De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20502Bepaal systeemconcept en gevolgen
Datadictonary per systeemconcept

Nr.IDVraagFout                             Goed
11874Is in het rapport aangegeven of en hoe van een datadictionary gebruik gemaakt zal worden?
21376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
31649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
4730Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling versleuteld moet worden opgeslagen t.b.v. privacy-aspecten?
5731Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling gecomprimeerd moet worden opgeslagen t.b.v. ruimte winst?
6995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
7996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
82479Is het gegevensbeheer zoveel mogelijk gecentraliseerd?
92344Is vastgelegd welke geheimhoudingsvoorschriften er per gegevenselement gelden?
101659Ligt vast hoe de relatie tussen de gegevens en de te onderkennen processen is?
111381Voldoet de naam van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
12621Is de datadictionary van het informatiesysteem in overeenstemming gebracht met de doorgevoerde aanpassingen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar