De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20603Ontwikkel- en productie-omgeving
Gebruik methoden in project

Nr.IDVraagFout                             Goed
1546Is binnen het project een duidelijke keuze gemaakt t.a.v. de te gebruiken testmethoden en technieken?
2576Is voor de start van de release bepaald of de methoden en technieken die gebruikt zijn in het project ook in de release gebruikt kunnen worden?
3816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
4662Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings methoden gebruikt worden?
5664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
62300Blijft het gebruik van proeftuinen alleen tot de experimenteerfase beperkt?
72789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
82081Zijn de toe te passen ontwerptechnieken in het rapport aangegeven?
92927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
102005Is bij de overgang naar een nieuwe ontwikkelmethodiek begonnen met een minder cruciale bedrijfsfunctie?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Organisatie, Oplossingen, Best practices: Een website ontwerpen met agile design en scrum: Teams en overleg
White papers, Methoden, Organisatie: Projectmanagementmethoden op een rij
ITpedia, Organisatie, Knelpunten, Analyses, Achtergronden: Elektronische consultant en kwaliteitstool
Methoden, Technieken, Analyses: 3 methoden om kwaliteit te verbeteren.
White papers, Methoden: Alignment White Paper ITIL® V3 and ASL
Sidebar