De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30304Bepaal basisgegevensstructuur
Beoordeling datadictionary

Nr.IDVraagFout                             Goed
11874Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden?
21391Is binnen de organisatie een standaard aanwezig voor de naamgeving van rubrieken?
32527Is de eigenaar van de gegevens ook verantwoordelijk voor de juistheid van de beschrijving van deze gegevens?
41376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
5680Worden in het beschreven deelsysteem alleen variabelen opgevoerd of gewijzigd die uitsluitend een functie binnen het deelsysteem hebben?
61455Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen?
71457Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn?
8715Zijn er waarborgen in het systeem gebouwd waardoor redundant opgeslagen gegevens aan elkaar gelijk blijven?
91649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
101383Voldoet de recordindeling van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
112336Is elk gegevenselement met een unieke naam in de datadictionary opgenomen?
122130Wordt elk gedefinieerd gegevenselement door tenminste een functie benut?
132529Zijn de gegevens over de data-elementen in het DBMS ook in de backup-procedures opgenomen?
14730Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling versleuteld moet worden opgeslagen t.b.v. privacy-aspecten?
15731Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling gecomprimeerd moet worden opgeslagen t.b.v. ruimte winst?
16995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
17996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
181281Is het aantal indexen dat gedefinieerd is zo klein mogelijk?
192337Is per gegevenselement vastgelegd in welke gegevensverzameling of gegevensstroom hij is opgenomen?
202338Is elk gegevenselement in de datadictionary nader omschreven?
212339Is vastgelegd in welke deelsystemen het gegevenselement wordt gebruikt?
222340Is vastgelegd hoe vaak het gegevenselement wordt gemuteerd?
232341Is vastgelegd hoe vaak het gegevenselement wordt geraadpleegd?
242342Is vastgelegd waar in de organisatie het gegevenselement voor de besluitvorming van belang is?
252343Is vastgelegd welke relaties het gegevenselement heeft met andere gegevenselementen?
262111Is per gegevenselement aangegeven wie de eigenaar is?
27721Is van elk gegevenselement de lengte in de datadictionary aangegeven?
28722Is van elk gegevenselement de karaktersoort in de datadictionary aangegeven?
29723Is van elk gegevenselement het gebruik van een teken in de datadictionary aangegeven?
30724Is van elk gegevenselement in de datadictionary aangegeven of er rekenkundige bewerkingen mee uitgevoerd moeten worden?
311004Is per gegevenselement vastgesteld of het verplicht of optioneel is?
321005Is het meest uniek makende deel van de sleutel als eerste deel van de sleutel gedefinieerd?
331818Is de toegangspadanalyse die als basis voor de indexen dient in het rapport opgenomen?
342109Wordt de definitie van alle gegevenselementen door alle betrokkenen geaccepteerd?
352110Zijn de gegevenselementen die voor gemeenschappelijk gebruik bedoeld zijn algemeen bekend?
362105Is per gegevenselement aangegeven wat de integriteitsvoorwaarden zijn?
372106Is per gegevenselement aangegeven wat de privacy- voorwaarden zijn?
382107Is per gegevenselement aangegeven waarvoor het gebruikt wordt?
392344Is vastgelegd welke geheimhoudingsvoorschriften er per gegevenselement gelden?
402345Is waar nodig per gegevenselement naar het ontwerp verwezen?
412346Is waar nodig per gegevenselement naar de gebruikershandleiding verwezen?
421659Ligt vast hoe de relatie tussen de gegevens en de te onderkennen processen is?
431378Zijn homoniemen verwijderd door de gegevenselementen verschillende namen te geven?
441379Zijn synoniemen verwijderd door de gegevenselementen een standaard naam te geven?
451380Bevat de gegevensverzameling geen elementen die afhankelijk zijn van de sleutel van een andere entiteit?
461381Voldoet de naam van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
47836Is het gebruik van statuscodes, die een bepaalde situatie in de gegevensverzamelingen weergeven zo veel mogelijk vermeden?
48712Is de opslag-structuur van de database beschreven?
49713Zijn alle attributen uit de logische database structuur in de opslagstructuur van de gegevens opgenomen?
50714Zijn de verschillen tussen de logische database structuur en de opslagstructuur van de gegevens vastgesteld?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar