De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30404Bepaal basisfunctiestructuur
Bepaling systeeminterfaces

Nr.IDVraagFout                             Goed
11025Zijn voor het systeem interfaces met andere gangbare standaard pakketten gedefinieerd?
2625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
31390Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor het maken van interfaces tussen verschillende omgevingen?
41654Zijn de interfaces tussen de afzonderlijke deelsystemen overzichtelijk?
52120Is het aantal interfaces van het systeem zo klein mogelijk?
61709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
73158Kunnen gegevens die in meerdere systemen zijn opgeslagen tegelijkertijd geraadpleegd worden?
81756Is de koppeling tussen (deel)systemen verdeeld naar gemeenschappelijke gegevens, besturingsrelatie en inhoudelijke relatie?
9915Is de datacommunicatie zo opgezet dat de kosten van de verbinding beperkt blijven?
10829Zijn bij het ontwerp van de interfaces het gebruik van menselijke tussenschakels zoveel mogelijk vermeden?
112127Is het systeem goed te integreren met andere reeds eerder ontwikkelde systemen?
12252Zijn de interfaces tussen de verschillende deelsystemen akkoord bevonden?
13253Zijn de interfaces tussen de verschillende externe systemen akkoord bevonden?
14254Zijn de interfaces met de verschillende decentrale applicaties akkoord bevonden?
15255Zijn de interfaces met de verschillende decentrale hardware akkoord bevonden?
162036Zijn de systeemgrenzen zo gekozen dat koppelingen en communicatievormen zo eenvoudig mogelijk te realiseren zijn?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: Web 2.0 - Wat is RSS?
Sidebar