De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20805Invoering en acceptatieprocedure
Algemene Invoeringsproblematiek

Nr.IDVraagFout                             Goed
12370Is vastgesteld of de conversie automatisch kan plaatsvinden?
22371Is het mogelijk gebruik van standaard conversie- programmatuur onderzocht?
32350Is bekend hoeveel tijd de conversie in beslag zal nemen?
42441Is er een opleidingsbehoefte matrix gemaakt waarin duidelijk naarvoren komt welke medewerker welke opleiding nodig heeft?
52408Doorloopt het conversietraject de gebruikelijke stappen van de gekozen methodologie?
62357Zijn voor de conversie de bronbestanden geanalyseerd om zo de mogelijke voorkomens van gegevens vast te stellen?
72446Is er een conversieteam aangesteld dat de conversie van de gegevens verzorgt?
82516Krijgen de gebruikers een aanvullende opleiding bij wijzigingen in het informatiesysteem?
92953Krijgt het opleidingsplan de steun van het management?
102954Omvat het opleidingsplan alle medewerkers?
112955Sluit het opleidingsplan aan op het ondernemingsplan?
12570Is de invloed van de invoering van de functie op de organisatie in het vooronderzoek beschreven?
131115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
142356Is in de gebruikersorganisatie rekening gehouden met een conversie waarbij de gegevens gefaseerd beschikbaar komen?
152400Is voor de invoering van het systeem de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de formulierenstroom binnen de organisatie?
162412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
171478Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden?
18572Is bepaald hoelang en wanneer het systeem niet voor gebruikers beschikbaar zal zijn wegens de invoering van het systeem?
191474Zijn de aflevercriteria van de diverse functies beschreven?
202952Sluit het opleidingsplan aan op het huidige niveau van de medewerkers?
212783Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende inzicht in de taken die als gevolg van de systeem invoering wijzigigen of vervallen?
222352Is de conversie van omvangrijke gegevensverzamelingen verdeeld over meerdere slagen?
232696Zijn de wijzigingen in carrieremogelijkheden van personen betrokken bij het systeem onderkent?
242368Is het aantal handmatige handelingen die voor de conversie nodig zijn zo klein mogelijk?
252396Is de opleiding van de systeembeheerders voltooid voordat het systeem wordt ingevoerd?
262700Is getracht om de conversie in een controleerbare fasering op te splitsen?
272416Zijn de medewerkers die het systeem moeten gaan beheren benoemd voor de invoering?
28569Is de invloed van de invoering van het systeem op het beveiligingsplan van het computercentrum vastgesteld?
292439Is het tempo van de invoering van het systeem met het computercentrum afgestemd?
302817Is de beveiligingsprocedure van het computercentrum aangepast aan de nieuwe situatie?
311748Is de opleiding van de gebruikers geintegreerd met het project?
321572Zijn de sociale gevolgen van de invoering van het systeem in het rapport beschreven?
331804Is de mogelijkheid tot een stapsgewijze invoering van het systeem onderzocht?
341738Is de invloed van het systeem op de werkomstandigheden van de organisatie onderkend?
351671Zijn de betrokken eindgebruikers bekend gemaakt met het taalgebruik binnen de automatisering?
363112Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel van de flexabiliteit?
373113Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel van de performance?
383114Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel aan complexiteit?
391547Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar