De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A203Veranderingsbehoefte & systeemeisen

Nr.IDVraagFout                             Goed
11694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
2291Liggen de eisen die aan de documentatie gesteld worden vast?
31049Zijn de eindgebruikers betrokken bij het vaststellen van de eisen waaraan de toepassing moet voldoen?
41621Is de accountant betrokken bij het vaststellen van de systeemeisen?
51978Is vastgesteld welke informatie moet worden vastgelegd om een voorsprong t.o.v. de concurrentie op te bouwen?
61593Liggen de eisen die gesteld worden aan de controleerbaarheid van het systeem vast?
71594Liggen de eisen die als gevolg van het systeem aan de operators gesteld zullen worden in het rapport vast?
8706Zijn de nodige eisen t.a.v. de privacy van de gegevens in de database beschreven?
91458Zijn de minimaal gewenste prestaties van het systeem beschreven?
101632Zijn de eisen die gesteld worden aan het tijdig verstrekken van gegevens in het rapport beschreven?
112847Is beschreven welke soort gegevens over personen worden geregistreerd?
121474Zijn de aflevercriteria van de diverse functies beschreven?
131484Zijn er in het rapport eisen aan de betrouwbaarheid van het systeem gesteld?
141485Zijn er in het rapport eisen aan de onderhoudbaarheid van het systeem gesteld?
151486Zijn er in het rapport eisen aan het gelijktijdig kunnen uitvoeren van taken op het systeem gesteld?
161487Bevat het rapport een nadere definitie van de eisen zoals die gesteld zijn?
171488Is in het rapport de maximale responsetijd per functie vastgelegd?
181489Is in het rapport de maximale doorlooptijd per functie vastgelegd?
191573Is in het rapport beschreven welke eisen gesteld worden aan het gebruikersgemak?
201574Is in het rapport beschreven welke eisen gesteld worden aan de eenvoud waarmee medewerkers met het systeem leren omgaan?
211575Is in het rapport beschreven welke eisen gesteld worden aan het aantal en soort fouten dat het systeem mag maken?
221876Is in het rapport aangegeven hoeveel gebruikers te gelijkertijd van het systeem gebruik kunnen maken?
232026Is bij decentralisatie gelet op de voorwaarden die centraal gesteld worden?
242310Worden informatiesystemen met vertrouwelijke gegevens afgezonderd op een aparte machine?
251896Zijn de eisen die aan de beschikbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
261472Zijn de eisen t.a.v. de fouttolerantie van de hardware beschreven?
271473Zijn de eisen t.a.v. de fouttolerantie van de software beschreven?
28717Is de beveiliging van de gegevens in de database gewaarborgd.
29718Is de privacy van de gegevens in de database gewaarborgd.
30719Is de betrouwbaarheid van de gegevens in de database gewaarborgd.
311811Is door de systeemeigenaar aangegeven welke beveiligingen voor de gegevensverwerking minimaal nodig zijn?
321112Biedt de oplossing de gebruiker een groeipad, waarbij de functionaliteit uitgebreid kan worden?
331832Zijn de eisen die aan de overzichtelijkheid van de gepresenteerde informatie gesteld worden in het rapport opgenomen?
341833Zijn de eisen die aan de begrijpelijkheid van de gepresenteerde informatie gesteld worden in het rapport opgenomen?
351834Zijn de eisen die aan de juistheid van de gepresenteerde informatie gesteld worden in het rapport opgenomen?
361835Zijn de eisen die aan de volledigheid van de gepresenteerde informatie gesteld worden in het rapport opgenomen?
371837Zijn de eisen die aan het geheugengebruik van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
381838Zijn de eisen die aan de flexibiliteit van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
391839Zijn de eisen die aan de testbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
401840Zijn de eisen die aan de integreerbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
411841Zijn de eisen die aan de overdraagbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
421842Zijn de eisen die aan de bedrijfszekerheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
431843Zijn de eisen die aan de herstelbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
44858Zijn er eisen gesteld aan de herbruikbaarheid van (delen van) het informatiesysteem?
451477Zijn de eisen t.a.v. de programma-documentatie in het rapport vastgelegd?
461649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
471768Sluiten de eisen in het rapport aan op de wijze waarop binnen de organisatie met informatie wordt omgegaan?
481866Is in een tijdkritische omgeving meer belang gehecht aan performance dan aan het testen van de consistentie?
49472Zijn de eisen die de productie-afdeling aan de programmatuur stelt door de ontwikkelafdeling verwerkt?
501883Sluiten de systeemeisen aan op de in het rapport opgenomen uitgangspunten van het plan van aanpak?
511884Is duidelijk kenbaar gemaakt of de in het rapport opgenomen kengetallen harde eisen zijn, of streefgetallen?
521827Zijn de eisen die aan de toegankelijkheid van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
531828Zijn de eisen die aan de actualiteit van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
541829Zijn de eisen die aan de nauwkeurigheid van de gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
551830Zijn de eisen die aan het vasthouden van de historie gesteld worden in het rapport opgenomen?
561831Zijn de eisen die aan het schonen van historische gegevens gesteld worden in het rapport opgenomen?
571817Is in het datamodel rekening gehouden met in de toekomst verwachte eisen en wensen?
581743Is in het rapport met de standaards t.a.v. gezondheidsaspecten rekening gehouden?
591752Is de combinatie van eisen zoals die in het rapport gesteld worden niet te hoog?
601821Kan het systeem gedurende de gehele werkdag volledig beschikbaar zijn voor de gebruiker?
612928Zijn de systeemeisen zowel door de opdrachtgever als door de projectleider geaccepteerd?
623220Sluiten de gedefinieerde eisen aan op de businessanalyse?
633221Sluiten de gedefinieerde eisen aan op de randvoorwaarden uit het plan van aanpak?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Analyses, Oplossingen: Het Nieuwe Werken is handelen vanuit een integratie-visie en aanpak
White papers, Discussies, Analyses: BiSL en de mens
Sidebar