De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A20202Huidige en gewenste informatie vooronderzoek
Gewenste informatievoorziening

Nr.IDVraagFout                             Goed
11714Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het ideale systeem?
21114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
31608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
41480Is in het rapport beschreven wat de gebruikers van het systeem verwachten?
51645Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van het management in het rapport opgenomen?
61677Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van de directe gebruikers gemaakt?
72885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
81588Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd?
91589Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd?
101590Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd?
111471Is bekend hoe frequent de verschillende functies van het systeem uitgevoerd moeten worden en hoe snel dit moet gebeuren?
122307Is in het interview met de gebruiker gevraagd wat de gebruiker perse niet wil?
131463Zijn alle functies van het personeel dat met het systeem gaat werken beschreven?
14822Bevat het rapport een inventarisatie van de wijze waarop de gegevens, die verwerkt moeten worden, verzameld worden?
151624Is in het rapport beschreven hoe groot het aantal mutaties per minuut is dat verwerkt moet kunnen worden?
161705Is in het rapport aangegeven welke eigenschappen van het bestaande systeem bewaard moeten blijven?
171707Is in het rapport aangegeven hoe de goede eigenschappen van het bestaande systeem bewaard moeten blijven?
181455Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen?
191457Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn?
20551Is bij het samenstellen van een release gelet op de wensen van de directe gebruikers?
21552Is bij het samenstellen van een release gelet op de wensen van de indirecte gebruikers?
223205Is duidelijk wat de nieuwe hierarchie tussen de gebruikers zal zijn?
233206Is duidelijk wat de nieuwe werkmethode van de gebruikers zal zijn?
243211Is er geanaliseerd wie welke beslissingen in de nieuwe organisatie gaat nemen?
253212Is een inventarisatie gemaakt aangaande de informatie die nodig is om de processen binnen de organisatie goed te laten lopen?
263213Zijn er voldoende gegevens verzameld om de conversie voor te bereiden?
273207Zijn interviews afgenomen van de beleidsbepalende gebruikers?
283208Zijn interviews afgenomen van de functionele gebruikers?
293209Zijn interviews afgenomen van de operationele gebruikers?
303210Zijn interviews afgenomen van de passieve gebruikers?
311579Bevat het rapport een nauwkeurig profiel van de toekomstige gebruiker van het systeem?
321667Is bij interviews gebruik gemaakt van een vragenlijst?
331668Bevat de vragenlijst bij interviews controlevragen?
341647Blijkt uit het rapport wat de verschillen in de informatiebehoeften van het management van nu zijn t.o.v. het management van de toekomst?
351462Is een analyse gemaakt van de omgeving waarin het systeem moet functioneren?
361798Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen?
371664Is het bestaande systeem gedetailleerd onderzocht om zo een goede aansluiting met het nieuwe systeem te krijgen?
383214Kunnen de critische succesfactoren uit de analyse afgeleid worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Definities: Engagement
Analyses, Achtergronden, Definities: Sociale Software nader toegelicht
Analyses, Achtergronden, Definities: IT kwaliteitsbewustzijn en de definities van kwaliteit
Adviezen, Methoden, Organisatie: Application Lifecycle Management
Methoden: Hoe de doorlooptijd van een bedrijfsproces te halveren?

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar