De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A208Invoering en acceptatieprocedure

Nr.IDVraagFout                             Goed
12370Is vastgesteld of de conversie automatisch kan plaatsvinden?
22371Is het mogelijk gebruik van standaard conversie- programmatuur onderzocht?
3413Is iedereen binnen het computercentrum op de hoogte van de gekozen strategie t.a.v. de keuzes van technologische vernieuwingen?
41140Is voor de selectie van het systeem bepaald wat de minimale prestaties van het systeem dienen te zijn?
51903Is de acceptatieprocedure van de diverse producten in het rapport beschreven?
6977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
72350Is bekend hoeveel tijd de conversie in beslag zal nemen?
82695Is er een formele procedure ten aanzien van het testen van programmatuur?
9778Voldoen de acceptatie-procedures aan de daaraan uit controle-oogpunt te stellen eisen?
102441Is er een opleidingsbehoefte matrix gemaakt waarin duidelijk naarvoren komt welke medewerker welke opleiding nodig heeft?
11149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
121640Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een integrale- of partiele opzet van het project?
132408Doorloopt het conversietraject de gebruikelijke stappen van de gekozen methodologie?
142357Zijn voor de conversie de bronbestanden geanalyseerd om zo de mogelijke voorkomens van gegevens vast te stellen?
152446Is er een conversieteam aangesteld dat de conversie van de gegevens verzorgt?
162516Krijgen de gebruikers een aanvullende opleiding bij wijzigingen in het informatiesysteem?
172953Krijgt het opleidingsplan de steun van het management?
182954Omvat het opleidingsplan alle medewerkers?
192955Sluit het opleidingsplan aan op het ondernemingsplan?
20574Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging van het datamodel moet plaatsvinden?
21609Is bepaald of de gedefinieerde wijzigingen van het datamodel als gevolg heeft dat er een dataconversie moet plaatsvinden?
222377Is de opleiding van de programmeurs voltooid voor volgens de planning met programmeren begonnen moet worden?
23123Is voorkomen dat tijdens het testen nog extra gebruikerswensen in de applicaties kunnen worden opgenomen?
24570Is de invloed van de invoering van de functie op de organisatie in het vooronderzoek beschreven?
251115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
262356Is in de gebruikersorganisatie rekening gehouden met een conversie waarbij de gegevens gefaseerd beschikbaar komen?
272400Is voor de invoering van het systeem de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de formulierenstroom binnen de organisatie?
282412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
291478Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden?
30572Is bepaald hoelang en wanneer het systeem niet voor gebruikers beschikbaar zal zijn wegens de invoering van het systeem?
311474Zijn de aflevercriteria van de diverse functies beschreven?
321750Is in het rapport aangegeven waar mogelijk problemen te verwachten zijn bij verandering van de werkwijze van de gebruikers?
331597Is het rapport duidelijk over de wijze waarop de conversie van de bestaande gegevens zal plaatsvinden?
342952Sluit het opleidingsplan aan op het huidige niveau van de medewerkers?
352154Zijn er formele procedures voor de acceptatie van nieuwe versies van systeemprogrammatuur?
362783Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende inzicht in de taken die als gevolg van de systeem invoering wijzigigen of vervallen?
371619Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren?
382352Is de conversie van omvangrijke gegevensverzamelingen verdeeld over meerdere slagen?
391747Zijn de gebruikers voldoende bekwaam om de technische mogelijkheden van het systeem volledig te benutten?
402367Is bekend wat de omvang van de conversie voor gevolg heeft voor de performance van het nieuwe systeem?
412696Zijn de wijzigingen in carrieremogelijkheden van personen betrokken bij het systeem onderkent?
422368Is het aantal handmatige handelingen die voor de conversie nodig zijn zo klein mogelijk?
431860Is de betrouwbaarheid van de huidige gegevensbestanden die als basis voor het nieuwe systeem dienen beoordeeld?
442396Is de opleiding van de systeembeheerders voltooid voordat het systeem wordt ingevoerd?
452700Is getracht om de conversie in een controleerbare fasering op te splitsen?
462416Zijn de medewerkers die het systeem moeten gaan beheren benoemd voor de invoering?
47188Is bekend hoe de goedkeuring van de testresultaten zal plaatsvinden?
48938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
49569Is de invloed van de invoering van het systeem op het beveiligingsplan van het computercentrum vastgesteld?
502439Is het tempo van de invoering van het systeem met het computercentrum afgestemd?
512817Is de beveiligingsprocedure van het computercentrum aangepast aan de nieuwe situatie?
521605Is geinventariseerd wie van de projectgroepleden nog een aanvullende opleiding nodig heeft?
531745Blijven de informele/sociale contacten ook na de invoering van het systeem bestaan?
541748Is de opleiding van de gebruikers geintegreerd met het project?
551462Is een analyse gemaakt van de omgeving waarin het systeem moet functioneren?
561572Zijn de sociale gevolgen van de invoering van het systeem in het rapport beschreven?
571804Is de mogelijkheid tot een stapsgewijze invoering van het systeem onderzocht?
581738Is de invloed van het systeem op de werkomstandigheden van de organisatie onderkend?
591671Zijn de betrokken eindgebruikers bekend gemaakt met het taalgebruik binnen de automatisering?
603112Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel van de flexabiliteit?
613113Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel van de performance?
623114Vergt de gekozen mate van integratie niet te veel aan complexiteit?
631547Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld?
643234Is voldoende aandacht besteed aan de conversie van de programmatuur?
653235Is in de acceptatie-procedure vastgesteld wie het systeem accepteerd?
663236Is in de acceptatie-procedure vastgesteld wie het systeem zal testen?
673237Is in de acceptatie-procedure vastgesteld wie de testset voor de acceptatietest zal leveren?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar