De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Vooronderzoek
Nr. A202Huidige en gewenste informatie vooronderzoek

Nr.IDVraagFout                             Goed
11713Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het huidige systeem?
21714Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van het ideale systeem?
31695Is degene die het onderzoek uitvoert op de hoogte van de behoeften van de organisatie?
41114Is de personeelsbezetting van de gebruikersorganisatie voldoende groot om het systeem in te voeren?
53215Heeft een deel van de analyse plaatsgevonden door de gebruikte (ingevulde) formulieren te bestuderen?
6976Bevat het rapport een analyse van de huidige werkwijze en systemen die door het nieuwe systeem vervangen moeten worden?
71611Is de weergave van de bestaande situatie met de betrokkenen besproken, zodat er geen verschillen in opvattingen meer bestaan?
82324Zijn de knelpunten in de huidige informatievoorziening beschreven?
92325Zijn de omvang en performance van de te vervangen systemen beschreven?
101608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
111480Is in het rapport beschreven wat de gebruikers van het systeem verwachten?
121645Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van het management in het rapport opgenomen?
131677Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van de directe gebruikers gemaakt?
142885Zijn alle elementaire processen binnen de organisatie onderkend?
151588Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd?
161589Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd?
171590Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd?
181591Ligt in het rapport vast wie de derdelijnsgebruikers van het systeem zijn?
191471Is bekend hoe frequent de verschillende functies van het systeem uitgevoerd moeten worden en hoe snel dit moet gebeuren?
201592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
212307Is in het interview met de gebruiker gevraagd wat de gebruiker perse niet wil?
222326Is een analyse gemaakt van de schermen en lijsten van de te vervangen systemen m.b.t. de gewenste informatievoorziening?
231463Zijn alle functies van het personeel dat met het systeem gaat werken beschreven?
24822Bevat het rapport een inventarisatie van de wijze waarop de gegevens, die verwerkt moeten worden, verzameld worden?
251623Is het aantal mutaties per arbeidsgang in het rapport beschreven?
261624Is in het rapport beschreven hoe groot het aantal mutaties per minuut is dat verwerkt moet kunnen worden?
271882Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
282055Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de organisatorische functies in een tabel is vastgelegd?
291610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
301705Is in het rapport aangegeven welke eigenschappen van het bestaande systeem bewaard moeten blijven?
311706Is in het rapport aangegeven welke eigenschappen van het bestaande systeem ontoereikend zijn?
321707Is in het rapport aangegeven hoe de goede eigenschappen van het bestaande systeem bewaard moeten blijven?
331455Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen?
341457Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn?
351802Bevat het rapport een overzicht van de gebruikte gegevensverzamelingen van het oorspronkelijke informatiesysteem?
361803Bevat het rapport een overzicht van de handmatige processen die door de organisatie worden uitgevoerd?
37551Is bij het samenstellen van een release gelet op de wensen van de directe gebruikers?
38552Is bij het samenstellen van een release gelet op de wensen van de indirecte gebruikers?
393205Is duidelijk wat de nieuwe hierarchie tussen de gebruikers zal zijn?
403206Is duidelijk wat de nieuwe werkmethode van de gebruikers zal zijn?
41821Bevat het rapport een inventarisatie van het aantal raadplegingen per dag dat het systeem moet kunnen verwerken?
421799Bevat het rapport een overzicht van gebruikte apparatuur van het oorspronkelijke informatiesysteem?
433212Is een inventarisatie gemaakt aangaande de informatie die nodig is om de processen binnen de organisatie goed te laten lopen?
443213Zijn er voldoende gegevens verzameld om de conversie voor te bereiden?
453207Zijn interviews afgenomen van de beleidsbepalende gebruikers?
463208Zijn interviews afgenomen van de functionele gebruikers?
473209Zijn interviews afgenomen van de operationele gebruikers?
483210Zijn interviews afgenomen van de passieve gebruikers?
493211Is er geanaliseerd wie welke beslissingen in de nieuwe organisatie gaat nemen?
501273Is er een analyse gemaakt van de gegevens waarmee het systeem moet werken?
511860Is de betrouwbaarheid van de huidige gegevensbestanden die als basis voor het nieuwe systeem dienen beoordeeld?
522879Zijn de gegevensverzamelingen van het bestaande systeem beschreven?
531579Bevat het rapport een nauwkeurig profiel van de toekomstige gebruiker van het systeem?
541667Is bij interviews gebruik gemaakt van een vragenlijst?
551668Bevat de vragenlijst bij interviews controlevragen?
561746Is door de gebruikers aangegeven welke informele communicatielijnen er bestaan?
571612Zijn de knelpunten in de huidige informatievoorziening goed beschreven met vermelding van de oorzaak en de ernst van de gevolgen?
581647Blijkt uit het rapport wat de verschillen in de informatiebehoeften van het management van nu zijn t.o.v. het management van de toekomst?
591462Is een analyse gemaakt van de omgeving waarin het systeem moet functioneren?
601648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
613216Is een inventarisatie gemaakt van de ontbrekende informatiestromen in het huidige systeem?
623217Is een inventarisatie gemaakt van de overbodige informatiestromen in het huidige systeem?
633218Is een inventarisatie gemaakt van de kwalitatief onvoldoende informatiestromen in het huidige systeem?
643219Is een analyse gemaakt van de huidige technische infrastructuur?
651798Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen?
661663Is het bestaande systeem gedetailleerd onderzocht t.a.v. het opheffen van ondoelmatigheden?
671664Is het bestaande systeem gedetailleerd onderzocht om zo een goede aansluiting met het nieuwe systeem te krijgen?
681665Is het bestaande systeem gedetailleerd onderzocht om zo alle bestaande functies te onderkennen?
693214Kunnen de critische succesfactoren uit de analyse afgeleid worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar