De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30303Bepaal basisgegevensstructuur
Beoordeling database ontwerp

Nr.IDVraagFout                             Goed
1702Is de logische structuur van de database beschreven?
21857Is binnen het rapport rekening gehouden met het gemeenschappelijk gebruik van gegevens van verschillende systemen?
3706Zijn de nodige eisen t.a.v. de privacy van de gegevens in de database beschreven?
41978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
51592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
61709Wordt er rekening meegehouden dat er fouten in de bestanden kunnen komen door toedoen van andere gekoppelde systemen?
7680Worden in het beschreven deelsysteem alleen variabelen opgevoerd of gewijzigd die uitsluitend een functie binnen het deelsysteem hebben?
8882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
9883Zijn ingewikkelde vraagstellingen aan de database ook buiten de applicaties om te maken?
101257Is de toegangspadanalyse op de database voornamelijk d.m.v. statische maatregelen verzorgt?
111455Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen?
121457Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn?
13725Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de raadpleegfuncties van het informatie systeem?
14726Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de mutatiefuncties van het informatie systeem?
15727Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de reconstructie-eisen t.a.v. de database bij calamiteiten?
161652Zijn er richtlijnen t.a.v. de naamgeving van bestanden, entiteiten en tabellen?
172334Is door het gebruik van tussenbestanden het aantal benaderingen op de database tot een minimum beperkt?
18730Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling versleuteld moet worden opgeslagen t.b.v. privacy-aspecten?
19731Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling gecomprimeerd moet worden opgeslagen t.b.v. ruimte winst?
20280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
21713Zijn alle attributen uit de logische database structuur in de opslagstructuur van de gegevens opgenomen?
22715Zijn er waarborgen in het systeem gebouwd waardoor redundant opgeslagen gegevens aan elkaar gelijk blijven?
23729Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als alternatieve toegangssleutel dienen?
24294Is in het programma de meest gunstige index gekozen om gegevens via de kortste weg te vinden?
251866Is in een tijdkritische omgeving meer belang gehecht aan performance dan aan het testen van de consistentie?
261867Is in een tijdkritische omgeving van een schaduw database gebruik gemaakt voor het maken van opvragingen?
271871Is de waarborging van de referentiele integriteit daar waar mogelijk door het dbms uitgevoerd?
28981Is ieder voorkomen binnen een groep (entiteit) uniek geidentificeerd door de waarde van de sleutel?
29982Is het niet mogelijk om delen van een samengestelde sleutel weg te laten zonder de eigenschap van unieke identificatie teniet te doen?
30704Zijn de nodige toegangspaden voor het raadplegen van de gegevens in de database beschreven?
31705Zijn de nodige toegangspaden voor het muteren van de gegevens in de database beschreven?
32708Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van de te gebruiken hardware?
33709Is in het bestand-ontwerp aangegeven of wordt uitgegaan van sequentiele, directe of geindexeerde bestandsbenadering?
341341Zijn wijzigingen op de database altijd eerst in de ontwikkelomgeving getest?
351827Zijn de eisen die aan de toegankelijkheid van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
361828Zijn de eisen die aan de actualiteit van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
371829Zijn de eisen die aan de nauwkeurigheid van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
381830Zijn de eisen die aan het vasthouden van de historie gesteld worden in het rapport opgenomen?
391831Zijn de eisen die aan het schonen van historische gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
401860Is de betrouwbaarheid van de huidige gegevensbestanden die als basis voor het nieuwe systeem dienen beoordeeld?
411861Komen er geen overlappende entiteittypen in het datamodel voor?
422335Is d.m.v. een vergelijking tussen de datamodellen van het oude en nieuwe systeem gebleken dat alle noodzakelijke gegevenselementen zijn overgenomen?
432449Is bekend hoelang de gegevens in de gevensverzamelingen opgeslagen moeten blijven?
442450Is bekend om welke reden er gegevens uit de bestanden verwijderd mogen worden?
452451Is bekend in welke vorm verouderde gegevens bewaard moeten blijven?
462529Zijn de gegevens over de data-elementen in het DBMS ook in de backup-procedures opgenomen?
472860Worden de databases afzonderlijk voor de toegang beveiligd?
481281Is het aantal indexen dat gedefinieerd is zo klein mogelijk?
491836Zijn in het systeem maatregelen genomen om vervuiling van de bestanden te achterhalen?
501858Is per gegevensverzameling vastgesteld wat de omvang zal zijn?
511859Is per gegevensverzameling vastgesteld wat de groeipercentages zijn?
521818Is de toegangspadanalyse die als basis voor de indexen dient in het rapport opgenomen?
53703Is de toekomstige omvang van de gegevensverzameling bekend?
54707Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van het DBMS?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
White papers, Analyses: Gegevensmanagement
Sidebar