De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A21101Stel rapport Vooronderzoek op
Inhoud rapport Vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
12347Is alle informatie aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
22348Is de informatie tijdig aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
3971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
4811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
5816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
63256Bevat het vooronderzoek een management samenvatting?
7622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
81479Is in het rapport een verklarende woordenlijst opgenomen?
91800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
101700Bevat het rapport een samenvatting waarin de algemene conclusies benadrukt worden?
111701Bevat het rapport een beschrijving van grenzen waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden?
121490Zijn de evaluatiecriteria, waaraan het project en het systeem later getoetst zullen worden in het rapport vastgelegd?
131465Blijkt uit het rapport dat het project technisch haalbaar is?
141848Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren?
15753Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden in de volgende fase op te baseren?
161889Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers?
17689Is het rapport als geheel leesbaar?
18791Is het rapport als geheel begrijpelijk?
191981Bevat het beoordelingsrapport adviezen die zondermeer opgevolgd kunnen worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar