De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20403Organisatorische gevolgen vooronderzoek
Reorganisatie kosten

Nr.IDVraagFout                             Goed
11716Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van de verschillende kosten in werkmethode en inzet van het personeel?
21150Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen?
31718Zijn de opleidingskosten van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
41720Zijn de kosten van procedures van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
51721Zijn de kosten van documentatie van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
61722Zijn de kosten van communicatie van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
73153Wordt voor tot decentralisatie wordt overgegaan eerst een uitgebreide kosten/batenanalyse uitgevoerd?
81108Zijn de kosten van de permanente gebruikersondersteuning bekend?
91403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
101404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
112156Zijn de kosten van de kantoormaterialen die nodig zijn bij het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/baten-analyse meegenomen?
122157Zijn de kosten van de huisvesting nodig voor het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/ baten-analyse meegenomen?
131778Is in de kosten/baten-analyse melding gemaakt van niet meetbare voordelen zoals een grotere flexibiliteit?
141779Zijn de baten die voortvloeien uit een betere controle in de kosten/baten-analyse opgenomen?
151780Zijn de baten die voortvloeien uit een snellere besluitvorming in de kosten/baten-analyse opgenomen?
161781Zijn de baten die voortvloeien uit nieuwe extra informatie in de kosten/baten-analyse opgenomen?
172647Kunnen de automatiseringskosten worden onderscheiden naar kosten voor hardware, bekabeling, software, onderhoud en opleiding?
181723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
191724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
201792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
211794Zijn de juiste verdeelsleutels gehanteerd bij het toerekenen van kosten aan organisatorische eenheden?
221617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
231408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Knelpunten, Analyses: Communicatieplan ICT-project
Sidebar