De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20402Organisatorische gevolgen vooronderzoek
Organisatorische gevolgen voor gebruiker

Nr.IDVraagFout                             Goed
11609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
21114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
31119Is aangegeven hoe het veranderingsproces in de organisatie begeleid moet worden?
42409Is in het invoeringsplan rekening gehouden met de pieken in werkdrukte van de gebruikersorganisatie?
51478Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden?
61547Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld?
71633Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de structuur van de organisatie?
81634Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de interne communicatie?
91635Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op het leidinggeven?
101636Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de flexibiliteit van de organisatie?
111637Bevat het rapport een beschrijving van de invloed van het systeem op de interne controle?
122009Is bij decentralisatie vastgesteld dat men ook bereid is om de macht te decentraliseren?
132400Is voor de invoering van het systeem de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de formulierenstroom binnen de organisatie?
142783Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende inzicht in de taken die als gevolg van de systeem invoering wijzigigen of vervallen?
151886Past de nieuwe organisatie binnen de organisatie van het geheel?
161887Is er voldoende motivatie aanwezig om de nieuwe organisatie door te voeren?
171888Sluit de nieuwe organisatie aan op het informatiesysteem?
181898Past de nieuwe organisatie bij de betrokken personen?
191734Is bij decentralisatie rekening gehouden met het mogelijk verlies van interne deskundigheid?
202647Kunnen de automatiseringskosten worden onderscheiden naar kosten voor hardware, bekabeling, software, onderhoud en opleiding?
211492Zijn de capaciteiten en de kwaliteiten van de te automatiseren organisatie in het rapport omschreven?
221771Is de organisatie zo min mogelijk gewijzigd als gevolg van systeemwijzigingen?
232416Zijn de medewerkers die het systeem moeten gaan beheren benoemd voor de invoering?
242438Zijn de geplande organisatie aanpassingen voor de invoering van het systeem doorgevoerd?
251508Blijkt uit het rapport dat de organisatie bereid is om zich aan het systeem aan te passen?
262751Is een goede afvloeiingsregeling getroffen voor het personeel dat als gevolg van reorganisaties moet afvloeien?
272752Is een goed sociaalplan gemaakt voor die medewerkers die als gevolg van reorganisaties een andere standplaats krijgen?
282753Is de periode tot een eventueel ontslag benut voor herscholing van de betrokken medewerkers?
291745Blijven de informele/sociale contacten ook na de invoering van het systeem bestaan?
301648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
311738Is de invloed van het systeem op de werkomstandigheden van de organisatie onderkend?
321739Is de invloed van het systeem op de motivatie van het personeel onderkend?
331765Blijft de organisatie na het invoeren van het systeem over de informele informatiebronnen beschikken?
341766Blijft de organisatie ook werken als de gebruikers alles volgens de procedures zouden uitvoeren?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
White papers, Analyses: So this application is your friend?
Organisatie, Analyses, Achtergronden: Het Nieuwe Werken
Adviezen, Organisatie, Best practices: Het Nieuwe Werken: 20 fouten om te vermijden
Analyses, Definities: Engagement
Adviezen, Organisatie, Achtergronden, Definities: Waarom Procesmanagement
Adviezen, Analyses: Mini checklist voor inzet van sociale software
Analyses, Achtergronden, Definities: Sociale Software nader toegelicht
Adviezen, Organisatie: The Complexity Reduction Checklist
Methoden: Hoe de doorlooptijd van een bedrijfsproces te halveren?

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar