identiteit van de gebruiker gekoppeld?
2891094Is het mogelijk om verwerkingen opnieuw te doen of te verbeteren voor ze definitief vastgelegd worden?
2903032Beschikt het ontwikkeltool over prototype faciliteit voor lijsten?
2913110Bevat het ontwikkeltool hulpmiddelen waarmee het management mijlpalen kan vaststellen?
2923147Is de verbinding met het computercentrum dubbel uitgevoerd zodat storingen worden vermeden?
293954Is het aantal keuzemogelijkheden per menu beperkt tot acht?
294955Is er een logische opbouw in de keuzemogelijkheden op het scherm, zodat de gebruiker zijn keuze snel kan bepalen?
295956Kan de gebruiker zelf de taal waarmee hij met het systeem communiceerd wijzigen?
2962568Is het netwerk instaat om uitgeschakelde printservers automatisch op te starten?
2972569Laat het netwerk besturingstekens voor printers door?
2982644Is bij de selectie van de hardware rekening gehouden met bijzondere prestatie eisen?
2993026Kent het ontwikkeltool interfaces naar verschillende programmeeromgevingen?
300961Wordt zonder extra handelingen niet meer dan 80% van de informatie getoond, zodat er geen overload aan informatie ontstaat?
3011225Past de geselecteerde apparatuur in de daarvoor bestemde ruimte?
3021226Past de geselecteerde apparatuur door de deuropening van de gekozen ruimte?
3032570Heeft het netwerk een functie waarmee een overzicht van de netwerkconfiguratie is af te drukken?
3042578Beschikt het netwerk over faciliteiten waarmee vrije aansluitpunten snel gevonden kunnen worden?
3052205Zijn de mogelijkheden om de gegevensverzamelingen buiten de programmatuur om te herstellen voldoende beveiligd?
3062938Bevat de opleiding realistische cases?
3073098Zijn de ontwikkeltools waar mogelijk methodologie onafhankelijk?
3083099Is de geselecteerde opleiding duidelijk voor de beoogde deelnemers bestemd?
3095Zijn de helpschermen aanwezig?
310140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
311141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
312965Is de helpfunctie zo van opzet dat gebruikers zelf extra helpschermen aan het systeem kunnen toevoegen?
313967Kan binnen de helpschermen naar verschillende inzichten gericht naar informatie gezocht worden?
3142311Wordt voor de inbel-communicatie gebruikt gemaakt van andere protocollen dan standaard ASCII, om illegale toegang te voorkomen?
3153141Zijn maatregelen genomen die het response verlies door het op afstand gaan werken, beperken?
3163176Is de wijze waarop keuzes op het scherm gemaakt moeten worden op alle plaatsen van het systeem gelijk?
3173177Is de wijze waarop helpschermen opgeroepen worden op alle plaatsen van het systeem gelijk?
3183563Zijn aannames in de functiepuntentelling apart in de offerte beschreven?
3191990Sluiten de systeemfuncties aan bij de natuurlijke evolutie van taken?
3203005Is het ontwikkeltool ook als netwerkversie beschikbaar?
3212050Is bij de selectie van het netwerk gelet op de opzet van het gebouw?
3222051Is bij de selectie van het netwerk gelet op de locatie van de gebouwen?
323909Worden bij het wisselen van schermen de reeds bekende variabelen, van toepassing op het volgscherm meegenomen?
324910Wordt bij het wisselen van schermen, met de reeds bekende sleutel de gegevens voor het volgscherm ingelezen?
3253142Zijn er garanties dat het uitbesteden ook na de eerste paar jaar rendabel blijft?
3263143Is bij het bepalen van de kosten/baten verhouding bij uitbesteden rekening gehouden met de kostenontwikkeling van nieuwe technologieen.
3273144Is onderzocht in hoeverre de leverancier geen melding gemaakt heeft van (verborgen) kosten die straks wel betaald moeten worden?
328146Komt de kwaliteit van de afdruk overeen met de vereiste kwaliteit t.b.v. het gebruik van het overzicht?
329147Is het helpscherm altijd aanwezig op het moment dat dit gewenst is?
330148Zijn er in het helpscherm voorbeelden gegeven over de verwerkingswijze van het scherm?
3311979Is bekend hoeveel interngeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
3321980Is bekend hoeveel externgeheugen minimaal nodig is voor het systeem?
3332323Blijft het pakket ook werken op nieuwere generatie hardware?
3342594Is het netwerk op eenvoudige wijze uit te breiden?
3351028Kan in het pakket waarnodig met diverse valuta gewerkt worden?
3361090Kan binnen het pakket d.m.v. parameters aangegeven worden van welke opties gebruik gemaakt wordt?
3371091Kan de naamgeving van de rubrieken op de schermen en lijsten d.m.v. wijziging in de datadictionary aangepast worden?
3381092Kan de indeling van schermen en lijsten door de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden?
3391976Biedt de leverancier naast apparatuur ook adviezen voor het ontwikkeltraject?
3403039Beschikt het ontwikkeltool over goede foutdiagnose en debugfaciliteiten?
3413175Ondersteund het pakket het standaard lettertype van de organisatie?
3421043Zijn functies in het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
3431044Zijn rubrieken op schermen van het pakket die niet voor de organisatie van toepassing zijn uit te schakelen?
3441087Kunnen binnen de organisatie gebruikte codes op hun bestaanbaarheid gecontroleerd worden?
3451088Kan binnen de applicatie een sluitend geheel van de controle-totalen worden gemaakt?
3461099Is het pakket geschikt om telefonisch orders mee te accepteren danwel telefonisch informatie te verschaffen?
3471100Vinden de controles op de juistheid van de invoer, bij toepassingen waarbij in hoog tempo gegevens ingevoerd moeten worden achteraf plaats?
3481095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
3491096Is binnen het systeem gebruik gemaakt van vensters waarop gekozen kan worden uit een reeks van mogelijkheden na een zoekopdracht?
350676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
351759Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen?
352825Is er binnen het systeem naar gestreefd om transacties zoveel mogelijk in een keer te kunnen verwerken?
3531098Sluiten de boekingsperiodes die binnen de organisatie gebruikt worden aan op de periodes gebruikt in het pakket?
3541305Spelen de verwerkingskosten een integrale rol bij de keuze voor een systeem?
3553139Is het tool waarmee prototyping wordt uitgevoerd zeer flexibel in gebruik?
3563140Voldoet het prototype dat m.b.v. het prototypingtool gemaakt wordt aan de eisen die de organisatie in het algemeen aan informatiesystemen stelt?
357144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
3581871Is de waarborging van de referentiele integriteit daar waar mogelijk door het dbms uitgevoerd?